MAX H04 z komunikatorem GSM (SMS, VOICE, GPRS, CLIP)

Programowalny sterownik z komunikatorem GSM MAX H04; zdalne sterowanie SMS, CLIP (wdzwanianie) oraz głosowe Zobacz większe

MAX H04 z komunikatorem GSM (SMS, VOICE, GPRS, CLIP)

MAX-H04, 5908312593362

Opis produktu

WYCOFANY ZE SPRZEDŻY
Programowalny sterownik
 z komunikatorem GSM (SMS, VOICE, GPRS, CLIP)  + menu konfiguracyjne.

Przeznaczenie
Sterownik MAX H04 jest swobodnie programowalnym logicznym sterownikiem (PLC) z wbudowanym komunikatorem GSM. Przeznaczony jest do rozwiązywania szerokiej skali zadań kierowania procesami technologicznymi i wymiany danych poprzez sieć telefonii komórkowej GSM w trybie połączenia SMS, VOICE i CLIP. Sterownik znajduje zastosowanie w automatyce domowej.  Umożliwia kontrolę stanów pracy urządzeń i zdalne sterowanie. Stanowi element rozwiązań kontroli, sterowania i nadzoru urządzeń automatyki przemysłowej małego i średniego stopnia zaawansowania technologicznego.
   


MAX H04 jest jednym z nielicznych sterowników umożliwiającym podłączenie i korzystanie z niego bez udziału elementów programowania. Dzięki specjalnemu programowi konfiguracyjnemu H04 Config, użytkować może go każdy, kto nie chce poznawać języków i skomplikowanych procedur programowania sterowników PLC.


  Infrastruktura

Sterownik MAX Logic pracuje w sieci łączności komórkowej GSM 900/1800 dowolnego operatora działającego w Polsce (brak blokady simlock). Jednym z podstawowych warunków wykorzystania komunikatora GSM sterownika jest istnienie odpowiedniej infrastruktury. Aby sterownik mógł wykonywać połączenia i realizować zadane funkcje musi posiadać aktywną kartę SIM, umożliwiającą wykonywanie usług łącznościowych u wybranego operatora GSM.


Opis wejść/wyjśćDI/AI1÷DI/AI4 - Kombinowane wejścia do podłączenia sygnałów cyfrowego, analogowych sygnałów typu prądowego (4…20 mA), analogowych sygnałów typu napięciowego (0…10 V)
DI5÷DI8 - Wejścia cyfrowe.
DO1÷DO4 - Wyjścia cyfrowe
Q1÷Q3 - Wyjścia przekaźnkowe 1Z (NO) – triaki. UWAGA! Tylko dla prądów AC!
MIC+ MIC-  - Wejście mikrofonu elektretowego (pojemnościowego)
SPK MIC-  - Wyjście liniowe audio
DP DN  - Wejście portu szeregowej RS485
+BAT - Styki do podłączenia baterii akumulatorowej
+24V - Styki do podłączenia napięcia zasilania komunikatora
GND - Styki do podłączenia ogólnego przewodu do wejść, wyjść, listwy szeregowej RS485, zasilania i baterii akumulatorowej


Funkcje

Tryb pracy
Sterownik może funkcjonować jako urządzenie ze sztywnym algorytmem pracy, którego parametry i funkcje są ustawiane za pomocą programu H04 CONFIG albo jako swobodnie programowany sterownik logiczny, którego logika pracy w całości określona w aplikacji (programu w języku ForthLogic lub MAXLadderSoft).

Menu konfiguracyjne
Graficzno-tekstowe menu pozwalające ustawiać funkcje sterownika, konfigurować typ wejść, ustanawiać określoną funkcję wyjściom, podawać numery telefonów, na które mają być wysyłane powiadomienia, ustanawiać blokady dostępu oraz podawać parametry wykonawcze dla realizacji konkretnych zadań.

MENU GŁOSOWE IVR (odtwarzane pliki dźwiękowe typu *.wav)
Pozwala na zdalne sterowanie w trybie standardowego połączenia głosowego z wykorzystaniem funkcji systemu DTMF (wybór opcji przez naciśnięcie żądanego przycisku klawiatury telefonu).

Rejestrator
Autonomiczny rejestrator zapisuje dane w jednym z trzech trybów:
* tryb interwałów - dane są sczytywane w równych, ustalonych odstępach czasu;
* tryb zdarzeń - dane są utrwalane wyłącznie przy zaistnieniu jakichkolwiek zmian w stanie logicznym wejść/wyjść
* tryb użytkownika - dane rejestrowane są zgodnie z formatem użytkownika ustalonym w aplikacji języka ForthLogic.
Dane są zapisywane w nieulotnej pamięci wewnętrznej lub na karcie SD w postaci pliku tekstowego.
Dane są zapisywane szeregowo w postaci tekstu:
13:04:39|19/03|18.4 13.8|353 0000 0000 0000 | 01010100|0100|1101

Zdalne sterowanie i powiadomienia
Funkcja zdalnego sterowania pozwala w bezpośredni sposób zarządzać wyjściami i kontrolować stan pracy urządzeń podłączonych do wejść sterownika za pomocą telefonu komórkowego.

Menu głosowe
Menu głosowe IVR (odtwarzane pliki dźwiękowe typu .wav) pozwala na zdalne sterowanie w trybie standardowego połączenia głosowego z wykorzystaniem funkcji systemu DTMF (wybór opcji przez naciśniecie żądanego przycisku klawiatury telefonu). Przy tworzeniu programu w języku ForthLogic istnieje możliwość stworzenia dowolnego menu głosowego w oparciu o indywidualne potrzeby użytkownika, np.:
„Sterowanie bojlerem 1, sterowanie ogrzewaniem 2, sterowanie grupowe 3, stan systemu 4”.

Komendy SMS
Komendy SMS są standardowymi komendami języka ForthLogic, które są znane interpretatorowi słów forth-systemu i są one bezpośrednio realizowane przez sterownik. W związku z tym istnieje możliwość podania jakiegokolwiek słowa-komendy ze standardowego słownika języka ForthLogic, które zostanie bezpośrednio zrealizowane przez sterownik, np. 1 1 RO! Jako słowo z parametrami ustawi nam wyjście przekaźnikowe 1 w stan aktywny. Po wykonaniu komendy otrzymamy komunikat zwrotny „(OK)”. W przypadku podania komendy nieznanej interpretatorowi słów forth-systemu otrzymamy komunikat zwrotny „ERROR - UNKNOW WORD”. Przy tworzeniu programu w języku ForthLogic, w oparciu o indywidualne potrzeby użytkownika istnieje możliwość stworzenia komend o dowolnie brzmiącym znaczeniu, np. START, STATUS, POMPA?, itp. realizujące czynności określone słowami języka ForthLogic.

Powiadomienia
Funkcja powiadamiania pozwala na otrzymywanie błyskawicznych informacji SMS na telefon komórkowy użytkownika o zmianie stanu wejść cyfrowych lub analogowych, zmianie parametrów pracy układu, itp. Treść SMS to standardowe słowa lub komunikaty systemu lub specjalnie zdefiniowane frazy, np. „Uwaga, brak zasilania głównego”.

Port komunikacyjny RS-485 i protokół MODBUS RTU
Sterownik ma możliwość wymiany danych z zewnętrznymi urządzeniami poprzez interfejs RS-485 za pomocą protokołu MODBUS RTU.


Pamięć wewnętrzna
Wbudowana pamięć nieulotna o pojemności 2 MB przeznaczona do przechowywania danych rejestrowanych.

Karta SD
Czytnik kart pamięci SD/MMC pozwala wykonywać funkcje serwisowe oraz realizować zapis i przechowanie danych rejestracji. Obsługiwane są karty pamięci typu SD, SDHC i MMC o pojemności do 32 GB.

Port kumunikacyjny RS-485 i protokół MODBUS RTU
Sterownik ma możliwość wymiany danych z zewnętrznymi urządzeniami poprzez interfejs RS-485 za pomocą protokołu MODBUS RTU.

Zasilanie
Moduł zasilania i wbudowana ładowarka akumulatora pozwalają realizować elastyczny schemat zasilania. Dla wielu funkcji sterownika jest wymagane zastosowanie zasilania awaryjnego (rezerwowego) w postaci zewnętrznego akumulatora żelowego o napięciu nominalnym 12V. Sterownik prowadzi stały nadzór nad stanem naładowania akumulatora i doładowuje go automatycznie podczas obecności napięcia zasilania głównego.
Zegar
Sterownik posiada funkcję automatycznej zmiany czasu letni/zimowy z możliwością jej wyłączenia. W celu zwiększenia dokładności zegara systemowego istnieje możliwość ustawienia automatycznej korekty czasu w sekundach za pomocą programu MAX Tool. Korekta czasu systemowego dokonywana jest pierwszego dnia każdego miesiąca o godz. 21:00:00 przez dodanie ustawionej wartości korekty do czasu systemowego.

Blokada dostępu
Istnieje możliwość ustawienia hasła, które chroni dostęp do systemu poprzez terminal oraz komendy SMS. Hasło to ciąg 4÷15 cyfr ustawianych w programie MAX Tool, w programie H04 Config oraz poprzez komendy języka Forth.

LCD
* ekran projekcji parametrów i komunikatów o stanie pracy sterownika lub współpracujących z nim urządzeń.
* ekran menu tekstowego do parametryzacji pracy sterownika
* ekran statusu wejść i wyjść pozwala na optyczną orientację stanu pracy sterownika, informuje o wersji oprogramowania firmware, dostępnej pamięci oraz parametrach napięć zasilania.

 
   

H04 Config - program konfiguracyjny

Funkcje:
* sterowanie wyjściami za pomocą komend SMS
* zapytanie o stan wejść i wyjść komendami SMS
* alarmy SMS/VOICE o zadziałaniu wejść
* alarmy SMS/VOICE o przekroczeniu wartości pomiarowej, np. przekroczenie temperatury
* definicja treści alarmów SMS-a (do 160 znaków)
* powtórzenia alarmów SMS w przypadku ciągłego przekroczenia progu alarmowego
* sterowanie wyjściem w zależności od przypisanego wejścia:
- opcja POZIOM - odwzorowanie stanu (WE 1 -> WY 1, WE 0 -> WY 0);
- opcja IMPULS - czasowe załączenie wyjścia na ustawiony czas po zadziałaniu wejścia
* funkcja regulatora dwustanowego typu GRZANIE/CHŁODZENIE (w oparciu o definicje skali wejścia analogowego, progu i przypisanego mu wyjścia)
* wybór opcji zadziałania i wyzwalania alarmów (stan wysoki 1 lub stan niski 0)
* drukowanie stanów i wartości na LCD
* menu użytkownika dla nastaw wartości progów alarmowych i regulacji, nr telefonów, opcji sterowania, itp.
* funkcja CLIP (wdzwaniania) i zegara astronomicznego


   

NARZĘDZIA PROGRAMOWE
Za realizację zadań i interpretację programu w języku ForthLogic odpowiedzialny jest system sprzętowo-programistyczny zwany „forth-systemem”. Model obliczeniowy leżący u podstaw języka ForthLogic składa się ze stosów, globalnych zmiennych, słownika, bufora wejściowego i bufora wyjściowego. Język ForthLogic pozwala opisywać procesy przebiegające równolegle i funkcjonuje w środowisku wielozadaniowym.
Interaktywne środowisko programowania i tworzenia aplikacji dla sterowników MAX w języku ForthLogic składa się z edytora tekstowego Notpead++, programu terminalowego PuTTY oraz programu ForthLogic Programmer, zapewniającego dwustronną komunikację między komputerem PC i sterownikiem MAX. Dane środowisko pozwala tworzyć skrypty w języku ForthLogic, programować sterowniki MAX oraz komunikować się ze sterownikiem w trybie terminalowym. 

   

Program MAXLadderSOFT pozwala w prosty sposób na zamianę schematu „przekaźnikowego” na język programowania sterownika.

Program umożliwia:
* tworzenie i edycję aplikacji za pomocą języka schematów drabinkowych [LAD]
* sprawdzenie poprawności konstrukcji schematu
* bezpośrednią komunikację sterownika z komputerem
* wgrywanie aplikacji do pamięci sterownika

      

Bezpośrednią pracę z systemem sterownika nazywamy trybem dialogowym. Wyróżniamy dwa typy pracy dialogowej: terminalowy i zdalny.

Tryb terminalowy to praca z programem typu HIPERTERMINAL (połączenie MAX-PC przewodem USB). Tryb terminalowy przede wszystkim wykorzystujemy przy nauce programowania, rozwiązywaniu zadań programistycznych lub rozwiązywaniu zaistniałych problemów w pracy sterownika.

Tryb zdalny (tylko dla sterowników z modułem GSM) to praca sterownika z telefonem komórkowym za pośrednictwem SMS-ów. W trybie tym, ekran telefonu spełnia podobne funkcje, jak okno terminala na monitorze komputera. Tryb zdalny w sposób oczywisty, wykorzystujemy do zdalnego sterowania urządzeniami podłączonymi do sterownika.

Program serwisowy MAX Tool pozwala na dokonanie ustawień parametrów pracy sterownika oraz wgrywanie oprogramowania firmware i aplikacji języka Forth, otwieranie rozszerzeń Extension i bezpośrednią komunikację w uproszczonym trybie terminalowym.


Wsparcie techniczne

tel. +48 600231222


Napięcie zasilania9÷30 V AC/DC
Element wykonawczy3 szt., przekaźnik+triak (3A; 600 V AC)
PortySD, microUSB, SIM, RS-485
Wejścia cyfrowe4 (30 V; 0,2 A)
Wejścia analogowe/cyfrowe4 (0/4÷20mA/0÷10V)
Wyjścia cyfrowe OC4 (50V; 0,2A)
Przyłączezaciski śrubowe 1,5 mm²
Temperatura pracy-10÷50°C
Wymiary110 mm x 79 mm x 40 mm
Montażwkrętami do podłoża lub na szynie 35 mm
Stopień ochronyIP20
ZASILANIEG1 - zasilacz DC
G2- akumulator żelowy 12VWEJŚCIA CYFROWE DIK – przekaźnik elektromagnetyczny ze stykiem separowanym
S – przycisk zwierny
DO – wyjście cyfrowe WEJŚCIA ANALOGOWE AIAI – wejście analogowe
WYJŚCIA CYFROWE DO i TRIAKOWE QDO – wyjście cyfrowe
Q – wyjście triakowePORT KOMUNIKACYJNY RS-485N1 – sterownik „master”
H1 – urządzenie ”slave”
WEJŚCIE MIKROFONOWE i GŁOŚNIKOWE