Three-phase asymmetry and sequence monitors CKF-2BT

Three-phase asymmetry and sequence monitors CKF-2BT

CKF-2BT, 5902431672397

Product description

Z kontrolą styków stycznika. Styk separowany 1NO/NC.
Czujnik kolejności i zaniku faz przeznaczony jest do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej w przypadkach zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub asymetrii napięć między fazami, grożących zniszczeniem silnika oraz zabezpieczeniem kierunku obrotów silnika w przypadku zmiany faz przed czujnikiem.

Przeznaczenie
Czujnik kolejności i zaniku fazy z kontrolą styków stycznika przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach:
– zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie;
– spadku napięcia w co najmniej jednej fazie poniżej 160 V;
– wzrostu napięcia w co najmniej jednej fazie powyżej 265 V;
– asymetrii napięć między fazami powyżej ustawionej wartości;
– nieprawidłowej kolejności wirowania faz;
– uszkodzenia styków stycznika załączającego.

 

Działanie
Prawidłowe napięcie zasilania sygnalizowane jest świeceniem żółtej diody LED oraz załączeniem przekaźnika wyjściowego. W przypadku asymetrii lub spadku napięcia poniżej 160 V przekaźnik wyjściowy jest wyłączany, a odłączenie realizowane jest, z ustawianym w zakresie 0÷15 sekund, opóźnieniem w celu uniknięcia przypadkowych wyłączeń dla chwilowych zakłóceń w sieci. W przypadku wzrostu napięcia powyżej 265 V odłączenie realizowane jest w przeciągu 0,5 sekundy.
W przypadku zmiany kolejności faz przed czujnikiem powodującej niepożądaną zmianę kierunku wirowania silnika, czujnik nie pozwoli na uruchomienie silnika (naprzemiennie migają diody czerwona i żółta oraz przekaźnik jest wyłączony). Ponowne załączenie jest możliwe po powrocie właściwej kolejności faz.
W przypadku błędnego działania stycznika załączającego obciążenie, czyli w przypadku, kiedy na którymkolwiek jego styku, spadek napięcia wzrośnie powyżej wartości z zakresu 0,8÷20 V, nastąpi wyłączenie styku wyjściowego z opóźnieniem 12 s (jeżeli spadek napięcia nadal będzie się utrzymywał). Ponowne załączenie wyjścia w tej sytuacji możliwe jest jedynie po odłączeniu zasilania i usunięciu usterki. Tryby pracy urządzenia opisane są w tabeli nr 1. Sygnalizacja stanu urządzenia opisana jest w tabeli nr 2.
 
Power supply voltage3 × 400 V + N
Cooperation with power generatorsNO
Phase failure / asymmetry monitoringYES
Phase sequence controlYES
Contactor contact monitoringNO
The executive elementrelay
Maximum load current8 A
The maximum current of the contactor coil2:00 AM
Contact configuration1 × NO/NC
Separation of the contactYES
Voltage asymmetry20÷80 V
Minimalne napięcie fazy160 V
Maksymalne napięcie fazy265 V
Voltage hysteresis5 V
Voltage drop at contactor0,8÷20 V
Switch off delay (phase loss)0,5÷15 s
Switch off delay (voltage too high)0,5 s
Switch off delay (asymmetry)0,5÷15 s
Switch-off delay (contactor failure)12 s
Power control2 × LED
Terminalpluggable terminal blocks 4,0 mm²
Tightening torque0,5 Nm
Power consumption1,6 W
Working temperature-25 ÷ 50 °C
Dimensions1 module (18 mm)
Assemblyon rail 35 mm
Ingress Protection MarkingIP20
TrueRMSNIE