Licznik impulsów CLI-02

Licznik impulsów CLI-02

CLI-02, 5908312592242

Opis produktu

Licznik impulsów. Programowalny.

Liczniki impulsów służą do zliczania sygnałów napięciowych AC/DC generowanych przez dodatkowe, zewnętrzne urządzenia w celu określenia liczby wykonanych cykli pracy w układach automatyki, np. do kontroli liczby uderzeń prasy, liczby obrotów urządzenia rotującego, liczby elementów schodzących z taśmy produkcyjnej, itp.

Impulsy są zliczane według indywidualnego programu ustawionego przez użytkownika. Po osiągnięciu wartości granicznej licznik wykona akcję skonfigurowaną według indywidualnych potrzeb użytkownika.

 

Funkcje licznika

 • panel sterujący, umożliwiający zaprogramowanie i monitorowanie pracy urządzenia
 • wejście licznikowe przystosowane do pracy z sygnałami AC/DC o amplitudzie od 10 do 264 V i częstotliwości do 50 Hz dla sygnałów AC i  5 kHz dla sygnałów DC
 • ustawialny parametr PRÓG z zakresu 1÷99 999 999 określający graniczną liczbę impulsów które mają być zliczone w każdym cyklu pracy
 • tryb odliczania “w dół” od zadanej wartości, z sygnalizacją osiągnięcia zera (np. 9999→0)
 • wybór zbocza impulsu wejściowego (narastające lub opadające), na które reagował będzie licznik
 • zewnętrzne wejście zerujące RESET
 • możliwość automatycznego zerowania licznika lokalnego (praca w pętli) z możliwościa ustawienia wybranej akcji przekaźnika
 • wyjście przekaźnikowe  sygnalizujące osiągnięcie zadanego stanu licznika
 • wybór akcji przekaźnika: impuls o zadanej długości czasu; zmiana stanu WŁ→WYŁ lub WYŁ→WŁ
 • licznik lokalny, zerowany za pomocą zewnętrznego wejścia zerującego, lub za pomocą przycisku RESET
 • licznik globalny (TOTAL), zliczający wszystkie impulsy (praca w pętli 0→ 99 999 999→0→ .... lub zerowany z poziomu menu konfiguracyjnego licznika)
 • filtr cyfrowy, umożliwiający ograniczenie maksymalnej częstotliwości zliczanych impulsów (do eliminacji zakłóceń na wejściu licznika)
 • pamięć stanu licznika lokalnego i globalnego po zaniku napięcia zasilania
 • przeskalowanie wartości zliczonych impulsów według zadanego mnożnika lub dzielnika
 • blokada dostępu do menu programowego za pomocą kodu PIN
 • określenie trybu podświetlania wyświetlacza
 • menu programowe w jednym z trzech języków: polskim, angielskim lub rosyjskim

 

Typlicznik impulsów
Napięcie zasilania24÷264 V AC/DC
Interfejs komunikacyjnyBRAK
Wejście liczące - napięcie - stan niski0÷5 V AC/DC
Wejście liczące - napięcie - stan wysoki10÷264 V AC/DC
Wejście liczące - częstotliwość dla sygnału DCmaks. 5 kHz
Wejście liczące - częstotliwość dla sygnału ACmaks. 50 Hz
Wejście RESET - napięcie24÷264 V AC/DC
Prąd obciążenia styku 1xNO/NC8 A
Maksymalna zliczana wartość99999999
Przyłączezaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający0,5 Nm
Pobór mocy1,5 W
Temperatura pracy-20÷50°C
Wymiary3 moduły (52,5 mm)
Montażna szynie 35 mm
Stopień ochronyIP20