Sterownik temperatury GSM - SIMply MAX P03

Sterownik temperatury GSM - SIMply MAX P03

SIMplyMAX-P03, 5908312599784

Opis produktu

Przekaźnik do zdalnego sterowania temperaturą przez GSM.
Przekaźnik SIMply MAX P03 z wbudowanym komunikatorem GSM służy jako dwustanowy regulator temperatury. Zdalne zarządzanie temperaturami za pomocą telefonu komórkowego.

Sterownik temperatury GSM SIMply MAX P03 realizuje proste funkcje powiadamiania o przekroczeniach temperaturowych oraz pozwala na sterowanie ON/OFF podłączonym dodatkowym urządzeniem. Numery telefonów użytkowników, temperatury i alarmy oraz inne funkcje są ustalane za pomocą programu konfiguracyjnego na komputer PC. Połączenie z przekaźnikiem przez kabel USB.
    

MAX schemat ogolny P03.gif
 

Działanie sterownika temperatury przez GSM
Przekaźnik pracuje w sieci łączności komórkowej GSM 900/1800 dowolnego operatora działającego w Polsce (brak blokady SIMLOCK). Urządzenie, aby mogło wykonywać połączenia i realizować zadane funkcje, musi posiadać aktywną kartę SIM. Sterownik GSM posiada wyjście przekaźnikowe dla funkcji regulacji temperatury,  wyjście przekaźnikowe dla funkcji załącz/wyłącz( sterowanie podłączonym urządzeniem) oraz wysokonapięciowe wejście, poprzez które realizowana jest funkcja powiadomień o zadziałaniu podłączonego urządzenia. Nastawy parametrów pracy przekaźnika dokonuje się za pomocą programu konfiguracyjnego na komputer PC lub za pomocą odpowiednich komend SMS. Komendy i powiadomienia to określone teksty SMS wymieniane mędzy sterownikiem i telefonem komórkowym użytkownika.
   

Funkcje
1. System
     * nastawa hasła dostępu dla komend SMS
     * pamięć stanu wyjścia
     * odczyt aktualnej temperatury
     * kontrola stanu czujnika i zgłaszanie usterek 
2. Regulacja temperatury
     * tryby pracy: grzanie lub chłodzenie
     * możliwość włączenia/wyłączenia regulatora (ON/OFF)
3. Alarm temperaturowy
     * alarm przekroczenia temperatury maksymalnej i minimalnej
     * powiadomienia na 5 numerów telefonów
     * możliwość włączenia/wyłączenia funkcji alarmu (ON/OFF)
     * opcja powtórnego SMS w przypadku trwałej temperatury powyżej progu utrzymującej się powyżej ustawionej liczbie minut
4. Temperatura przeciwzamarzowa
     * możliwość włączenia/wyłączenia funkcji przeciwzamarzowej (ON/OFF)
     * uaktywniona funkcja działa pomimo nieaktywnej regulacji temperatury
5. Wyjście WY
     * sterowanie wyjściem - 2 oddzielne tryby pracy: SMS/ALARM:
          SMS:
          - wyjście sterowane bezpośrednio za pomocą rozkazów SMS
          - redefinicja nazwy wyjścia, np. WY=lampa
          - sterowanie ON / OFF / oraz czasowe załączenie wyjścia
          ALARM:
          - styk przyporządkowany do alarmów temperaturowych
          -  przekroczenie progu wymusza akcje styku: ON / impuls
          - opcja ON: styk załączony powyżej progu alarmowego, styk rozłącza się po spadku poniżej histerezy
          - opcja impuls: styk załączany czasowo na ustawiona liczbę sekund po przekroczeniu progu
          - opcje ON / impuls ustawiane osobno dla alarmu minimum i maksimum
     * redefinicja nazwy wyjścia, np. WY=SWIATLO
6. Wejście WE
     * wybór opcji wyzwalania komunikatu SMS: 
        ON - pojawienie się sygnału; 
        OFF - zanik sygnału; 
        ON/OFF - zaniki i pojawienie się sygnału
     * powiadomienia o zadziałaniu wejścia wysyłane są do 5 nume-rów telefonów
     * redefinicja nazwy wejścia, np. WE=NAPAD
  

P03 Config
Program składa się z okna konfiguratora oraz pliku "phonebook".
Plik "phonebook" przechowuje listę numerów telefonów i ich opisy.


P03 Config.gif

Program współpracuje z komputerem PC z systemem Windows 2000, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Uwagi do kart SIM
Karta SIM przekaźnika P03:
* zalecane zastosować kartę SIM z taryfą tzw. telemetryczną/m2m. Pytaj u operatora GSM!
* pierwszej aktywacji karty SIM sterownika dokonać na dowolnym telefonie użytkownika (wysłać SMS lub dokonać połączenia głosowego)
* należy wyczyścić pamięć skrzynki odbiorczej
* w przypadku taryfy zwykłej (nie telemetrycznej) zalecane jest wyłączenie wszelkich dodatkowych usług operatora przypisanych do karty SIM, np. darmowe powiadomienia SMS, pocztę głosową, operatorskie menu głosowe IVR dla darmowych powiadomień, itp.
* pierwsze uruchomienie SIM na przekaźniku może potrwać nawet kilka minut. Jest to spowodowane rejestracją nieznanego modelu urządzenia i znalezieniem właściwej konfiguracji systemu przez operatora.

SIM telefonu użytkownika:
* Tryb wprowadzania SMS należy ustawić jako TEXT (nie UNICODE)! Domyślnie operatorzy GSM ustawiają tryb TEXT. W razie ignorowania SMS-ów przez przekaźnik sprawdzić ustawienia i zmienić na właściwe.
 

Wsparcie techniczne
tel. +48 661 475 730

Napięcie zasilania230 V AC
Element wykonawczy2 x przekaźnik
Maksymalny prąd obciążenia8 A
Konfiguracja styków2 × NO
Zakres regulacji temperatury-30÷65°C
Histereza - regulowana0÷10°C
Wejścia ilość1
Wejścia - tolerancja napięciowa160÷260 V AC
Dokładność nastawy0,1°C
Dokładność pomiaru0,5°C
PortySIM, mini USB
Typ złącza antenySMA
Antena GSM wymiary20 mm x 100 mm
Długość przewodu anteny2,5 m
Typ czujnika temperaturyDS1820
Sonda temperaturyRT4
Długość sondydo 100 metrów
Przyłączezaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający0,5 Nm
Pobór mocy czuwanie/praca1,3 W / 3 W
Temperatura pracy-10÷50°C
Wymiary3 moduły (52,5 mm)
Montażna szynie 35 mm
Stopień ochronyIP20