Sterowanie o艣wietleniem na korytarzach i klatkach schodowych.

Polityka prywatno艣ci

 

DEFINICJE

Administrator: F&F Filipowski sp. j., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden b膮d藕 kilka szczeg贸lnych czynnik贸w okre艣laj膮cych fizyczn膮, fizjologiczn膮, genetyczn膮, psychiczn膮, ekonomiczn膮, kulturow膮 lub spo艂eczn膮 to偶samo艣膰 osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie g艂osu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za po艣rednictwem sprz臋tu rejestruj膮cego lub innej podobnej technologii.

Polityka: niniejsza Polityka Prywatno艣ci.

RODO: Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Osoba, kt贸rej dane dotycz膮: ka偶da osoba fizyczna, kt贸rej dane osobowe przetwarzane s膮 przez Administratora, np. osoba odwiedzaj膮ca lokal Administratora lub kieruj膮ca do niego zapytanie w formie e-maila.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W zwi膮zku z prowadzon膮 przez siebie dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z w艂a艣ciwymi przepisami, w tym w szczeg贸lno艣ci z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzysto艣膰 przetwarzania danych, w szczeg贸lno艣ci zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania 鈥 np. przy zawieraniu umowy sprzeda偶y towar贸w. Administrator dba o to, by dane by艂y zbierane tylko w zakresie niezb臋dnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezb臋dne.

Przetwarzaj膮c dane, Administrator zapewnia ich bezpiecze艅stwo i poufno艣膰 oraz dost臋p do informacji o tym przetwarzaniu dla os贸b, kt贸rych dane dotycz膮. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa, dosz艂o do naruszenia ochrony danych osobowych (np. 鈥瀢ycieku鈥 danych lub ich utraty), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, kt贸rych dane dotycz膮, w spos贸b zgodny z przepisami.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest mo偶liwy poprzez adres e-mail: biuro@fif.com.pl lub adres korespondencyjny F&F Filipowski sp. j., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice

Administrator wyznaczy艂 Inspektora Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶na skontaktowa膰 si臋 poprzez adres e-mail: biuro@fif.com.pl w ka偶dej sprawie dotycz膮cej przetwarzania danych osobowych.

BEZPIECZE艃STWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia integralno艣ci i poufno艣ci danych, Administrator wdro偶y艂 procedury umo偶liwiaj膮ce dost臋p do danych osobowych jedynie osobom upowa偶nionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezb臋dne ze wzgl臋du na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwi膮zania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, 偶e wszystkie operacje na danych osobowych s膮 rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezb臋dne dzia艂ania, by tak偶e jego podwykonawcy i inne podmioty wsp贸艂pracuj膮ce dawa艂y gwarancj臋 stosowania odpowiednich 艣rodk贸w bezpiecze艅stwa w ka偶dym przypadku, gdy przetwarzaj膮 dane osobowe na zlecenie Administratora. 

Administrator prowadzi na bie偶膮co analiz臋 ryzyka i monitoruje adekwatno艣膰 stosowanych zabezpiecze艅 danych do identyfikowanych zagro偶e艅. W razie konieczno艣ci, Administrator wdra偶a dodatkowe 艣rodki s艂u偶膮ce zwi臋kszeniu bezpiecze艅stwa danych.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drog膮 tradycyjn膮, niezwi膮zanej z us艂ugami 艣wiadczonymi na rzecz nadawcy lub inn膮 zawart膮 z nim umow膮, dane osobowe zawarte w tej korespondencji s膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu komunikacji i za艂atwienia sprawy, kt贸rej dotyczy ta korespondencja.

Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegaj膮cy na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w zwi膮zku z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮.

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe relewantne dla sprawy, kt贸rej dotyczy korespondencja. Ca艂o艣膰 korespondencji jest przechowywana w spos贸b zapewniaj膮cy bezpiecze艅stwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upowa偶nionym.

Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktowania si臋 z Administratorem drog膮 telefoniczn膮, w sprawach niezwi膮zanych z zawart膮 umow膮 lub 艣wiadczonymi us艂ugami, mo偶emy 偶膮da膰 podania danych osobowych tylko w贸wczas, gdy b臋dzie to niezb臋dne do obs艂ugi sprawy, kt贸rej dotyczy kontakt. Podstaw膮 prawn膮 jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegaj膮cy na konieczno艣ci za艂atwienia zg艂oszonej sprawy zwi膮zanej z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮.

Rozmowy telefoniczne mog膮 by膰 tak偶e nagrywane 鈥 w takim wypadku, na pocz膮tku rozmowy przekazywana jest informacja w tym zakresie. Rozmowy s膮 rejestrowane w celu weryfikacji jako艣ci 艣wiadczonej us艂ugi oraz weryfikacji pracy konsultant贸w, a tak偶e w celach statystycznych. Nagrania s膮 dost臋pne wy艂膮cznie dla pracownik贸w Administratora oraz os贸b obs艂uguj膮cych infolini臋 administratora.

Dane osobowe w postaci nagrania rozmowy s膮 przetwarzane:

 • w celach zwi膮zanych z obs艂ug膮 klient贸w i interesant贸w za po艣rednictwem infolinii, w przypadku, gdy Administrator udost臋pnia tak膮 us艂ug臋 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest niezb臋dno艣膰 przetwarzania do jej 艣wiadczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu monitorowania jako艣ci obs艂ugi i weryfikacji pracy konsultant贸w obs艂uguj膮cych infolini臋 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegaj膮cy na dbaniu o jak najwy偶sz膮 jako艣膰 obs艂ugi na rzecz klient贸w i interesant贸w.

Media spo艂eczno艣ciowe

Administrator przetwarza dane osobowe os贸b, kt贸re polubi艂y nasze profile spo艂eczno艣ciowe prowadzone w ramach popularnych portali spo艂eczno艣ciowych. Dane s膮 przetwarzane w celu umo偶liwienia prowadzenia i bie偶膮cego zarz膮dzania naszymi profilami, w tym w celu komunikowania si臋 ze spo艂eczno艣ci膮 oraz organizowaniem wydarze艅 lub konkurs贸w, na zasadach okre艣lonych funkcjonalno艣ciami poszczeg贸lnych medi贸w spo艂eczno艣ciowych oraz ich regulaminami. Dane cz艂onk贸w spo艂eczno艣ci s膮 przetwarzane tak偶e w celach statystycznych i analitycznych oraz mog膮 by膰 przetwarzane w celu dochodzenia roszcze艅 i obrony przed roszczeniami. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Pliki Cookies

Administrator informuje, 偶e podczas przegl膮dania stron internetowych u偶ywane s膮 pliki 鈥瀋ookies鈥, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze U偶ytkownika, kt贸re pozwalaj膮 dostosowa膰 us艂ugi i tre艣ci do indywidualnych potrzeb i preferencji U偶ytkownik贸w. S艂u偶膮 r贸wnie偶 do opracowania og贸lnych statystyk dotycz膮cych korzystania U偶ytkownik贸w z naszych Serwis贸w internetowych.

Uzyskane dane s膮 ca艂kowicie anonimowe i w 偶adnym wypadku nie s膮 kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym u偶ytkownikiem.

Wykorzystujemy pliki typu Cookies, kt贸re umo偶liwiaj膮:

- dostosowanie i optymalizacj臋 Serwisu do potrzeb Klient贸w,

- personalizacj臋 przekaz贸w marketingowych,

- zapewnienie bezpiecze艅stwa i niezawodno艣ci dzia艂ania Serwisu.

W Serwisie wykorzystywane s膮 Cookies sesyjne, ulegaj膮ce skasowaniu po zamkni臋ciu okna przegl膮darki internetowej, jak i Cookies trwa艂e, zapisywane na okre艣lony czas w urz膮dzeniach, za po艣rednictwem kt贸rych Klient korzysta ze Serwisu.

U偶ytkownik mo偶e samodzielnie i w ka偶dym czasie zmieni膰 ustawienia dotycz膮ce plik贸w Cookies, okre艣laj膮c warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost臋pu przez pliki Cookies do Urz膮dzenia U偶ytkownika. Zmiany ustawie艅, o kt贸rych mowa w zdaniu poprzednim, U偶ytkownik mo偶e dokona膰 za pomoc膮 ustawie艅 przegl膮darki internetowej. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w szczeg贸lno艣ci w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w cookies w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym zamieszczeniu Cookies na urz膮dzeniu U偶ytkownika. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w cookies dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej).

U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili usun膮膰 pliki Cookies korzystaj膮c z dost臋pnych funkcji w przegl膮darce internetowej, kt贸rej u偶ywa.

Ograniczenie stosowania plik贸w Cookies, mo偶e wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronie internetowej Serwisu.

Zbieranie danych w zwi膮zku ze 艣wiadczeniem us艂ug lub wykonywaniem innych um贸w

Zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych klient贸w w zwi膮zku z oferowanymi us艂ugami, w szczeg贸lno艣ci us艂ugami 艣wiadczonymi online, okre艣laj膮 odr臋bne polityki, dost臋pne na stronach internetowych tych us艂ug.

Google Analytics

Serwisy wykorzystuj膮 internetowe narz臋dzie do analizy statystyk serwis贸w WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umo偶liwiaj膮ce analiz臋 korzystania ze strony internetowej przez u偶ytkownika, na przyk艂ad pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze u偶ytkownika. U偶ytkownik mo偶e unikn膮膰 przesy艂ania danych wygenerowanych przez plik cookie odnosz膮cych si臋 do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobieraj膮c i instaluj膮c wtyczk臋 do przegl膮darki dost臋pn膮 pod nast臋puj膮cym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Zbieranie danych w relacjach biznesowych

W zwi膮zku z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮, Administrator zbiera dane osobowe tak偶e w innych przypadkach 鈥 np. podczas spotka艅 biznesowych, na eventach bran偶owych czy poprzez wymian臋 wizyt贸wek 鈥 w celach zwi膮zanych z nawi膮zywaniem i utrzymywaniem kontakt贸w biznesowych. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegaj膮cy na tworzeniu sieci kontakt贸w w zwi膮zku z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮.

W zwi膮zku ze wsp贸艂prac膮 Administratora z partnerami biznesowymi, m.in. klientami biznesowymi i dostawcami, Administrator przetwarza dane kontaktowe os贸b wskazanych jako kontakty biznesowe w relacji z Administratorem, np. os贸b odpowiedzialnych po stronie partnera za wykonywanie umowy z Administratorem. Administartor przetwarza dane kontaktowe takich os贸b w celu bie偶膮cej komunikacji z partnerami biznesowymi oraz podtrzymania kontakt贸w z nimi. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegaj膮cy na komunikacji z partnerami biznesowymi.

Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane s膮 wy艂膮cznie w celu dla jakiego zosta艂y zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiedni膮 ochron臋.

Wykorzystanie danych u偶ytkownika do cel贸w reklamowych

Do wysy艂ki newslettera wykorzystujemy podany przez u偶ytkownika adres e-mail.

Operatorem wysy艂ek jest firma FreshMail Sp. z o.o.

Otrzymywanie newsletter贸w mo偶na w ka偶dej chwili anulowa膰, poprzez wy艂膮czenie tej funkcji poprzez klikni臋cie na linku 鈥瀢ypisz si臋鈥, znajduj膮cym si臋 w ka偶dej przes艂anej wiadomo艣ci elektronicznej. Rezygnacja z subskrypcji nie jest jednoznaczna z usuni臋ciem konta w Serwisie.

Przetwarzanie danych w systemach informatycznych

Dane osobowe s膮 przechowywane w 艣rodowisku informatycznym, co oznacza, 偶e mog膮 by膰 one dodatkowo przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecze艅stwa i poprawnego funkcjonowania system贸w informatycznych, np. w zwi膮zku z wykonywaniem kopii bezpiecze艅stwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawid艂owo艣ci lub ochron膮 przed nadu偶yciami i atakami.

ODBIORCY DANYCH

W zwi膮zku z prowadzeniem dzia艂alno艣ci wymagaj膮cej przetwarzania danych osobowych, s膮 one ujawniane zewn臋trznym podmiotom, w tym w szczeg贸lno艣ci dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obs艂ug臋 system贸w informatycznych i sprz臋tu (np. wyposa偶enia CCTV), podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi prawne, ksi臋gowe, audytowe, konsultingowe, kurierom.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotycz膮cych osoby, kt贸rej dane dotycz膮, w艂a艣ciwym organom b膮d藕 osobom trzecim, kt贸re zg艂osz膮 偶膮danie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiedni膮 podstaw臋 prawn膮 oraz zgodnie z przepisami obowi膮zuj膮cego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) r贸偶ni si臋 od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • wsp贸艂prac臋 z podmiotami, przetwarzaj膮cy dane osobowe w pa艅stwach, w odniesieniu do kt贸rych zosta艂a wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisj臋 Europejsk膮;
 • stosowanie wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych, zatwierdzonych przez w艂a艣ciwy organ nadzorczy;
 • w razie przekazywania danych do USA 鈥 wsp贸艂prac臋 z podmiotami uczestnicz膮cymi w programie Tarcza Prywatno艣ci (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzj膮 Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zale偶y od rodzaju 艣wiadczonej us艂ugi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych okre艣lony mo偶e tak偶e wynika膰 z przepis贸w, w przypadku, gdy stanowi膮 one podstaw臋 przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora 鈥 np. ze wzgl臋d贸w bezpiecze艅stwa 鈥 dane przetwarzane s膮 przez okres umo偶liwiaj膮cy jego realizacj臋 lub do zg艂oszenia skutecznego sprzeciwu wzgl臋dem przetwarzania danych. Je艣li przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie zgody, dane przetwarzane s膮 do jej wycofania. W przypadku, gdy podstaw臋 przetwarzania stanowi niezb臋dno艣膰 do zawarcia i wykonania umowy, dane b臋d膮 przetwarzane do momentu jej rozwi膮zania.

Okres przetwarzania danych mo偶e by膰 przed艂u偶ony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezb臋dne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim b臋d膮 wymaga膰 tego przepisy prawa. Po up艂ywie okresu przetwarzania, dane s膮 nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA ZWI膭ZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W zwi膮zku z przetwarzaniem przez Administartora Twoich danych przys艂uguje Ci szereg uprawnie艅:

 • mo偶esz uzyska膰 informacj臋 o tym w jaki spos贸b i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopi臋 Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja pro艣ba obejmuje kopie danych pomo偶esz nam wskazuj膮c kopi臋 jakich danych chcia艂by艣 otrzyma膰. Administrator mo偶e naliczy膰 op艂at臋 w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysoko艣膰 op艂aty b臋dzie odpowiada艂a kosztom jej przygotowania;
 • mo偶esz za偶膮da膰 sprostowania Twoich danych (je艣li zosta艂y b艂臋dnie zapisane lub je艣li si臋 zmieni艂y), ich usuni臋cia (je艣li nie ma podstawy do tego, aby Administrator je przetwarza艂) lub ograniczenia przetwarzania (je艣li chcesz aby Administrator przetwarza艂 Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a tak偶e je艣li chcesz aby dane zosta艂y przechowane w zwi膮zku z Twoimi roszczeniami);
 • mo偶esz za偶膮da膰 przekazania Twoich danych, kt贸re nam dostarczy艂e艣, w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie, nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego. Otrzymane dane mo偶esz samodzielnie przekaza膰 wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, je艣li b臋dzie to technicznie mo偶liwe, przy zachowaniu odpowiednich standard贸w bezpiecze艅stwa, mo偶emy na Twoje 偶膮danie zrobi膰 to za Ciebie.
 • w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa si臋 na podstawie uzasadnionego interesu mo偶esz sprzeciwi膰 si臋 takiemu przetwarzaniu;
 • Je艣li uwa偶asz, 偶e przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy si臋 reagowa膰 na uwagi i sugestie naszych U偶ytkownik贸w. Przys艂uguje Ci tak偶e prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [w Polsce 鈥 Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 nazywany Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych)].

Wniosek dotycz膮cy realizacji praw podmiot贸w danych, mo偶na z艂o偶y膰:

 • w formie pisemnej na adres: F&F Filipowski sp. j.
 • ul. Konstantynowska 79/81
 • 95-200 Pabianice;
 • drog膮 e-mailow膮 na adres:biuro@fif.com.pl.

Wniosek powinien w miar臋 mo偶liwo艣ci precyzyjnie wskazywa膰, czego dotyczy 偶膮danie, tj. w szczeg贸lno艣ci:

 • z jakiego uprawnienia chce skorzysta膰 osoba sk艂adaj膮ca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usuni臋cia danych, itd.);
 • jakiego procesu przetwarzania dotyczy 偶膮danie (np. korzystanie z okre艣lonej us艂ugi, aktywno艣膰 w okre艣lonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawieraj膮cego informacje handlowe na okre艣lony adres email, itp.);
 • jakich cel贸w przetwarzania dotyczy 偶膮danie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).

Je偶eli Administrator nie b臋dzie w stanie ustali膰 tre艣ci 偶膮dania lub zidentyfikowa膰 osoby sk艂adaj膮cej wniosek w oparciu o dokonane zg艂oszenie, zwr贸ci si臋 do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowied藕 na zg艂oszenia zostanie udzielona w ci膮gu miesi膮ca od jego otrzymania. W razie konieczno艣ci przed艂u偶enia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawc臋 o przyczynach takiego przed艂u偶enia.

Odpowied藕 b臋dzie udzielana na adres e-mail z kt贸rego przes艂ano wniosek, a w przypadku wniosk贸w skierowanych listownie, listem zwyk艂ym na adres wskazany przez wnioskodawc臋, o ile z tre艣ci listu nie b臋dzie wynika艂a ch臋膰 otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku nale偶y poda膰 adres e-mail).