Poradniki

Podłączenie licznika energii elektrycznej do zewnętrznych urządzeń – instrukcja

Podłączenie licznika energii elektrycznej do zewnętrznych urządzeń – instrukcja

Liczniki energii elektrycznej należą do grupy przyrządów pomiarowych, dzięki którym można realizować pomiary rozliczeniowe w czasie rzeczywistym. Co więcej, w odróżnieniu od klasycznych liczników indukcyjnych z wirującą tarczą, współczesne liczniki elektroniczne energii elektrycznej oferują znacznie rozszerzony zakres funkcjonalności i mogą – dzięki zastosowaniu odpowiednich złączy i portów komunikacyjnych – współpracować z innymi urządzeniami: rejestrującymi lub wizualizującymi dane. Jak w praktyce wygląda podłączenie licznika energii elektrycznej do takich urządzeń?

Niniejszy artykuł opisuje, na przykładzie trójfazowego licznika energii elektrycznej LE-03MW CT od firmy F&F, jak prawidłowo wykonać podłączenie licznika energii do osprzętu zewnętrznego (przekładniki prądowe, licznik impulsowy do zliczania kilowatogodzin) oraz jak podłączyć i uruchomić zewnętrzne urządzenia wspierające komunikację przez port RS-485.

Licznik energii elektrycznej – podłączenie przekładników prądowych

Licznik zużycia energii elektrycznej LE-03MW CT jest elektronicznym licznikiem trójfazowym, który może wykonywać pomiar mocy oraz energii czynnej i biernej pobieranej i zwracanej do sieci elektroenergetycznej. Ustrój pomiarowy licznika pozwala na pomiar prądu o maksymalnej wartości do 6 A (wartość RMS) na fazę przy pomiarze półpośrednim.

Sposób podłączenia wyprowadzeń licznika jest w takiej sytuacji następujący:

1 - faza L1;

2 - faza L2;

3 - faza L3;

4 - przewód neutralny N.

Pomiar półpośredni wymaga aby do licznika energii elektrycznej podłączyć zespół przekładników prądowych, to jest specjalnych transformatorów pomiarowych, które rozszerzają zakres pomiarowy licznika. Przykładowo, przekładnik prądowy TI-300 dla wartości RMS wynoszącej 300 A w uzwojeniu pierwotnym, w uzwojeniu wtórnym wymusza prąd 5 A. Przekładnię prądową ustawia się programowo. Sposób podłączenia przekładników do zacisków licznika jest następujący:

5 - przekładnik prądowy fazy L3 - zacisk S2;

6 - przekładnik prądowy fazy L3 - zacisk S1;

7 - przekładnik prądowy fazy L2 - zacisk S2;

8 - przekładnik prądowy fazy L2 - zacisk S1;

9 - przekładnik prądowy fazy L1 - zacisk S2;

10 - przekładnik prądowy fazy L1 - zacisk S1.

Zaciski nr 10, 8 i 6 należy ze sobą połączyć i uziemić.

Licznik energii elektrycznej – podłączenie zewnętrznego impulsowego licznika kilowatogodzin

Trójfazowy licznik energii LE-03MW CT posiada wyprowadzenia, które pozwalają na podłączenie dodatkowego, zewnętrznego licznika impulsów, na przykład MB-LI-4 Lo. Odpowiednio do nastawionej liczby impulsów można ustawić, jaka ich liczba oznacza pełną, pobraną jedną kilowatogodzinę (energia czynna) lub kilowarogodzinę (energia bierna). Do podłączenia licznika zewnętrznego korzysta się z wyprowadzeń nr 23 i 24:

23 - wejście “+” licznika impulsów,

24 - wejście “-” licznika impulsów.

zewnętrzny-licznik-impulsów

Fot. Zewnętrzny licznik impulsów MB-LI-4 Lo marki F&F może współpracować z inteligentnymi licznikami energii elektrycznej.Licznik energii elektrycznej – podłączenie urządzeń wykorzystujących protokół komunikacyjny RS-485

Licznik LE-03MW CT wyposażony jest także w złącze interfejsu RS-485, które zapewnia wsparcie dla protokołu komunikacyjnego Modbus RTU. Licznik ma fabrycznie ustawione następujące parametry transmisji danych po Modbus RTU:

  • adres: Modbus 1,

  • prędkość transmisji danych: 9600 b/s.

Odczyt aktualnych parametrów widnieje na wyświetlaczu LCD licznika. Parametry te są edytowalne z poziomu użytkownika. Do podłączenia konwertera RS-485 korzysta się z zacisków nr 20 i 21:

20 - zacisk B,

21 - zacisk A.

Przeczytaj też: Podłączenie licznika energii elektrycznej z komunikacją Modbus >>Podłączenie licznika energii elektrycznej do zewnętrznych urządzeń – podsumowanie

Współczesna technologia konstrukcji liczników zużycia energii elektrycznej pozwala na znaczne zwiększenie obszaru ich funkcjonalności. Należy tu wyróżnić choćby dwukierunkowy pomiar mocy oraz energii czynnej i biernej, a także możliwość komunikacji z komputerem PC i zewnętrznymi systemami pomiarowymi (na przykład MeternetPRO) do tworzenia rozbudowanych raportów pomocnych przy kalkulacji kosztów energii elektrycznej.

Jeżeli interesuje Cię wykorzystanie potencjału nowoczesnych liczników zużycia energii elektrycznej lub masz pytania odnośnie do obsługi, konfiguracji czy sposobu ich podłączenia do wybranych urządzeń zewnętrznych, skontaktuj się z nami.