Poradniki

Monitorowanie zużycia prądu przy pomocy przekaźnika Wi-Fi

Monitorowanie zużycia prądu przy pomocy przekaźnika Wi-Fi

Czy da się mierzyć pobór prądu za pomocą Wi-Fi?

 Aby sprawdzać w domu parametry dotyczące energii elektrycznej pobieranej z sieci przez poszczególne odbiorniki podłączone do instalacji, wcale nie jest konieczny zakup profesjonalnej i kosztownej aparatury pomiarowej. Wystarczy skorzystać w tym celu z odpowiedniego przekaźnika Wi-Fi z funkcją monitoringu zużycia energii. Niniejszy artykuł opisuje aspekt monitorowania zużycia energii elektrycznej przez Internet z wykorzystaniem inteligentnego przekaźnika dopuszkowego Wi-Fi Switch & Energy, który jest modułem z serii FOX od F&F.

Energia elektryczna we współczesnym świecie obecna jest nie tylko pod postacią świecącej żarówki, ruchu obrazu na ekranie LCD, drgających membran w kolumnach głośnikowych, czy ciepła podgrzewającego posiłki w kuchni. Podobnie jak żywność, paliwo czy pieniądz, energia elektryczna jest dziś towarem podlegającym mechanizmom ekonomii rynkowej. To jednak towar bardzo specyficzny, bo trudny w przechowywaniu, a zasobniki magazynujące energię elektryczną oraz elektrownie szczytowo-pompowe są raczej kosztownymi i rzadko spotykanymi rozwiązaniami. W Krajowym Systemie Elektroenergetycznym w czasie rzeczywistym zachodzą więc procesy wytwarzania, przesyłania, rozdziału i przetwarzania energii elektrycznej. Przez cały czas (w normalnych warunkach) ilość energii wyprodukowanej musi być zgodna z ilością, na jaką w danej chwili jest zapotrzebowanie (wraz z nadwyżką niezbędną na pokrycie strat przesyłowych). Wszystko to działa bardzo precyzyjnie, a współczesna technika pomiarowa umożliwia dokładne określenie wartości najważniejszych parametrów energii. Dotyczy to nie tylko standardowych liczników energii elektrycznej, ale również inteligentnych systemów automatyki domowej, w ramach których optymalne rozwiązania projektuje i dostarcza F&F. W swojej ofercie mamy między innymi przekaźniki dopuszkowe Wi-Fi z funkcją monitoringu parametrów zużycia energii elektrycznej.

Pomiary parametrów energii elektrycznej za pomocą przekaźników Wi-Fi od F&F

W skład modułów automatyki domowej F&F wchodzą także najnowsze moduły systemu FOX. Serię FOX współtworzy Switch & Energy. Moduł ten ma dwie funkcje główne.

  1. Po pierwsze zawiera w sobie programowalny przekaźnik Wi-Fi, który umożliwia załączanie i wyłączanie odbiorników elektrycznych o poborze prądu do 16A. Przy pomocy aplikacji mobilnej FOX można go odpowiedniozaprogramować, aby wykonywał załączanie i wyłączanie określonych urządzeń w domu (na przykład grzejnikówelektrycznych) zgodnie z harmonogramem czasowym kalendarza Google lub innym.
    przekaźnik wifi do monitorowania parametrów sieci

    Fot. Przekaźnik Wi-Fi Switch & Energy z serii FOX montuje się w puszce pod gniazdkiem elektrycznym. Pozwala on zdalnie włączać i wyłączać oraz monitorować przez sieć Wi-Fi podłączone do gniazdka urządzenie elektryczne.

  1. Po drugie warstwa sprzętowa jak i programowa modułu przekaźnika dopuszkowego Wi-Fi Switch & Energy umożliwia śledzenie parametrów energii elektrycznej przepływającej przez przekaźnik – w czasie rzeczywistym. Można zatem przypisać nazwy poszczególnym odbiornikom lub grupom odbiorników elektrycznych zasilanych poprzez przekaźnik Wi-Fi i nadzorować w ten sposób następujące parametry energetyczne w odniesieniu do każdego (lub każdej) z nich: napięcie zasilania, pobór prądu, częstotliwość napięcia zasilania, pobór mocy czynnej i mocy biernej, współczynnik mocy (stosunek mocy czynnej do mocy pozornej) oraz ilość energii czynnej i energii biernej pobranej z sieci elektroenergetycznej. Możliwe jest także rejestrowanie tych pomiarów na przykład w celu dokonania okresowej kalkulacji, porównania kosztów zużycia energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach, tygodniach czy dniach. Urządzenie pomaga między innymi „namierzyć” najbardziej energochłonne urządzenia i zoptymalizować sposób ich użytkowania. Licznik parametrów można oczywiście w dowolnej chwili wyzerować i rozpocząć zliczanie od nowa.

Zobacz szczegółowe dane techniczne przekaźnika Wi-Fi Switch & Energy >>

Przekaźnik Wi-Fi z funkcją pomiaru zużycia energii elektrycznej – rozwiązanie proste i praktyczne

Moduł przekaźnika Wi-Fi Switch & Energy z serii FOX to urządzenie uniwersalne, stosunkowo łatwe w montażu i proste w obsłudze. Rozwiązanie pozwala nie tylko na zdalną kontrolę gniazdek i włączników (a tym samym na zarządzanie przez Wi-Fi praktycznie wszystkimi urządzeniami elektrycznymi w domu), ale również – poprzez monitoring zużycia energii – na precyzyjne i długoterminowe oszacowanie oraz optymalizację kosztów energii elektrycznej, która w każdym domowym budżecie stanowi bardzo istotną pozycję. Przekaźnik tego typu wydaje się opcją szczególnie przydatną w obecnej sytuacji, gdy ceny prądu na świecie ciągle idą w górę i gdy – także ze względów proekologicznych – warto starać się o ograniczanie jego zużycia.

Przeczytaj też: Czy da się sterować modułami Wi-Fi podczas awarii Internetu >>