Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-320

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-320

CKF-320, 5902431674391

Opis produktu

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-320 zabezpiecza silniki elektryczne zasilane z sieci trójfazowej.


Kiedy czujnik kolejności i zaniku fazy zadziała jako zabezpieczenie silnika elektrycznego?

Czujnik kolejności i zaniku fazy sprawdzi się w poniższych sytuacjach:

  • zanik napięcia w co najmniej jednej fazie;
  • spadek napięcia w co najmniej jednej fazie poniżej ustawionej wartości;
  • wzrost napięcia w co najmniej jednej fazie powyżej ustawionej wartości
  • nieprawidłowa kolejność faz.

Przekaźnik kontroli faz CKF-320 schemat budowy:
Zasada działania przekaźnika kontroli faz CKF-320

Prawidłowe napięcie zasilania sygnalizuje świecenie zielonej diody LED. Gdy dioda nie świeci, oznacza to przekroczenie napięcia na dowolnej fazie poniżej dolnego lub górnego progu. Przekroczenie jednego z ustawionych progów skutkuje wyłączeniem przekaźnika urządzenia. W efekcie silnik zostaje odłączony.

Odłączenie realizowane jest z ustawionym opóźnieniem. Pozwala to uniknąć przypadkowych wyłączeń dla chwilowych zakłóceń w sieci.
W przypadku spadku napięcia poniżej 150 V lub wzrostu powyżej 280 V odłączenie nastąpi po czasie 1 s. Odliczanie do wyłączenia sygnalizuje miganie diody zielonej. Po powrocie prawidłowych parametrów sieci przekaźnik załączy się automatycznie (histereza napięciowa wynosi ok. 5 V).
Gdy zmiana kolejności faz przed czujnikiem spowoduje niepożądaną zmianę kierunku wirowania silnika, czujnik nie pozwoli na jego uruchomienie. Świeci wówczas czerwona dioda i przekaźnik jest wyłączony. Ponowne załączenie jest możliwe po powrocie właściwej kolejności faz. W przypadku błędnego podłączenia przewodów wejściowych (faza w miejscu przewodu neutralnego), diody sygnalizują błąd podłączenia, migając w kolejności: czerwona, zielona. W takiej sytuacji przekaźnik wyjściowy również nie zostanie włączony.


Długotrwała praca z błędnie podłączonym przewodem neutralnym może spowodować nieodwracalne uszkodzenie sterownika!


Przebieg napięćPrzekaźnik zostanie wyłączony natychmiast, gdy na zaciskach wejściowych urządzenia zostanie wykryta zła kolejność wirowania faz. Błąd kolejności faz sygnalizuje świecenie czerwonej diody LED.
Po powrocie prawidłowej kolejności faz przekaźnik zostanie załączony z opóźnieniem T2. Dioda zielona [R] będzie migać do momentu załączenia przekaźnika (czas T2).
W przypadku podpięcia przewodu neutralnego pod niewłaściwy zacisk, przekaźnik nie zostanie załączony. Diody będą migać w kolejności: czerwona, zielona.Jeżeli wykryty zostanie spadek napięcia poniżej 150 V lub wzrost powyżej 280 V, to przekaźnik wyłączony zostanie z opóźnieniem 1 s. W takiej sytuacji obie diody będą wygaszone.
Jeżeli napięcia faz powrócą do prawidłowych wartości, to przekaźnik zostanie załączony po upływie czasu T2.
Jeżeli nastąpi spadek lub wzrost napięcia poza ustawione poziomy, to przekaźnik zostanie wyłączony po upływie czasu T1. Dioda zielona [R] będzie migać do momentu wyłączenia przekaźnika (czas T1). Jeżeli napięcia faz powrócą do prawidłowych wartości, to przekaźnik zostanie załączony po upływie czasu T2. Dioda zielona [R] będzie migać do momentu załączenia przekaźnika (czas T2).


Napięcie zasilania3 × 400 V + N
Współpraca z agregatami prądotwórczymiNIE
Kontrola zaniku / asymetrii fazTAK
Kontrola kolejności fazTAK
Kontrola styków stycznikaNIE
Element wykonawczyprzekaźnik
Maksymalny prąd obciążenia2 × 8 A
Konfiguracja styków2 × NO/NC
Separacja stykuTAK
Minimalne napięcie fazy150 V
Maksymalne napięcie fazy280 V
Zakres regulacji dolnego progu napięciowego180÷220 V
Zakres regulacji górnego progu napięciowego240÷280 V
Histereza napięciowa5 V
Kontrola zasilania2 × LED
Opóźnienie wyłączenia przy asymetrii i zaniku1÷10 s
Opóźnienie wyłączenia przy braku fazy1 s
Przyłączezaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający0,4 Nm
Pobór mocy1,6 W
Temperatura pracy-25÷40°C
Wymiary1 moduł (18 mm)
Montażna szynie 35 mm
Stopień ochronyIP20
CKF-320 schemat podłączenia