Kategorie

POLITYKA  JAKOŚCI

 

Celem nadrzędnym F&F Filipowski sp.j. jest satysfakcji z współpracy i uznanie ze strony naszych Klientów.
 
Dążymy do tego by nasze  produkty i usługi spełniały wszystkie wymagania Klientów pod względem technicznym, funkcjonalnym, estetycznym oraz bezpieczeństwa.
 
W celu realizacji Polityki Jakości stosujemy wszystkie dostępne narzędzia przewidziane przez System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.
Za priorytet uznaliśmy mechanizmy kontrolne mające zapewnić całkowitą eliminację wszelkich wad i gwarantujących najwyższy poziom usługi.
 
Deklarujemy stałe prowadzenie działań doskonalących nasze procesy oraz promowanie projakościowej świadomości u naszych pracowników.
 
Firma nasza weryfikuje kontekst swojej działalności, identyfikuje ryzyka i szanse w ramach realizowanych procesów oraz zarządza nimi.

certyfikat