Licznik impulsów CLI-02

Licznik impulsów CLI-02

CLI-02, 5908312592242

Opis produktu

Licznik impulsów. Programowalny.

Licznik impulsów CLI-02 zlicza sygnały napięciowe AC/DC generowane przez dodatkowe, zewnętrzne urządzenia. Określa liczbę wykonanych cykli pracy

Impulsy są zliczane według indywidualnego programu ustawionego przez użytkownika. Po osiągnięciu wartości granicznej licznik impulsów wykona akcję również skonfigurowaną według indywidualnych potrzeb użytkownika.
 

Funkcje licznika impulsów CLI-02

 • Panel sterujący umożliwia zaprogramowanie i monitorowanie pracy urządzenia.
 • Wejście licznikowe przystosowane do pracy z sygnałami AC/DC o amplitudzie od 10 do 264 V i częstotliwości do 50 Hz dla sygnałów AC i 5 kHz dla sygnałów DC.
 • Ustawialny parametr PRÓG z zakresu 1÷99 999 999 określa graniczną liczbę impulsów, które mają być zliczone w każdym cyklu pracy.
 • Tryb odliczania w dół od zadanej wartości, z sygnalizacją osiągnięcia zera (np. 9999→0).
 • Wybór zbocza impulsu wejściowego (narastające lub opadające), na które reagował będzie licznik.
 • Zewnętrzne wejście zerujące RESET.
 • Możliwość automatycznego zerowania licznika lokalnego (praca w pętli) z możliwością ustawienia wybranej akcji przekaźnika.
 • Wyjście przekaźnikowe sygnalizuje osiągnięcie zadanego stanu licznika.
 • Wybór akcji przekaźnika: impuls o zadanej długości czasu; zmiana stanu →WYŁ lub WYŁ→WŁ
 • Licznik lokalny, zerowany za pomocą zewnętrznego wejścia zerującego lub za pomocą przycisku RESET
 • Licznik globalny (TOTAL) zlicza wszystkie impulsy (praca w pętli 0→ 99 999 999→0→ .... lub zerowany z poziomu menu konfiguracyjnego licznika).
 • Filtr cyfrowy umożliwia ograniczenie maksymalnej częstotliwości zliczanych impulsów (do eliminacji zakłóceń na wejściu licznika).
 • Pamięć stanu licznika lokalnego i globalnego po zaniku napięcia zasilania.
 • Przeskalowanie wartości zliczonych impulsów według zadanego mnożnika lub dzielnika.
 • Blokada dostępu do menu programowego za pomocą kodu PIN.
 • Określenie trybu podświetlania wyświetlacza.
 • Menu programowe w jednym z trzech języków: polskim, angielskim lub rosyjskim.

 

Typlicznik impulsów
Napięcie zasilania24÷264 V AC/DC
Interfejs komunikacyjnyBRAK
Wejście liczące - napięcie - stan niski0÷5 V AC/DC
Wejście liczące - napięcie - stan wysoki10÷264 V AC/DC
Wejście liczące - częstotliwość dla sygnału DCmaks. 5 kHz
Wejście liczące - częstotliwość dla sygnału ACmaks. 50 Hz
Wejście RESET - napięcie24÷264 V AC/DC
Prąd obciążenia styku 1xNO/NC8 A
Maksymalna zliczana wartość99999999
Przyłączezaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający0,5 Nm
Pobór mocy1,5 W
Temperatura pracy-20÷50°C
Wymiary3 moduły (52,5 mm)
Montażna szynie 35 mm
Stopień ochronyIP20