Sterownik czasowy PCS-534

Sterownik czasowy PCS-534

MAX-PCS-534, 5902431671888

Opis produktu

Sterownik sekwencyjny, impulsowo-czasowy, 4-kanałowy.

Programator PCS-534 przeznaczony jest do układów automatyki, w których zachodzi potrzeba jednoczesnego sterowania grupą odbiorników w ustalonej kombinacji ON/OFF wymuszanej kolejnymi impulsami podawanymi ręcznie lub automatycznie na wejście sterujące lub zgodnie z czasowymi interwałami między kolejnymi przełączeniami.

Działanie
Przekaźnik sekwencyjny posiada 4 oddzielne wyjścia OUT1-4 oraz 4 niezależne wejścia sygnałowe IN1-4. Układ styków zamknięty/otwarty ustawiany jest sekwencyjnie zgodnie z zadanym programem. Przełączenie styków w kolejny stan następuje po kolejnym impulsie na wejściu sterującym lub samoczynnie, zgodnie z harmonogramem czasowym. 
Sekwencje styków, harmonogram czasowy oraz opcje pracy ustawiane są za pomocą programu konfiguracyjnego na komputer PC. Połączenie ze sterownikiem za pomocą kabla USB.

Tryby pracy:
Impulsowy - zaprogramowane sekwencje styków wykonywane są po kolejnych impulsach wejścia sterującego IN1. Pierwszy impuls przełącza z sekwencji 0 na sekwencję 1 i dalej na kolejne po następnych impulsach. Po wykonaniu ostatniej sekwencji przekaźnik realizuje program od sekwencji 0 lub 1 dla opcji autostart;
Czasowy - przełączenie styków realizowane jest samoczynnie zgodnie z harmonogramem czasowym. Impuls na wejściu IN1 przełącza z sekwencji 0 na sekwencję 1 i dalej kontynuuje przełączanie samoczynnie po wyznaczonym czasie. Po wykonaniu ostatniej sekwencji przekaźnik wraca do sekwencji 0 i czeka na impuls sterujący na wejściu IN1 lub dalej realizuje program od sekwencji 1 (opcja autostart).
Sekwencja 0 -  stan wyjściowy styków (0000) po załączeniu zasilania (opcja stała, niezmieniana przez użytkownika). 

Dodatkowe opcje:
Autostart - opcja pracy samoczynnego startu. W trybie impulsowym jest to samoczynne przejście do sekwencji 1 po załączeniu zasilania. W trybie czasowym jest to automatyczne rozpoczęcie pracy według harmonogramu czasowego.
 

Funkcje wejść:
IN1 - „start”:
- impulsowy: podanie impulsu powoduje przełączenie styków w kolejny stan. 
- czasowy: podanie impulsu powoduje uruchomienie harmonogramu czasowego.
IN2 - „pauza”
- impulsowy: blokuje przełączenie na kolejną sekwencję pomimo kolejnych impulsów na IN1. 
- czasowy: zatrzymanie czasu odliczanego do przełączenia w kolejny stan.
IN3 - „kontynuacja”
- impulsowy: przywraca reakcję na impulsy wejścia IN1. 
- czasowy: kontynuacja odliczania czasu w zatrzymanej sekwencji.
IN4 - „reset”
- impulsowy: natychmiastowe zatrzymanie wykonywanego programu i powrót do sekwencji 0 i oczekiwanie na ponowne uruchomienie. W opcji autostart realizuje program od sekwencji 1.
- czasowy: natychmiastowe zatrzymanie wykonywanego programu i powrót do sekwencji 0   i oczekiwanie na sygnał start na IN1. W opcji autostart realizuje program od sekwencji 1.Napięcie zasilania230 V AC
Element wykonawczy4 x przekaźnik
Maksymalny prąd obciążenia4 x 16 A
Konfiguracja styków4×NO
Separacja stykuTAK
Wejścia ilość4
Wejścia - tolerancja napięciowa160÷260 V AC
Prąd impulsu sterującego2 mA
Dokładność nastawy czasu programu1 s
Nastawy czasowe t1, t2, t3, t41sek÷99h59min59sek
Liczba powtórzeń cyklu1÷999999 lub nieskończenie w pętli
Przyłączezaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający0,5 Nm
Pobór mocy1,5 W
Temperatura pracy-20÷50°C
Wymiary5 modułów (87,5 mm)
Montażna szynie 35 mm
Stopień ochronyIP20
PCS-534 schemat podłączenia

2 innych produktów w tej samej kategorii: