Poradniki

Błędny odczyt licznika przekładnikowego energii elektrycznej – co robić?

Błędny odczyt licznika przekładnikowego energii elektrycznej – co robić?

Licznik przekładnikowy to rodzaj licznika poboru prądu, który jest często stosowany do pomiaru zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. Z artykułu dowiesz się, czym charakteryzują się te urządzenia, jak odczytać stan licznika poboru prądu przekładnikowego i co zrobić, jeśli wynik pomiaru będzie nieprawidłowy.

Licznik zużycia energii elektrycznej a licznik poboru prądu

Licznik zużycia energii elektrycznej to urządzenie, które określa się też jako licznik poboru prądu, licznik elektryczny czy licznik energii. Są to jednak określenia potoczne, a prawidłowa, oficjalnie obowiązująca nazwa to licznik zużycia energii elektrycznej.

Licznik energii przekładnikowy – co to jest?

Przekładnikowy licznik zużycia energii elektrycznej to urządzenie, które pełni podobną funkcję, jak inne liczniki poboru prądu. Taki typ licznika wykorzystuje się w przypadkach, w których podlegająca pomiarowi wartość prądu jest zbyt duża, by można ją było zmierzyć w sposób bezpośredni. Przekładnikowe liczniki poboru prądu dokonują pomiaru metodą półpośrednią, a prawidłowe podłączenie licznika energii elektrycznej tego typu wymaga zastosowania dodatkowych elementów – przekładników prądowych.

przekładnikowy licznik prądu

Fot. Przekładnikowy licznik zużycia energii LE-03d CT200.

Czym są przekładniki prądowe?

Przekładniki prądowe to rodzaj transformatorów pozwalający zmieniać natężenie przepływającego prądu elektrycznego na takie, które będzie kompatybilne z urządzeniami pomiarowymi (na przykład elektronicznymi licznikami zużycia energii elektrycznej). Najważniejszymi parametrami przekładników prądowych stosowanych w licznikach poboru prądu są:

  • znamionowy prąd pierwotny,

  • znamionowy prąd wtórny (zwykle 5 A lub 1 A).

Obliczenie rzeczywistej wartości jest możliwe dzięki użyciu tak zwanej przekładni, która jest ilorazem wartości prądu pierwotnego i wtórnego (na przykład przy prądzie pierwotnym 150 A i użyciu przekładników 5 A przekładnia ma wartość równą 30).

Jak odczytać przekładnikowy licznik prądu?

Odczyt przekładnikowego licznika prądu może odbywać na dwa sposoby, które zależne są od typu urządzenia.

Licznik przekładnikowy tradycyjny

W tradycyjnym modelu prawidłową wielkość zużycia energii elektrycznej uzyskuje się, mnożąc odczyt licznika energii elektrycznej przez wartość przekładni.

Przykładowo, w liczniku przekładnikowym 200 A/5 A wartość przekładni wynosi 40 (200/5). W takim przypadku przy odczycie licznika 50 kWh rzeczywista wartość będzie wynosiła 2000 kWh (50 kWh x 40).

Wartość przekładni najczęściej jest zapisywana na obudowie licznika przekładnikowego (na przykład x30). Jeśli tak nie jest, przed dokonaniem odczytu należy obliczyć ją na podstawie podanych w specyfikacji licznika wartości prądu pierwotnego i wtórnego.

Dowiedz się więcej o prawidłowym odczycie licznika zużycia energii elektrycznej z naszego tekstu Jak sprawdzić licznik prądu – badanie poprawności odczytu.

Licznik przekładnikowy automatyczny

Liczniki produkowane przez F&F są wyposażone w możliwość automatycznego przeliczania odczytu na wartość rzeczywistą i wyświetlania go użytkownikowi w takiej właśnie formie. Wówczas na ekranie licznika, mimo pomiaru metodą półpośrednią, wyświetlana jest rzeczywista wartość zużytej energii elektrycznej.

Przykładowo, jeżeli licznik przekładnikowy 200 A/5 A z automatycznym przelicznikiem komputerowym wyświetla wartość 2000 kWh, oznacza to że zostało zużyte 2000 kWh.

Inteligentne liczniki przekładnikowe

Przekładnikowe liczniki zużycia energii elektrycznej mogą występować również w wersji smart. Takie urządzenia pozwalają nie tylko na odczyt zużycia energii elektrycznej w różnych taryfach, ale także na analizowanie zużycia prądu przez różne odbiorniki, wyznaczanie trendów, przesyłanie informacji do dostawcy energii elektrycznej czy automatyczne opłacanie rachunków za prąd.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nowoczesnych licznikach inteligentnych, koniecznie zajrzyj do naszego artykułu Czym są inteligentne liczniki energii elektrycznej i jak działają?!


Błędny odczyt licznika energii elektrycznej

Czasami zdarza się, że odczyt przekładnikowego licznika energii elektrycznej jest błędny (czyli że rzeczywista suma energii elektrycznej zużywanej przez wszystkie odbiorniki jest niższa lub wyższa, niż odczyt na liczniku). W takim przypadku konieczne jest zdiagnozowanie przyczyny problemu i jego usunięcie.


Powody błędnych odczytów w licznikach przekładnikowych

Przyczyną nieprawidłowego odczytu przekładnikowego licznika zużycia energii elektrycznej najczęściej jest jego nieprawidłowa konfiguracja (źle wprowadzona przekładnia) lub awaria urządzenia, uszkodzenie któregoś z jego elementów (na przykład przekładnika prądowego), nieprawidłowy montaż sprzętu, problem z którymś z odbiorników lub usterka instalacji elektrycznej (na przykład przebicie).

Postępowanie w przypadku błędnego odczytu licznika

W pierwszej kolejności powinno się sprawdzić funkcjonowanie instalacji elektrycznej w budynku oraz wszystkich podłączonych do niej odbiorników. Jeżeli usterka w tym miejscu zostanie wykluczona, problemem może być działanie samego licznika poboru prądu. Wówczas należy się zwrócić do swojego dostawcy energii i poprosić o sprawdzenie urządzenia, a w razie konieczności o korektę faktury za prąd (jeśli błąd był jednorazowy) lub naprawę albo wymianę licznika przekładnikowego, jeśli doszło do jego uszkodzenia.

Jeżeli licznik został źle zaprogramowany należy zwrócić się do producenta o wprowadzenie zmiany – tej czynności użytkownik nie może dokonać samodzielnie.

Błędny odczyt licznika przekładniowego – tego nie rób!

Nie należy rozplombowywać, demontować ani naprawiać licznika zużycia energii elektrycznej na własną rękę. Może się tym zająć wyłącznie osoba z odpowiednimi uprawnieniami oraz posiadająca zgodę ze strony aktualnego dostawcy prądu.

Zapoznaj się z szerokim wyborem nowoczesnych urządzeń do pomiaru zużycia energii >> Liczniki zużycia energii elektrycznej!