Nasze marki:  Meternet PRO

Program MeternetPRO


Program MeternetPRO umożliwia zdalny odczyt stanów oraz wskazań liczników, multimetrów, przetworników pomiarowych, modułów rozszerzeń wejść/wyjść i innych urządzeń pomiarowych komunikujących się zgodnie z protokołami Modbus RTU i M-bus. Wymiana danych pomiędzy urządzeniami realizowana jest po sieciach standardu RS-485, M-bus lub lokalnej sieci komputerowej LAN. Program wraz z bazą danych zainstalowany jest na specjalnym serwerze MT-CPU-1, który pracuje w sieci LAN. Programowy interfejs użytkownika jest aplikacją WEB (stroną internetową). Dostęp do programu jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową. W przypadku sieci LAN  z publicznym adresem IP istnieje możliwość konfiguracji pracy programu i odczytu danych poprzez internet.Meternet PRO schemat