PCZ Konfigurator

PCZ Konfigurator

PCZ Konfigurator,

Opis produktu

Aplikacja programowania zegarów PCZ-521.3, PCZ-522.3, PCZ-524.3, PCZ-525.3, PCZ-526.3, PCZ-529.3.

 

Aplikacja PCZ Konfigurator

Bezpłatna aplikacja dla telefonów i tabletów pracujących w systemie Android i wyposażonych w moduł komunikacji bezprzewodowej NFC.

Funkcje:
· przygotowanie konfiguracji zegara w trybie offline (bez konieczności połączenia z zegarem)
· odczytywanie i zapisywanie konfiguracji do sterownika
· szybkie programowanie wielu sterowników za pomocą jednej konfiguracji
· odczytywanie i zapisywanie konfiguracji do pliku
· udostępnianie konfiguracji poprzez e-mail, bluetooth, dyski sieciowe …
· jednoznaczną identyfikację podłączonego zegara i możliwość nadawania urządzeniom własnych nazw
· automatyczne tworzenie kopii zapasowych konfiguracji. W powiązaniu z unikalnym identyfikatorem każdego zegara można łatwo  przywrócić wcześniejszą konfigurację
· ustawienie czasu i daty na podstawie zegarka w telefonie
   

qr code qr code
Aplikacja dostępna na Google Play!
    

 

  Okno główne
1) Nowa konfiguracja - Przycisk otwiera okno umożliwiające przygotowanie nowej konfiguracji sterownika
2) Otwórz konfigurację - Otwarte zostaje okno umożliwiające wczytanie
do programu konfiguracji zapisanej w postaci
pliku w pamięci telefonu.
3) Moje urządzenia - Okno zapewniające dostęp i obsługę wszystkich kopii zapasowych konfiguracji podzielonych 
na konkretne urządzenia
4) Informacja - Instrukcja do programu.
Nowa konfiguracja
1) Nowa – tworzony jest nowy, pusty plik
konfiguracji (bez żadnych programów).
2) Wczytaj z PC – nowa konfiguracja tworzona jest na podstawie programu zapisanego w sterowniku PCZ. Po wybraniu tej opcji i zbliżeniu telefonu do zegara zostanie odczytany z niego program i załadowany aplikacji.
3) Wczytaj z pliku - nowa konfiguracja zostanie utworzona na podstawie plików zapisanych przez użytkownika. Otwarte zostanie okno z listą plików zapisanych wcześniej przez użytkownika.
4) Przywróć – nowa konfiguracja zostanie utworzona na podstawie kopii zapasowej jednej z wcześniejszych konfiguracji. Po naciśnięciu przycisku wyświetlone zostanie okno z listą backup’ów podzielonych na sterowniki na których były one zapisane.
Po wybraniu opcji nowej konfiguracji wyświetlone zostanie kolejne okno.
Okno funkcyjne przeznaczone jest do edytowania programu, oraz odczytywania i zapisywania konfiguracji do sterownika PCZ. Pojawia się ono automatycznie w momencie gdy zbliżymy telefon do sterownika, lub gdy przygotowujemy nową konfigurację. W górnej części ekranu znajduje się ramka z informacjami:
Dev - Typ obsługiwanego sterownika
ID – Unikalny identyfikator podłączonego sterownika (pojawia się tylko wtedy gdy aplikacja jest połączona ze sterownikiem. W trybie Offline pole to pozostaje puste). Symbol ołówka po prawej stronie umożliwia podanie własnej nazwy pod którą identyfikowany będzie sterownik.
Tryb pracy - Tryb w jakim obecnie pracuje sterownik (ręczny lub automatyczny). Dotyczy tylko pracy w trybie Online Out – Stan przekaźnika wyjściowego (włączony lub wyłączony). Dotyczy tylko pracy w trybie Online.
 Przyciski:
1) Odczytanie konfiguracji z zegara
2) Zapisanie bieżącej konfiguracji do zegara
3) Odczytanie konfiguracji z pliku
4) Zapisanie bieżącej konfiguracji do pliku.
5) Przywrócenie konfiguracji z kopii zapasowej.
6) Edycję bieżącej konfiguracji
Edycja
Okno edycji przeznaczone jest do edycji bieżącej konfiguracji (nowej, dczytanej z pliku lub z PCZ).
Składa się ono z trzech zakładek:
1) Lista – lista wszystkich programów (w kolejności w jakiej zapisywane są w pamięci
2) Filtr – lista programów które wykonywane będą wybranego dnia (chronologicznie według kolejności wykonywania programu)
3) Ustawienia – Konfiguracja ustawień systemowych
Lista
Główną część ekranu zajmuje lista programów do wykonanie przez PCZ. Programy wyświetlane są w kolejności w jakiej zapisane będą w pamięci sterownika.
Każdy program symbolizowany jest przez:
• symbol akcji – zielony symbol „v” oznacza że dany program będzie załączał przekaźnik. Czerwony symbol „x” oznacza wyłączenie przekaźnika
• Dzień i godzina – wyświetlone są dni w które wykonywany będzie program i godzina rozpoczęcia programy.
• Numer programu – pozycja programu w pamięci sterownika Pogrubiona czcionka oznacza program który jest (lub powinien być) aktualnie wykonywany.
Naciśnięcie ikony kosza obok wpisu programu powoduje usunięcie programu. Aby dodać nowy program należy wybrać opcję „Dodaj program”.
Edycja istniejącego programu możliwa jest po „puknięciu” w edytowany programy. Trzy ikony na dole ekranu umożliwiają:
• Zapisz do pliku – zapisuje bieżącą konfigurację do pliku
• Zapisz do PCZ – zapisuje konfigurację do zegara
• Powrót – powrót do okna funkcyjnego 
W przypadku powrotu do okna funkcyjnego bieżąca konfiguracja jest cały czas przechowywana w pamięci aplikacji.


Filtr
Zakładka Filtr pełni podobną funkcję jak Lista. W tym wypadku u góry kranu występuje dodatkowa ramka umożliwiająca wybranie dnia i przedziału godzin dla którego wyświetlona zostanie lista aktywnych w tym czasie programów. Programy wyświetlane są chronologicznie w kolejności ich rzeczywistego wykonywania.

Dodawanie i edycja programów
Po wybraniu opcji dodania lub edycji programów wyświetla się okno na którym można wybrać:
• Akcja – czy program będzie włączał czy wyłącza przekaźnik
• Wybór dnia- wybór dni w których wykonywany będzie program. Można wybrać pojedynczy dzień, poniedziałek – piątek, sobota – Niedziela, cały tydzień.
• Godzina załączenia – wybierak pozwalający ustawić godzinę o której uruchomiony będzie program.


  

Aplikacja mobilna
Ze względu na ograniczenia techniczne narzucone przez firmę Apple (dotyczące wykorzystania modułu NFC) na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wykonania aplikacji pod system iOS.

Parametry telefonów
Należy sprawdzić czy wykorzystywany model telefonu ma wbudowany moduł NFC oraz czy wersja systemu Android jest równa lub wyższa 4.4.Produkty powiązane:

 • PCZ-524

  Jednokanałowy Zegar astronomiczny PCZ-524 służy do sterowania oświetleniem lub innymi odbiornikami elektrycznymi zgodnie z godzinami zachodu i wschodu słońca.

 • PCZ-525.3

  Jednokanałowy Z programowalną przerwą nocnąZegar astronomiczny PCZ-525 służy do załączania i wyłączania oświetlenia lub innych odbiorników elektrycznych, zgodnie z porami zachodu i wschodu  słońca z możliwością zaprogramowania przerwy nocnej, czyli czasowego wyłączenia  odbiorników w celach oszczędnościowych.

 • PCZ-526.3

  Dwukanałowy. Z programowalną przerwą nocną.Zegar astronomiczny PCZ-526 służy do załączania i wyłączania oświetlenia lub innych odbiorników elektrycznych, zgodnie z porami zachodu i wschodu słońca z możliwością zaprogramowania przerwy nocnej, czyli czasowego wyłączenia odbiorników w celach oszczędnościowych.

 • PCZ-521

  Tygodniowy. Jednokanałowy.Zegar sterujący programowalny służy do sterowania czasowego urządzeniami w układach automatyki domowej lub przemysłowej według indywidualnego programu czasowego ustalonego przez użytkownika. Zegar czasowy PCZ-521 przeznaczony jest do montażu na szynę DIN.

 • PCZ-522

  Tygodniowy. Dwukanałowy.Programowalny zegar sterujący służy do sterowania czasowego urządzeniami w układach automatyki  domowej lub przemysłowej według indywidualnego programu czasowego ustalonego przez użytkownika.

 • PCZ-529

  Roczny.Programowalny zegar sterujący PCZ-529 to zegar sterujący na szynę. Służy do sterowania czasowego urządzeniami w układach automatyki domowej lub przemysłowej. Sterowanie odbywa się według indywidualnego programu czasowego ustalonego przez użytkownika.

12 innych produktów w tej samej kategorii: