Przekaźniki kontroli faz Jest 39 produktów.

Przekaźniki kontroli faz

Czujniki (przekaźniki) kolejności i zaniku faz przeznaczone są do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej. Przekaźnik kontroli kolejności i zaniku fazy wykrywa zdarzenia mogące skutkować uszkodzeniem silnika, takie jak zanik napięcia w co najmniej jednej fazie lub wystąpienie  asymetrii napięć między fazami. Przekaźniki kolejności faz wykrywają również niepoprawną kolejność faz zasilania, uniemożliwiając tym samym wirowanie silnika w nieprawidłowym kierunku.

Żyjemy w dobie coraz szybszego rozwoju techniki urządzeń energooszczędnych i domowych instalacji fotowoltaicznych. Z jednej strony pozwalają one w sposób widoczny obniżyć rachunki za prąd, z drugiej-  generują mnóstwo zakłóceń wpływających niekorzystnie na stan instalacji elektrycznych. Okazuje się, że w takim przypadku klasyczne metody pomiaru napięcia stają się coraz bardziej zawodne. Może to prowadzić do sytuacji, gdy układy kontrolne, takie jak np. przekaźniki napięciowe, wskaźniki lub przekaźniki kolejności faz, przestają działać prawidłowo, generując fałszywe alarmy lub co gorsza – nie rozpoznając poprawnie zagrożenia.

W takim wypadku wskazane jest stosowanie urządzeń kontrolnych wyposażonych w możliwość pomiaru rzeczywistej wartości skutecznej napięcia (True RMS). W przypadku klasycznego rozwiązania mierzona jest maksymalna wartość amplitudy napięcia zasilania i na tej podstawie, przy założeniu że napięcie ma kształt idealnej sinusoidy, obliczana jest wartość skuteczna napięcia. Pomiar True RMS działa na innej zasadzie – wartość chwilowa napięcia odczytywana jest wielokrotnie podczas każdego okresu napięcia zasilania. Dzięki temu w pomiarze True RMS możliwe jest precyzyjne określenie wartości skutecznej napięcia niezależnie od odkształcenia sinusoidy napięcia zasilania oraz od wpływu zakłóceń. Urządzenia kontrolne mierzące wartość True RMS są w związku z tym niewrażliwe na zakłócenia mierzonego napięcia i dzięki temu gwarantują poprawną pracę w połączeniu z dowolną siecią zasilającą.

Właściwy dobór przekaźników nadzorczych ma obecnie szczególnie istotne znaczenie. Klasyczne rozwiązania pomiarowe, nie mierzące napięć True RMS, mogą sprawdzić się tylko w przypadku bardzo sztywnych instalacji elektrycznych, do których podłączone są „liniowe” obciążenia, takie jak silniki indukcyjne, ogrzewanie rezystancyjne lub oświetlenie żarowe. Należy mieć jednak na uwadze, że parametry nawet takiej instalacji mogą w przyszłości ulec zmianie z uwagi na wykorzystanie do sterowania silników falowników, a w przypadku oświetlenia-może nastapić zamiana na oświetlenie LED. Wówczas okaże się, że niewielka oszczędność przy pierwotnym zakupie rozwiązań RMS skutkować będzie koniecznością zakupu nowych przekaźników kontrolnych – tym razem już z pewnością dysponujących możliwością pomiaru rzeczywistej wartości skutecznej napięcia (True RMS).

Pomiar napięcia TrueRMS opiera się na ciągłych i bardzo częstych pomiarach chwilowej wartości napięcia. Na tej podstawie obliczana jest wartość skuteczna niezależna od odkształceń sinusoidy napięcia i uwzględniająca wpływ zakłóceń. Pracujące w ten sposób urządzenie, wyposażone w pomiar TrueRMS, gwarantuje poprawne działanie w dowolnych warunkach zasilania.

Dzięki pomiarowi rzeczywistej skutecznej wartości napięcia (True RMS) czujnik kolejności i zaniku faz gwarantuje poprawne działanie również w przypadku pracy w mocno zakłóconej sieci zasilającej.

Pomiar napięcia RMS opiera się na pomiarze maksymalnej wartości chwilowej napięcia, która następnie zostaje przeliczona na wartość skuteczną przy założeniu, że przebieg napięcia ma kształt czystej sinusoidy. We współczesnych, zwykle zakłóconych (przez oświetlenie LED, inwertery solarne, klimatyzatory, zasilacze komputerowe, itp.) instalacjach elektrycznych, założenie takie coraz częściej traci rację bytu. W takim wypadku zakłócenia napięcia zasilania mogą prowadzić do nieprawidłowej pracy urządzenia, np. do przełączania odbiorników przy poziomach napięcia niezgodnych z ustawieniami.

Przekaźniki kontroli faz F&F, mierzące rzeczywistą wartość skuteczną napięcia (True RMS) zbudowane są w oparciu o nowoczesną technikę mikroprocesorową gwarantującą, oprócz dużej dokładności pomiaru, utrzymanie stałych parametrów pracy podczas wieloletniej eksploatacji. Wyposażone w nowe układy zasilające zapewniają również niezawodną pracę w szerokim zakresie napięć zasilania.

Filtry

Włączone filtry:
  Napięcie zasilania
  Montaż
  Element wykonawczy
  Konfiguracja styków
  Współpraca z agregatami prądotwórczymi
  Kontrola styków stycznika
  Kontrola kolejności faz
  Kontrola zaniku / asymetrii faz
  na stronę
  Pokazuje 1 - 12 z 39 elementów
  Pokazuje 1 - 12 z 39 elementów