Wideoporadnik -Prezentacja jednostki smart home mH-Developer

mH-Developer. Podstawowe funkcje systemu inteligentnego domu lub jednostka centralna przewodowego systemu smart home F&Home Zobacz większe

Wideoporadnik -Prezentacja jednostki smart home mH-Developer

Opis produktu

mH-Developer. Podstawowe funkcje systemu inteligentnego domu lub jednostka centralna przewodowego systemu smart home F&Home. 

mH-Developer to pojedynczy moduł o wymiarach 21 cm x 9 cm x 5,9 cm. Montujemy go na szynie w rozdzielnicy. Umożliwia inteligentne sterowanie w zakresie podstawowych funkcji systemu inteligentnego domu. Z jego pomocą sterujemy oświetleniem, ogrzewaniem, gniazdami elektrycznymi. Klasyfikując systemy inteligentnego domu, zwracamy uwagę na sposób komunikacji systemu. Na tej podstawie systemy smart home dzielimy na przewodowe i bezprzewodowe. mH-Developer służy do budowy przewodowego systemu inteligentnej automatyki domowej. Oznacza to, że do jego prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest poprowadzenie instalacji kablowej. Ze względu na swoje właściwości, o których poniżej, moduł mH-Developer może pełnić dwojaką funkcję. Z jednej strony sam w sobie oferuje nam inteligentne sterowanie w podstawowym zakresie. Z drugiej-stanowi alternatywę dla naściennego panelu sterującego w przewodowym systemie smart home F&Home.

Budowa i funkcje mH-Developer

Na czołówce modułu mH-Developer znajduje się panel sterujący. Wykorzystujemy go do włączania i wyłączania sterowanych obwodów i urządzeń. Możemy również podejrzeć na wyświetlaczu, jaki jest ich aktualny status.

Inteligentne sterowanie domem z mH-Developer

Decydując się na inteligentny dom z mH-Developer, nadal możemy sterować domem tradycyjnie, za pomocą przycisków naściennych. Do zdalnego sterowania domem wykorzystamy z kolei aplikację na urządzenia mobilne.


Inteligentny dom z modułem mH-Developer przykłady

Sterowanie inteligentnym ogrzewaniem z mH-Developer

mH-Developer posiada 9 wejść do podłączenia czujników temperatury. Czujniki temperatury otrzymujemy wraz z inteligentnym modułem. Mierzą temperaturę rzeczywistą i porównują z temperaturą zadaną, czyli ustawioną, optymalną dla nas w danym miejscu wartością. Kolejny krok to załączenie lub wyłączenie wyjścia, powiązanego z danym czujnikiem. Poprzez podanie lub odcięcie napięcia zasilającego, elektrozawór jest otwierany lub zamykany. w ten sposób regulujemy temperaturę w pomieszczeniu.

Osiem wejść do pomiaru temperatury przyporządkowanych jest do wyjść triakowych, dzięki którym w ten sposób możemy sterować ogrzewaniem. Do wyjść elektrozaworów należy podłączyć siłowniki zasilane napięciem 230 V. Maksymalna obciążalność dla pojedynczego wyjścia to 0,5 A. System steruje temperaturą poprzez niezależne pomiary w każdym pomieszczeniu. Porównuje temperaturę zadaną z mierzoną i otwiera lub zamyka elektrozawór. W ten sposób reguluje temperaturę w pomieszczeniach. Żądane wartości temperatury ustawiamy w aplikacji systemowej na urządzenia mobilne albo z panelu na sterowniku. Wejście nr 9 do pomiaru temperatury nie ma przyporządkowanego wyjścia. Może być wykorzystane tylko do pomiaru temperatury, np. na zewnątrz budynku. Czyli tylko informuje o temperaturze w pomieszczeniu lub na zewnątrz.

Sterowanie inteligentnym oświetleniem mH-Developer

Do sterowania oświetleniem służy 12 wejść, do których przyporządkowanych jest 12 wyjść przekaźnikowych, 16-amperowych. Do wejść podłączamy przyciski chwilowe. Nie można stosować włączników pojedynczych, krzyżowych lub schodowych. Można natomiast wykorzystać przyciski szklane, zasilane napięciem o wartości 24 V prądu stałego. Sterowanie odbywa się w trybie bistabilnym. Jeden impuls załącza, kolejny wyłącza oświetlenie. Wyjścia umożliwiają załączenie obwodów oświetleniowych lub innych, działających na zasadzie "włącz-wyłącz". Tak sterujemy np. gniazdami elektrycznymi lub zraszaczami w ogrodzie. Na wyświetlaczu sterownika inteligentnego domu widzimy stan wejść i wyjść (włączone lub wyłączone).

Bezpieczeństwo w inteligentnym domu z mH-Developer.

Poza wymienionymi powyżej moduł smart home mH-Developer posiada również trzy wyjścia przekaźnikowe bez przypisanych wejść. Możemy je wykorzystać do sterowania (odcięcie) zaworami wody, gazu lub innych mediów. Ostatnie wyjście, w sterowniku oznaczone jako 16. można wykorzystać jako wyjście „wyłącz wszystko”.

Więcej funkcji inteligentnego sterowania mH-Developer

Więcej funkcji inteligentnego domu otrzymamy, dokładając moduły rozszerzeń inteligentnego systemu F&Home. W ten sposób zwiększamy zakres inteligentnego sterowania domem o sterowanie:

  • roletami,
  • bramami i furtkami,
  • oświetleniem LED RGB,
  • ściemniaczami 230 V,
  • podlewaniem ogrodu,
  • scenami ( sterowanie zdefiniowanymi wcześniej grupami urządzeń elektrycznych).

Do połączenia urządzeń wykorzystujemy dostępny w sterowniku protokół CAN.

Aplikacja mobilna do zdalnego sterowania mH-Developer

Do sterowania funkcjami inteligentnego domu z mH-Developer polecamy aplikację FOX. To aplikacja stworzona do sterowania i zarządzania bezprzewodowym systemem smart home wifi FOX. Po otworzeniu aplikacji możemy jednak wybrać opcję sterowania przewodowym systemem smart home F&Home.