Przekaźnik napięciowy CP-730

Przekaźnik napięciowy CP-730

CP-730, 5908312597308

Opis produktu

Przekaźnik napięciowy trójfazowy.
Z blokadą czasową.

Przekaźnik napięciowy CP-730 służy do kontroli napięcia sieci trójfazowej i zabezpieczenia odbiornika trójfazowego przed skutkami wzrostu lub spadku napięcia poza ustawione wartości.

Działanie
Potencjometrami ustawiane są dolny (U1) i górny (U2) progi napięciowe dla wszystkich trzech faz. Jest to tzw. okno napięciowe, w granicach którego mogą występować zmiany napięć fazowych nie powodujące zadziałania przekaźnika. Prawidłowe napięcie odbiornika sygnalizowane  jest świeceniem LED zielonej (styk pozostaje zamknięty, poz. 11-12). Zmiana napięcia fazowego na jednej z faz powyżej lub poniżej nastawionych progów napięciowych spowoduje zadziałanie przekaźnika (otwarcie styku, poz. 11-10).  Spadek napięcia na jednej fazie  poniżej ustalonej wartości U1 jest sygnalizowany świeceniem LED czerwonej (U1). Wzrost napięcia na jednej fazie powyżej ustalonej wartości U2 sygnalizowany jest świeceniem LED czerwonej (U2). Powrotne zamknięcie styku nastąpi automatycznie po powrocie właściwego napięcia. Potencjometrem T ustawiany jest czas zadziałania dla progu dolnego U1, to znaczy, że po przekroczeniu wartości napięcia poniżej nastawy U1 otwarcie styku nastąpi z nastawionym opóźnieniem.


Uwaga!
Przekaźnik napięciowy trójfazowy CP-730 może być zasilany napięciem do 450 V~. Pozwala to na skuteczną ochronę odbiornika nawet przy wzroście napięcia ponad dopuszczalne normy. Urządzenie jest zabezpieczone przed zmianą biegunowości zasilania - nie spowoduje to zniszczenia ("spalenia") przekaźnika.
Na skutek niestabilnego napięcia w sieci i częstych zmian napięcia zasilającego poza ustalone progi okna napięciowego (minimum 10 razy w ciągu 1 minuty) przekaźnik blokuje się na czas 10 minut (styk zostaje w położeniu 11-10). Zapobiega to zbyt częstemu, cyklicznemu  włączaniu i wyłączaniu podłączonego odbiornika.  Stan blokady sygnalizowany jest świeceniem LED żółtej.
 

Typtrójfazowy
Napięcie zasilania3×(50÷450 V)+N
Blokada czasowaTAK
Współpraca z agregatami prądotwórczymiTAK
Element wykonawczyprzekaźnik
Maksymalny prąd obciążenia10 A
Konfiguracja styków1 × NO/NC
Separacja stykuTAK
Kontrola zasilania4 × LED
Próg napięciowy zadziałania - dolny U1150÷210 V
Próg napięciowy zadziałania - górny U2230÷260 V
Histereza napięciowa powrotu - dla progu U15 V
Histereza napięciowa powrotu - dla progu U25 V
Czas zadziałania - dla progu U10,5÷10 s
Czas zadziałania - dla progu U20,1 s
Czas powrotu - dla progu U11,5 s
Czas powrotu - dla progu U21,5 s
Przyłączezaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający0,5 Nm
Pobór mocy0,4 W
Temperatura pracy-25 ÷ 50 °C
Wymiary3 moduły (52,5 mm)
Montażna szynie 35 mm
Stopień ochronyIP20