Poradniki

Zegary programowalne - jak korzystać z nich w Smart Home?

Zegary programowalne - jak korzystać z nich w Smart Home?

Systemy łączące sterowanie automatyczne i ręczne są niezwykle przydatne w Smart Home. Gwarantują szeroką funkcjonalność, pozostawiając jednocześnie użytkownikowi końcowemu pełną swobodę decydowania o ich pracy. Dobrym na to przykładem są zegary programowalne i astronomiczne, które służą do sterowania oświetleniem oraz urządzeniami elektrycznymi.

Co to jest zegar astronomiczny? Czym różni się od programowalnego?

Do czynienia mamy z dwoma typami urządzeń, które realizują podobne zadania. Stosowane są nie tylko w obiektach mieszkalnych, ale również w firmach i na terenach publicznych, na przykład na ulicach, w parkach i ogrodach.

Zegar astronomiczny to sprzęt wykorzystywany do włączania oraz wyłączania oświetlenia (lub innych odbiorników elektrycznych – na przykład rolet) zgodnie z godzinami zachodu i wschodu słońca. Jego praca możliwa jest dzięki wcześniejszemu podaniu programowego punktu załączania oraz wyłączania styku. Odbywać się to może poprzez wskazanie lokalizacji, współrzędnych geograficznych i strefy czasowej, specjalnych kodów współrzędnych dla konkretnych miast, a także poprzez korekcję pozwalającą na przyspieszenie włączania i wyłączania światła względem astronomicznego wschodu i zachodu słońca.

Jeśli zaś chodzi o zegary programowalne, ich działanie nie opiera się na położeniu słońca, a na wskazanych przez użytkownika godzinach, w których dochodzić będzie do uruchomienia lub odcięcia energii elektrycznej. Zegary programowalne występują w odmianach pracujących w cyklach tygodniowych i rocznych. Osobną kategorię tworzą tak zwane zegary programowalne szkolne, które służą do sterowania pracą różnych urządzeń (np. dzwonków szkolnych) według indywidualnego programu czasowego.

Jak wybrać zegar astronomiczny i programowalny?

Sposób działania zegarów pozwala na automatyczne lub półatuomatyczne sterowanie oświetleniem i innymi urządzeniami elektrycznymi o wyznaczonych godzinach. Ingerencja użytkownika ogranicza się do zaprogramowania zegara. Chyba że zdecyduje się również na implementację elementów sterowania ręcznego (np. przycisków). Schemat działania zegara astronomicznego doskonale obrazuje poniższy materiał wideo.

Żeby móc skorzystać z wszystkich możliwości zegarów astronomicznych i programowalnych, warto dobierać je po uwzględnieniu konkretnych parametrów technicznych. Ogromne znaczenie mają także poszczególne funkcje, które znacząco rozszerzają możliwości tych sprzętów. Wykaz najważniejszych kwestii, na które należy zwrócić uwagę, przedstawiamy poniżej.

  • Ilość kanałów. Zakupić można zarówno zegary jednokanałowe, jak i dysponujące dwoma niezależnymi, programowalnymi kanałami. Każdy z nich obsługuje własne rozkazy włącz/wyłącz.
  • Cykle. Zegary programowalne działać mogą w cyklach dobowych, tygodniowych, rocznych, a także dni roboczych i weekendowych. Pozwala to na łatwe dostosowanie ich pracy w zależności od indywidualnych potrzeb.
  • Funkcje. Kwestia chyba najważniejsza, ponieważ mówi wiele o możliwościach zegara. Oferowane urządzenia mogą więc pracować automatycznie na podstawie zaprogramowanych punktów załączania i wyłączania styku, półautomatycznie z możliwością ręcznego sterowania stykami (przy użyciu przycisków) lub ręcznie (tryb automatyczny zostaje wyłączony).

To oczywiście nie wszystko. Godne polecenia są również zegary automatycznie przełączające się między czasem letnim a zimowym, obsługujące technologię NFC do programowania, kompatybilne z systemem Google Maps, a także pozwalające na wykorzystanie zewnętrznego czujnika jasności, który koryguje pracę systemu w zależności od rzeczywistych warunków oświetleniowych. Do tego dojść może również programowalna przerwa nocna, która pozwoli oszczędzić energię elektryczną o wyznaczonych godzinach.

Sam zegar powinien zapewniać prostą, intuicyjną konfigurację, dzięki której użytkownik końcowy w szybki sposób dostosuje jego pracę do własnych potrzeb. Zegary astronomiczne i programowalne mogą stać się istotnymi elementami systemu inteligentnego, umożliwiającymi sprawne sterowanie oświetleniem i wieloma urządzeniami elektrycznymi.