Ogranicznik poboru mocy OM-633

Ogranicznik poboru mocy OM-633

OM-633, 5908312597247

Opis produktu

Regulowana moc zadziałania 1-10 kW.
Z funkcją przekaźnika napięciowego.

Ogranicznik mocy OM-633 automatycznie odłącza zasilanie obwodu instalacji elektrycznej w przypadku przekroczenia ustawionej wartości mocy pobieranej przez podłączone odbiorniki. Kontroluje ich napięcie zasilania i zabezpiecza je przed skutkami wzrostu lub spadku napięcia poza ustawione wartości.

Funkcje

 • regulowany próg mocy zadziałania 1÷10 kW;
 • zabezpieczenie napięciowe UL (150÷210 V) i UH (230÷260 V);
 • licznik zadziałań przekaźnika z automatycznym wyłączeniem zasilania układu po przekroczeniu ustalonej liczby zadziałań;
 • automatyczna blokada zasilania układu na 10 min. w przypadku 5-krotnego przekroczenia mocy;
 • automatyczne wyłączenie w przypadku poboru mocy 8-krotnie wyższej niż ustawiony próg;
 • automatyczne wyłączenie w przypadku poboru mocy większej niż 16 kW;
 • regulowany czas zadziałania (1 s÷3 min.);
 • regulowany czas powtórnego załączenia (4 s÷6 min.).

Działanie

MOC
Ogranicznik mocy pozwala na zasilanie kontrolowanego obwodu, gdy łączna moc odbiorników podłączonych jest niższa od ustalonej na skali ogranicznika. Przekroczenie ustalonego progu poboru mocy spowoduje odłączenie zasilania obwodu po ustawionym przez użytkownika czasie. Zasilanie zostanie wznowione automatycznie po ustawionym czasie. Jeżeli wartość pobieranej mocy nadal będzie większa od ustawionej, nastąpi ponowne odłączenie zasilania obwodu.
Automatyczne odłączenie nastąpi również w przypadkach:

 • poboru mocy 8-krotnie wyższej niż ustawiony próg,
 • poboru mocy większej niż 16 kW. Ogranicznik blokowany jest na 30 s.

NAPIĘCIE UL / UH
Ustawiany przez użytkownika dolny (UL) i górny (UH) próg napięciowy wyznacza tzw. okno napięciowe. W granicach okna napięciowego mogą następować zmiany napięcia zasilania, które nie powodują zadziałania styku. Przy prawidłowym napięciu zasilania styk ogranicznika mocy pozostaje zamknięty. Zmiana napięcia zasilania powyżej lub poniżej nastawionych progów napięciowych spowoduje otwarcie styku. Powtórne złączenie styku przekaźnika nastąpi automatycznie w przypadku trwałej zmiany wartości napięcia o 5 V w stosunku do nastawionych wartości progowych UH (-5 V) i UL (+5 V).

LICZNIK ZADZIAŁAŃ Cto
Funkcja ta kontroluje liczbę kolejnych zadziałań ogranicznika mocy. W przypadku osiągnięcia nastawionej wartości licznika ogranicznik odłącza zasilanie na stałe (brak automatycznego powrotu). Ponowne załączenie układu po ręcznym resecie blokady. Domyślnie (parametr 0) ogranicznik ma ustawioną funkcję blokady na 10 min. po kolejnych 5 odłączeniach. Wartość naliczona licznika zerowana jest w przypadku trwałej pracy ogranicznika powyżej 10 min.


 

Uwaga!

Ogranicznika mocy nie należy stosować:

 • w układach z elektronicznym zapłonem (świetlówki energooszczędne),
 • zasilaczami impulsowymi
 • innymi urządzeniami generującymi harmoniczne od 3 wzwyż.


 

Napięcie zasilania230 V AC
Maksymalny prąd obciążenia AC-116 A
Element wykonawczyprzekaźnik
Konfiguracja styków1 × NO/NC
Separacja stykuTAK
Moc - czas zadziałania1÷300 s
Moc - czas powrotu4÷600 s
Napięcie - próg zadziałania - dolny UL150÷210 V
Napięcie - próg zadziałania - górny UH230÷260 V
Napięcie - czas zadziałania - dolny5 s
Napięcie - czas zadziałania - górny0,3 s
Moc - próg mocy zadziałania - regulowany1÷10 kW
Średnica otworu przelotowego5 mm
Przyłączezaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający0,5 Nm
Temperatura pracy-25 ÷ 50 °C
Wymiary3 moduły (52,5 mm)
Montażna szynie 35 mm
Stopień ochronyIP20
OM-633 schemat podłączenia