External probe SDS1

External probe SDS1

SDS1,

Product description

Probe designed for:   RT-823, RT-826.

Przeznaczenie
A two-wire probe type KTY 81-210. Designed for cooperation with regulators:  RT-823, RT-826.
Available together with the controller or separately.

 

Related products:

  • MAX-MB-DS-2

    Two-channel with MODBUS RTU output.MB-DS-2 measurement transducer is designed to measure the temperature via DS1820 external temperature sensor and to transmit data via RS-485 port using MODBUS RTU protocol.

  • MAX-MB-DS-10

    Przetwornik pomiarowy MB-DS-10 przeznaczony jest do pomiaru temperatur za pomocą czujników temperatury DS18B20 połączonych w magistrali 1-WIRE i wymiany danych po porcie RS-485 zgodnie ze standardem Modbus RTU z zewnętrznymi urządzeniami typu MASTER.

  • MAX-MB-DS-30

    Przetwornik pomiarowy MB-DS-30 przeznaczony jest do pomiaru temperatur za pomocą  czujników temperatury DS18B20 połączonych w magistrali 1-WIRE i wymiany danych po porcie RS-485 zgodnie ze standardem Modbus RTU z zewnętrznymi urządzeniami typu MASTER.

18 other products in the same category: