Poradniki

Układy automatycznego sterowania – z czego się składają?

Układy automatycznego sterowania – z czego się składają?

W systemach Smart Home niezwykle ważne funkcje spełnia automatyka, dzięki której wiele czynności realizowanych jest bez udziału użytkownika końcowego. Warto zastanowić się, jakie dokładnie elementy odpowiadają za tak rozumiane działanie całego systemu.

Automatyka domowa to prawdziwa kwintesencja rozwiązań inteligentnych. Bez samoczynnej obsługi oświetlenia, ogrzewania czy wentylacji trudno wyobrazić sobie, by były tak popularne, jak obecnie. Tak szeroka funkcjonalność jest możliwa do uzyskania wyłącznie za sprawą odpowiednio dobranych elementów.

Ich zestaw może różnić się w zależności od specyfiki systemu i wymagań użytkownika, jednak w większości przypadków stosowane są podobne elementy.

Czujniki w układach automatyki domowej

Na początek urządzenia zdecydowanie najważniejsze. Jasne jest, że automatyczna obsługa poszczególnych instalacji byłaby niemożliwa bez czujników. Jakie ich typu znajdziemy w systemach inteligentnych?

  • Czujniki ruchu – występują w kilku odmianach. Spośród nich wymienić można między innymi czujniki ruchu na podczerwień, modele mikrofalowe, a także czujniki laserowe typu ToF. Ich zadanie jest proste. Po wykryciu ruchu, przesyłają stosowną informację do centrali, która następnie załącza oświetlenie, ogrzewanie, monitoring, alarm lub inną instalację zintegrowaną w Smart Home.
  • Czujniki światła i zmierzchu – analizują one natężenie światła i na tej podstawie uruchamiają konkretne sekwencje. Wykorzystuje się między innymi do uruchamiania oświetlenia po zmroku (np. w ogrodzie), diod dekoracyjnych czy też reklam.
  • Czujniki zalania, dymu, gazu – spełniają bardzo ważne funkcje w ramach ochrony domu przed rozmaitymi zagrożeniami. Po wykryciu sytuacji niebezpiecznej, powiadamiają o tym fakcie odpowiednie służby i domowników, jak również redukują potencjalne straty (np. poprzez odcięcie wody w przypadku zalania).

Sterowniki w systemach inteligentnych

Obok czujników, elementami niezbędnymi są różnego rodzaju sterowniki. To one bowiem decydują o pracy urządzeń i instalacji. Z tego też względu wymienić możemy między innymi:

To oczywiście nie wszystko. W systemach Smart Home stosowane są również sterowniki programowalne, które integrują wiele różnych rozwiązań w ramach układów automatycznego sterowania, a także sterowniki PLC. Do tego dochodzą systemy sterowania radiowego i z użyciem łączności WIFI.

Te ostatnie rozwiązania gwarantują niezwykle wygodne, zdalne sterowanie dostępnymi instalacjami i urządzeniami. Dzięki nim użytkownik końcowy może w łatwy sposób zaprogramować interesujące go sceny, polegające na automatycznym załączaniu wybranych procesów w konkretnym czasie.

Pozostałe elementy układów automatyki

W omawianych systemach niezwykle ważne są także wszelkie elementy pomocnicze, bez których prawidłowa praca układów nie byłaby możliwa. Wspomnieć należy tu chociażby o przetwornikach sygnału, które służą głównie do zamiany na pojedyncze impulsy sygnału sterującego, pochodzącego między innymi z automatów zmierzchowych i zegarów. Równie potrzebne są tak zwane separatory, które oddzielają sygnały sterujące (często stosowane w automatyce rolet), mostki prostownicze odpowiadające za zamianę prądu przemiennego na prąd stały, moduły terminacyjne sieci wzmacniające sygnał, moduły rezerwy zasilania czy różnego rodzaju filtry przeciwzakłóceniowe, dzięki którym utrzymywana jest stabilność działania układów

Jak widać, automatyka domowa bywa naprawdę skomplikowana. Sprawia to, że wszelkie rozwiązania powinny być dobierane po dokładnym przeanalizowaniu nie tylko potrzeb użytkowników końcowych, ale też specyfiki miejsca, w którym układy automatycznego sterowania mają być użytkowane. Warto zdać się na doświadczenie i wiedzę profesjonalnych instalatorów.