Poradniki

W jaki sposób programować sterowniki FLC

W jaki sposób programować sterowniki FLC

W jaki sposób programować sterowniki FLC?

Sterowniki FLC są w istocie małymi komputerami o specjalistycznie zawężonym zakresie wykonywanych zadań. Podobnie jak „duże” komputery klasy PC, również sterowniki FLC, aby mogły działać, muszą w pierwszej kolejności zostać odpowiednio zaprogramowane. Jak to zrobić? Jak programuje się FLC?

W artykule zaprezentowane są rodzaje sterowników programowalnych FLC firmy F&F oraz funkcje logiczne, których znajomość jest niezbędna, aby można było zaprogramować sterownik FLC pod wybraną aplikację.

 Rodzaje sterowników FLC

Sterowniki FLC od F&F to wszechstronne, programowalne moduły sterowania, których zakres zastosowania obejmuje urządzenia i instalacje elektryczne w obiektach budowlanych o charakterze mieszkalnym, jak i przemysłowym.

Dzięki bogatemu zestawowi portów analogowych i cyfrowych przekaźniki programowalne FLC są przystosowane do współpracy z modułami rozszerzeń sprzętowych, takich jak na przykład czujniki temperatury, czujniki światła, a także liczniki energii elektrycznej i inne urządzenia komunikujące się poprzez protokół ModBUS.

Za pomocą dedykowanego programatora FLC-USB można podłączyć sterownik FLC do komputera i zaprogramować go w środowisku FLCLogic Soft. Umożliwia ono także wykonywanie symulacji oraz testowanie warstwy sprzętowej i programowej sterownika FLC.

Ze względu na rodzaje wyjść sterujących sterowniki programowalne FLC dzieli się na te wyposażone w wyjścia przekaźnikowe oraz sterowniki z wyjściami półprzewodnikowymi. Te drugie mają wyjścia niskonapięciowe (tranzystorowe). Programowanie sterowników FLC

Aby zaprogramować sterowniki FLC, niezbędne jest poznanie podstawowych funkcji logicznych, z jakich korzysta oprogramowanie tych sterowników. Poniżej prezentujemy najważniejsze.

Programowanie sterowników FLC – operacja NOT

Podstawową operacją logiczną jest operacja “NOT”, która realizuje negację logiczną. Blok NOT ma jedno wejście i jedno wyjście. Jego zasada działania jest prosta – przy włączonym zasilaniu wyjście bloku przyjmuje zawsze stan przeciwny do wejścia, czyli na przykład stan niski na wejściu bloku NOT powoduje przełączenie wyjścia tego bloku w stan wysoki.

Programowanie sterowników FLC – operacje AND i NAND

Bardziej rozbudowaną operacją logiczną jest operacja AND, która realizuje iloczyn logiczny. Blok logiczny AND ma cztery wejścia. Aby uzyskać na wyjściu stan wysoki, wszystkie wejścia muszą być ustawione w stan wysoki. Pojawienie się stanu niskiego na którymkolwiek z wejść spowoduje, że wyjście zostanie przestawione w stan niski.

Blok logiczny NAND działa przeciwnie – jeśli wszystkie wejścia będą w stanie wysokim, to wyjście bloku będzie w stanie niskim, a w celu zmiany stanu wyjścia na stan wysoki, należy przynajmniej jedno z wejść bloku przerzucić w stan niski.

sterownik programowalny FLC

Fot. FLC – sterownik programowalny firmy F&F – FLC18-ETH-12DI-6R
Programowanie sterowników FLC – operacje OR i NOR

Kolejną z funkcji logicznych, które można zaimplementować w przekaźnikach programowalnych FLC, jest funkcja OR. Funkcja ta realizuje sumę logiczną. Blok funkcyjny OR, który ma cztery wejścia, działa na nieco innej zasadzie niż bloki AND i NAND. Tu realizacja sumy logicznej polega na tym, że kiedy na wszystkich wejściach bloku OR jest stan niski, na wyjściu jest również stan niski. Aby zmienić stan wyjścia bloku OR w stan wysoki, wystarczy na dowolne z wejść tego bloku podać i podtrzymać stan wysoki.

Natomiast blok NOR działa przeciwnie do bloku OR – w tym bloku w pierwszej kolejności realizowana jest operacja sumy logicznej, a następnie zmiana wyniku tego działania na przeciwny. Wówczas, kiedy wszystkie wejścia bloku NOR będą ustawione w stan niski, na wyjściu bloku będzie stan wysoki, a kiedy na którekolwiek z wejść bloku poda się stan wysoki, na wyjściu bloku zaobserwuje się stan niski.

Programowanie sterowników FLC – operacja XOR

Ostatnią z podstawowych operacji logicznych, z których korzystają sterowniki FLC, jest operacja XOR, to jest alternatywy rozłącznej. Blok XOR ma dwa wejścia i jedno wyjście. Na wyjściu takiego bloku stan niski wystąpi zawsze wtedy, kiedy na obu jego wejściach będzie podany stan niski lub stan wysoki. Podanie dwóch różnych stanów na oba wejścia spowoduje przerzucenie wyjścia w stan wysoki.
Programowanie sterowników FLC – podsumowanie

Sterowniki FLC umożliwiają realizację wielu procesów w domu, jak i w fabryce. Wystarczy w tym celu poznać kilka funkcji logicznych i je zaprogramować, aby na przykład sterować wyciągiem wentylacyjnym w parkingu zamkniętym.

Chcesz wiedzieć więcej na temat praktycznych zastosowań sterowników FLC i sposobu ich zaprogramowania? Skontaktuj się z nami! Podpowiemy, jak można to zrobić i do czego wykorzystać FLC.