Liczniki zużycia energii elektrycznej Zdalny odczyt liczników - oprogramowanie

Meternet PRO

System zdalnego odczytu, rejestracji i sterowania (internet / ethernet / RS-485)

 


Wyróżnienie EFEKTYWNY-2017 dla MeternetPRO przyznane przez Polską Organizację Wspierania Efektywności Energetycznej i Rozwoju za "najlepszy produkt wspierający poprawę efektywności energetycznej".

Wersja demo online:
demo.meternetpro.pl
login: user@meternet.pl
hasło: User2017
   

Wsparcie techniczno-handlowe:
Krzysztof Gosławski
tel. 600231222
k.goslawski@fif.com.pl
 


Przeznaczenie
Program MeternetPRO umożliwia zdalny odczyt stanów oraz wskazań liczników, multimetrów, przetworników pomiarowych, modułów rozszerzeń wejść/wyjść i innych urządzeń pomiarowych komunikujących się zgodnie z protokołem Modbus RTU. Wymiana danych pomiędzy urządzeniami a aplikacją realizowana jest po sieci RS-485 lub sieci lokalnej LAN. Program wraz z bazą danych zainstalowany jest na specjalnym serwerze MT-CPU-1, który pracuje w sieci lokalnej. Programowy interfejs użytkownika jest aplikacją web'ową (stroną internetową). Dostęp do programu jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową. W przypadku sieci LAN  z publicznym adresem IP istnieje możliwość konfiguracji pracy programu i odczytu danych poprzez internet.
    

Działanie
Aplikacja systemowa wraz z serwerem MT-CPU-1 stanowi jednostkę centralna systemu. Spełnia ona rolę Mastera w sieci modbus. Urządzenia systemowe komunikują się poprzez sieć RS-485 zgodnie ze standardem protokołu komunikacyjnego Modbus RTU. Wymiana danych pomiędzy licznikami a aplikacją realizowane jest za pośrednictwem portu RS-485 wbudowanego w serwer MT-CPU-1, standardowego konwertera RS-485<->USB (WE-1800BT) lub konwertera LAN/Ethernet (ATC-1000). W przypadku sieci LAN z routerem z publicznym adresem IP istnieje możliwość odczytu danych poprzez internet. Sieć RS wykonane jest za pomocą dwużyłowego (ekranowanego) przewodu sygnałowego typu "skrętka" (UTP, FTP).
Odczytane dane archiwizowane są w pamięci zewnętrznej (HDD/SSD, Flash, hosting) podłączonej do serwera. Dane można dowolnie kształtować zgodnie z funkcjami programowymi.
     


    
     

Funkcje
* nie wymaga instalacji programów na sprzęcie użytkownika
* status - panel podglądu wydajności pracy systemu
* pulpit (dashboard) - okno wskaźników i paneli sterowania
* widgets - wskaźniki graficzne przypisywane do rejestrowanych wartości (wskazówkowe, słupkowe, trendy)
* konfiguracja - proste ustawienia systemu bez umiejętności programowania, definicja nazw urządzeń, nastawy systemowe
* łatwa integracja z urządzeniami obcymi, takimi jak liczniki wody, gazu, itp.
* raporty - podgląd bieżących i archiwalnych wartości rejestrowanych (tabela wyników, wykresy), filtry raportowe, zakresy czasowe
* eksport danych- bezpośredni zapis do pliku csv, transfer po sieci LAN, import danych w postaci pliku csv na komputer użytkownika
* nastawy systemowe - czas rejestracji (min. 1 sek), parametry komunikacji Modbus i TCP
* moduł programowy "matematyka" - możliwość przekształceń algebraicznych czytanych wartości
* moduł programowy "energia" - rozliczanie abonentowe zużycia energii
    

Serwer sprzętowy MT-CPU-1
Komputer zarządzający systemem - odpytuje urządzenia, archiwizuje dane, zarządza komunikacją i dystrybucja danych.

Dane techniczne

napięcie zasilania 9÷30V DC
pamięć systemowa 8GB
zegar RTC  TAK
typ baterii  2032 (litowa)
temperatura pracy -25÷50°C
przyłącze PWR/RS zaciski śrubowe 1,5mm²
wymiary 6 modułów (105mm)
montaż  na szynie TH-35

 

 
 

 

Tryby pracy i licencje
Aby uzyskać pełną funkcjonalność programu należy zakupić licencję podstawową programu, wybranych modułów programowych oraz licencje (token) za każde urządzenie wchodzące w skład systemu . Liczbę tokenów dla danego urządzenia przedstawia aktualne zestawienie asortymentowo-cenowe dostępne na stronie internetowej. Każde urządzenie dołożone do systemu zabiera odpowiednia liczbę tokenów. W ramach wykupionej liczby tokenów użytkownik może swobodnie zestawiać różne urządzenia w systemie, np. mając licencje na 8 tokenów możemy w systemie zestawić 4 liczniki LE-03M lub tylko jeden Licznik LE-03MP.
Program w trybie demo ma odblokowane wszystkie płatne moduły programowe oraz nieograniczona liczbę tokenów. Wyniki odczytu ograniczane są do dwóch ostatnich cyfr.
   

Licencje

LIC-MT-D licencja urządzenia - token
LIC-MT-B licencja progeamu - wersja podstawowa
LIC-MT-P licencja rozszerzenia - moduł "pulpit"
LIC-MT-R licencja rozszerzenia - moduł "raporty"
LIC-MT-M licencja rozszerzenia - moduł "matematyka"
LIC-MT-OC licencja rozszerzenia - moduł "wyjście CSV"
LIC-MT-E licencja rozszerzenia - moduł "energia"
LIC-MT-I licencja rozszerzenia - implementacja obca

    


Moduł rozliczeń abonentowych zużycia energii elektrycznej

LIC-MT-R    "raporty"
   


      

Moduł rozliczeń abonentowych zużycia energii elektrycznej (lub innych rejestrowanych wartości narastających, np. zużycia wody, ciepła, itp.). Pozwala na wyliczanie przyrostów wartości w wyznaczonych okresach rozliczeniowych (przedziałach czasowych). Cykle: miesięczny, tygodniowy, dzienny, godzinowy. Moduł pozwala na tworzenie wielu indywidualnych i równolegle pracujących raportów.
      


 

Czytaj więcej!

Wykonanie sieci komunikacyjnej
dla liczników portem RS-485

                                                         przejdź►           

 

 


 


Pliki do pobrania:
Zdjęcie

Schemat

Schemat ideowy sieci zdalnego odczytu

Schemat ideowy sieci zdalnego odczytu

Dodatki

MeternetPRO ekrany

Ekrany

Moduł

Ekran "energia"