Przełącznik faz PF-431-LED TRMS

Przełącznik faz PF-431-LED TRMS

PF-431i, 5902431672502

Opis produktu

Bezpośrednie podłączenie 16 A.
Z fazą priorytetową.
Maksymalne obciążenie 16 A (160 A/20 ms).

Wersja przekaźnika z oznaczeniem „LED” posiada styki przystosowane do współpracy z odbiornikami o dużym prądzie startowym, Są to m.in. świetlówki LED, świetlówki ESL, transformatory elektroniczne, lampy wyładowcze.

Automatyczny przełącznik faz PF-431-LED TRMS służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego. W przypadku zaniku fazy zasilającej lub przekroczeniu przez nią prawidłowych wartości napięcia, na wyjście zostanie skierowana inna faza, o prawidłowych parametrach.Działanie

Na wejście przełącznika doprowadzone jest napięcie trójfazowe. Na wyjście przełącznika kierowane jest napięcie z jednej z faz. Układ elektroniczny przełącznika kontroluje wartości napięć RMS doprowadzonych faz tak, aby napięcie wyjściowe nie było mniejsze niż 190 V lub większe niż 280 V. Faza o prawidłowych parametrach kierowana jest na wyjście przełącznika. Świecenie odpowiedniej diody LED, sygnalizuje załączenie danej fazy na wyjście przełącznika. Faza L1 jest fazą priorytetową. Oznacza to, że jeżeli jej parametry będą prawidłowe, to faza ta będzie zawsze załączana na wyjście. W przypadku:

  • spadku napięcia w fazie L1 poniżej 190 V,
  • jego zaniku,
  • wzrostu powyżej 280 V (gaśnie zielona dioda L1),

układ elektroniczny przełączy na wyjście fazę L2 (o ile jej parametry będą prawidłowe).

Równoczesny braku prawidłowych napięć w fazach L1 i L2 sygnalizuje zgaśnięcie zielonych diod L1 i L2. Wówczas na wyjście zostaje załączona faza L3. Gdy prawidłowe napięcia zasilania w fazie L1 ( przedział 190÷280 V) powróci, układ załączy na wyjście tę fazę. Układ po podłączeniu napięcia zasilania jednokrotnie miga wszystkimi diodami LED. Sygnalizuje to pojawienie się napięcia na urządzeniu, ale nie na wyjściu. Następnie urządzenie analizuje parametry sieci i przełącza na wyjście odpowiednią fazę. Jeżeli przewód N zasilania zostanie podłączony w nieprawidłowe miejsce, urządzenie, zamiast przełączyć jedną z faz na wyjście, będzie sygnalizowało niepoprawne podłączenie poprzez zapalanie diod w kolejności L1, L2, L3 („przechodząca” dioda). W takiej sytuacji należy odłączyć napięcie zasilania od urządzenia i prawidłowo podłączyć przewody wejściowe.Ważne:

1. Długotrwała praca z błędnie podłączonym przewodem neutralnym może spowodować nieodwracalne uszkodzenie sterownika.

2. Urządzenie monitoruje również napięcie na styku wyjściowym. Pozwala to na wykrycie „sklejenia” się styków wewnętrznego przekaźnika. Taki stan sygnalizuje cyklicznie miganie wszystkich 3 diod.

3. Zabezpieczenie działa jedynie w przypadku przełączania z fazy o niższym priorytecie na fazę o wyższym priorytecie (np. z L2 na L1). Nie działa w przypadku przełączania na fazę o niższym priorytecie (np. z L1 na L2)

Napięcie zasilania3 × 400 V + N
Współpraca z agregatami prądotwórczymiNIE
Maksymalny prąd obciążenia AC-116 A (160 A/20 ms)
Minimalna wartość napięcia L1, L2, L3190 V
Maksymalna wartość napięcia L1, L2, L3280 V
Element wykonawczyprzekaźnik
Napięcie wyjściowe OUT230 V AC
Błąd pomiaru napięcia±1%
Czas przełączania1,0÷1,5 s
Sygnalizacja napięć wejściowych3 x LED
Histereza powrotu zasilania10 V
Przyłączezaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający0,5 Nm
Pobór mocy≤ 1 W
Temperatura pracy-25 ÷ 50 °C
Wymiary3 moduły (52,5 mm)
Montażna szynie 35 mm
Stopień ochronyIP20