Przełącznik faz PF-431i

Przełącznik faz PF-431i

PF-431i,

Opis produktu

Bezpośrednie podłączenie 16 A.
Z fazą priorytetową. 
Maksymalne obciążenie 16 A (160 A/20 ms).

Automatyczny przełącznik faz PF-431i True RMS służy do zachowania ciągłości zasilania odbiornika jednofazowego. W przypadku zaniku fazy zasilającej, lub przekroczeniu przez nią prawidłowych wartości napięcia, na wyjście zostanie skierowana inna faza, o prawidłowych parametrach.Działanie

Na wejście przełącznika doprowadzone jest napięcie trójfazowe. Na wyjście przełącznika kierowane jest napięcie z jednej z faz. Układ elektroniczny przełącznika kontroluje wartości napięć RMS doprowadzonych faz tak, aby napięcie wyjściowe nie było mniejsze niż 190 V lub większe niż 280 V. Faza o prawidłowych parametrach kierowana jest na wyjście przełącznika. Świecenie odpowiedniej diody LED, sygnalizuje załączenie danej fazy na wyjście przełącznika. Faza L1 jest fazą priorytetową, tzn., że jeżeli jej parametry będą prawidłowe, to faza ta będzie zawsze załączana na wyjście. W przypadku spadku napięcia w fazie L1 poniżej 190 V, jego zaniku lub wzrostu powyżej 280 V (gaśnie zielona dioda L1), układ elektroniczny przełączy na wyjście fazę L2 (o ile jej parametry będą prawidłowe). W przypadku równoczesnego braku prawidłowych napięć w fazach L1 i L2 (gasną zielone diody L1 i L2), na wyjście zostanie załączona faza L3. W przypadku powrotu prawidłowego napięcia zasilania w fazie L1 (napięcie z przedziału 190÷280 V), układ załączy na wyjście tę fazę. Układ po podłączeniu napięcia zasilania jednokrotnie miga wszystkimi diodami LED, co sygnalizuje pojawienie się napięcia na urządzeniu (ale nie na wyjściu). Następnie urządzenie analizuje parametry sieci i przełącza na wyjście odpowiednią z faz. Jeżeli przewód N zasilania zostanie podłączony w nieprawidłowe miejsce, urządzenie zamiast przełączyć jedną z faz na wyjście, będzie sygnalizowało niepoprawne podłączenie poprzez zapalanie diod w kolejności L1, L2, L3 („przechodząca” dioda). W takiej sytuacji należy odłączyć napięcie zasilania od urządzenia i prawidłowo podłączyć przewody wejściowe.

Uwaga

Długotrwała praca z błędnie podłączonym przewodem neutralnym może spowodować nieodwracalne uszkodzenie sterownika.

Urządzenie monitoruje również napięcie na styku wyjściowym, co pozwala na wykrycie „sklejenia” się styków wewnętrznego przekaźnika. Jeżeli sytuacja taka zostanie wykryta, będą cyklicznie migać wszystkie 3 diody.

Uwaga

Zabezpieczenie działa jedynie w przypadku przełączania z fazy o niższym priorytecie na fazę o wyższym priorytecie (np. z L2 na L1). Nie działa w przypadku przełączania na fazę o niższym priorytecie (np. z L1 na L2).

Napięcie zasilania3 × 400 V + N
Współpraca z agregatami prądotwórczymiNIE
Maksymalny prąd obciążenia AC-116 A (160 A/20 ms)
Minimalna wartość napięcia L1, L2, L3190 V
Maksymalna wartość napięcia L1, L2, L3280 V
Element wykonawczyprzekaźnik
Napięcie wyjściowe OUT230 V AC
Błąd pomiaru napięcia±1%
Czas przełączania1,0÷1,5 s
Sygnalizacja napięć wejściowych3 x LED
Histereza powrotu zasilania10 V
Przyłączezaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający0,5 Nm
Pobór mocy≤ 1 W
Temperatura pracy-25 ÷ 50 °C
Wymiary3 moduły (52,5 mm)
Montażna szynie 35 mm
Stopień ochronyIP20