Przekaźnik napięciowy CP-733

Przekaźnik napięciowy CP-733

CP-733, 5908312596196

Opis produktu

Przekaźnik napięciowy trójfazowy. 
Podnapięciowy
.
Styk 3×NO.

Przekaźnik napięciowy CP-733 służy do kontroli napięcia sieci trójfazowej i zabezpieczenia odbiorników przed skutkami spadku  napięcia  poniżej ustawionej wartości.

Zastosowanie przekaźnika napięciowego


Przekaźnik napięciowy CP-733 stosowany jest w instalacjach BMS lub PLC do informowania o nieprawidłowościach w trójfazowej sieci zasilającej.

Jak działa napięciowy przekaźnik trójfazowy?

Zasilanie przekaźnika sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Prawidłowe napięcia sieci  sygnalizowane są świeceniem diody LED żółtej L1, L2  i L3 w obwodzie każdej fazy (otwarte styki przekaźników). Zanik napięcia w fazie lub jego spadek poniżej ustawionego progu napięcia zadziałania spowoduje załączenie styku przekaźnika odpowiadającego tej fazie (nie świeci LED żółta w obwodzie tej fazy). Rozłączenie styku nastąpi automatycznie po powrocie napięcia w fazie lub wzroście napięcia o 5V powyżej ustawionego progu (tj. o wartość histerezy napięciowej).


TEST (symulacja zadziałania)
Naciskając przycisk chwilowy TEST w obwodzie danej fazy powodujemy załączenie styku odpowiadającemu tej fazie na czas trzymania przycisku. Typtrójfazowy
Napięcie zasilania3×(50÷450 V)+N
Blokada czasowaNIE
Współpraca z agregatami prądotwórczymiTAK
Element wykonawczy3 × przekaźnik
Maksymalny prąd obciążenia3 × 8 A
Konfiguracja styków3 x NO *
Separacja stykuTAK
Kontrola zasilania4 × LED
Napięcie zadziałania - regulowane170÷210 V
Histereza napięciowa powrotu5 V
Czas powrotu1,5 s
Czas zadziałania0,5 s
Przyłączezaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający0,5 Nm
Pobór mocy0,8 W
Temperatura pracy-25 ÷ 50 °C
Wymiary3 moduły (52,5 mm)
Montażna szynie 35 mm
Stopień ochronyIP20
* W stanie beznapięciowym (brak zasilania) styki przekaźników są w stanie otwartym. Po zasileniu urządzenia i przy prawidłowych napięciach na poszczególnych fazach styki nadal pozostają otwarte. Zanik napięcia w jednej z faz (lub spadek poniżej ustawionego progu) powoduje zamknięcie styku przekaźnika odpowiadającego tej fazie.