Application PCZ Konfigurator

Application PCZ Konfigurator

PCZ Konfigurator,

Product description

Programming application for PCZ-521.3, PCZ-522.3, PCZ-524.3, PCZ-525.3, PCZ-526.3, PCZ-529.3

 

Application PCZ Konfigurator

A free app for phones and tablets running on Android and equipped with a NFC wireless communication module.

Functions:
· Preparation of clock configuration in offline mode (without having to connect with the clock)
· Reading and writing configuration to the controller
· Fast programming of many controllers with one configuration
· Reading and saving configuration to a file
· Sharing the configuration via e-mail, bluetooth, network drives ...
· Unambiguous identification of the connected clock and the possibility of giving devices their own names
· Automatic configuration backup. In combination with the unique identifier of each clock, you can easily restore the previous configuration
· Setting the time and date based on the watch on the phone
   

 
Aplikacja dostępna na Google Play!
    

 

  Okno główne
1) Nowa konfiguracja - Przycisk otwiera okno umożliwiające przygotowanie nowej konfiguracji sterownika
2) Otwórz konfigurację - Otwarte zostaje okno umożliwiające wczytanie
do programu konfiguracji zapisanej w postaci
pliku w pamięci telefonu.
3) Moje urządzenia - Okno zapewniające dostęp i obsługę wszystkich kopii zapasowych konfiguracji podzielonych 
na konkretne urządzenia
4) Informacja - Instrukcja do programu.
Nowa konfiguracja
1) Nowa – tworzony jest nowy, pusty plik
konfiguracji (bez żadnych programów).
2) Wczytaj z PC – nowa konfiguracja tworzona jest na podstawie programu zapisanego w sterowniku PCZ. Po wybraniu tej opcji i zbliżeniu telefonu do zegara zostanie odczytany z niego program i załadowany aplikacji.
3) Wczytaj z pliku - nowa konfiguracja zostanie utworzona na podstawie plików zapisanych przez użytkownika. Otwarte zostanie okno z listą plików zapisanych wcześniej przez użytkownika.
4) Przywróć – nowa konfiguracja zostanie utworzona na podstawie kopii zapasowej jednej z wcześniejszych konfiguracji. Po naciśnięciu przycisku wyświetlone zostanie okno z listą backup’ów podzielonych na sterowniki na których były one zapisane.
Po wybraniu opcji nowej konfiguracji wyświetlone zostanie kolejne okno.
Okno funkcyjne przeznaczone jest do edytowania programu, oraz odczytywania i zapisywania konfiguracji do sterownika PCZ. Pojawia się ono automatycznie w momencie gdy zbliżymy telefon do sterownika, lub gdy przygotowujemy nową konfigurację. W górnej części ekranu znajduje się ramka z informacjami:
Dev - Typ obsługiwanego sterownika
ID – Unikalny identyfikator podłączonego sterownika (pojawia się tylko wtedy gdy aplikacja jest połączona ze sterownikiem. W trybie Offline pole to pozostaje puste). Symbol ołówka po prawej stronie umożliwia podanie własnej nazwy pod którą identyfikowany będzie sterownik.
Tryb pracy - Tryb w jakim obecnie pracuje sterownik (ręczny lub automatyczny). Dotyczy tylko pracy w trybie Online Out – Stan przekaźnika wyjściowego (włączony lub wyłączony). Dotyczy tylko pracy w trybie Online.
 Przyciski:
1) Odczytanie konfiguracji z zegara
2) Zapisanie bieżącej konfiguracji do zegara
3) Odczytanie konfiguracji z pliku
4) Zapisanie bieżącej konfiguracji do pliku.
5) Przywrócenie konfiguracji z kopii zapasowej.
6) Edycję bieżącej konfiguracji
Edycja
Okno edycji przeznaczone jest do edycji bieżącej konfiguracji (nowej, dczytanej z pliku lub z PCZ).
Składa się ono z trzech zakładek:
1) Lista – lista wszystkich programów (w kolejności w jakiej zapisywane są w pamięci
2) Filtr – lista programów które wykonywane będą wybranego dnia (chronologicznie według kolejności wykonywania programu)
3) Ustawienia – Konfiguracja ustawień systemowych
Lista
Główną część ekranu zajmuje lista programów do wykonanie przez PCZ. Programy wyświetlane są w kolejności w jakiej zapisane będą w pamięci sterownika.
Każdy program symbolizowany jest przez:
• symbol akcji – zielony symbol „v” oznacza że dany program będzie załączał przekaźnik. Czerwony symbol „x” oznacza wyłączenie przekaźnika
• Dzień i godzina – wyświetlone są dni w które wykonywany będzie program i godzina rozpoczęcia programy.
• Numer programu – pozycja programu w pamięci sterownika Pogrubiona czcionka oznacza program który jest (lub powinien być) aktualnie wykonywany.
Naciśnięcie ikony kosza obok wpisu programu powoduje usunięcie programu. Aby dodać nowy program należy wybrać opcję „Dodaj program”.
Edycja istniejącego programu możliwa jest po „puknięciu” w edytowany programy. Trzy ikony na dole ekranu umożliwiają:
• Zapisz do pliku – zapisuje bieżącą konfigurację do pliku
• Zapisz do PCZ – zapisuje konfigurację do zegara
• Powrót – powrót do okna funkcyjnego 
W przypadku powrotu do okna funkcyjnego bieżąca konfiguracja jest cały czas przechowywana w pamięci aplikacji.


Filtr
Zakładka Filtr pełni podobną funkcję jak Lista. W tym wypadku u góry kranu występuje dodatkowa ramka umożliwiająca wybranie dnia i przedziału godzin dla którego wyświetlona zostanie lista aktywnych w tym czasie programów. Programy wyświetlane są chronologicznie w kolejności ich rzeczywistego wykonywania.

Dodawanie i edycja programów
Po wybraniu opcji dodania lub edycji programów wyświetla się okno na którym można wybrać:
• Akcja – czy program będzie włączał czy wyłącza przekaźnik
• Wybór dnia- wybór dni w których wykonywany będzie program. Można wybrać pojedynczy dzień, poniedziałek – piątek, sobota – Niedziela, cały tydzień.
• Godzina załączenia – wybierak pozwalający ustawić godzinę o której uruchomiony będzie program.


  

Mobile application
Due to technical constraints imposed by Apple (regarding the use of the NFC module), it is not possible to make an application for iOS today.

Telephone parameters
It should be checked whether the used phone model has a built-in NFC module and if the Android version is equal or higher. 4.4.

Related products:

 • PCZ-524

  The astronomical timer is used to turn on/off lighting or other electrical receivers in accordance with daily, astronomical points east and west sun.One-way type.

 • PCZ-525.3

  Astronomical timer is used for switching on and off the lightning or other electrical receivers in accordance to sunset and sunrise with an option to program a night break, which means a temporary switching off of the receivers for savings purposes.With a programmable night break.

 • PCZ-526.3

  The astronomical timer is used to turn on/off lighting or other electrical receivers in accordance with daily, astronomical points of sunset and sunrise.Two-channel. With a programmable night break.

 • PCZ-521

  Programmable control timer is used to time control the devices in home or industrial automation systems by an individual time program set by the user.Weekly cycles type. One-way type. 250 of memory sectors.

 • PCZ-522

  Programmable control timer is used to time control the devices in home or industrial automation systems according to an individual time program set by the user. Weekly cycles type. Two-way type. 2x250 of program memory sector.

 • PCZ-529

  Programmable control timer is used to time control the devices in home or industrial automation systems according to an individual time program set by the user. Annual type. One-way type.

12 other products in the same category: