Czterokanałowy sterownik 0 – 10 V. Inteligentny dom F&Home

Czterokanałowy sterownik 0 – 10 V. Inteligentny dom F&Home

mH-A10-1, 5908312597797

Opis produktu

Czterokanałowy sterownik  do zadawania wartości 0 - 10 V do urządzeń przystosowanych do sterowania napięciem od 0 do 10 V   -  mH-A10 

W większości przypadków będą to urządzenia typu oświetlenie (regulacja jasności) lub wentylacja (regulacja prędkości obrotowej wentylatorów). Moduł posiada cztery wejścia lokalne do podłączenia przycisków działających analogicznie jak w ściemniaczach (krótkie przyciśnięcie włącza-wyłącza, dłuższe przytrzymanie zmienia wartość na wyjściu od 0 do 10 V). Istnieje możliwość sterowania każdym kanałem niezależnie za pomocą panela dotykowego. Moduł wymaga zasilenia zasilaczem systemowym 24 V. Jako rozszerzenie funkcjonalności w module wbudowane są przekaźniki, służące do odcinania napięcia zasilania odbiorników, dla których zadano wartość mniejszą niż 1 V. Funkcjonalność ta przydaje się w przypadku odbiorników, których nie da się wyłączyć ustawiając minimalną wartość napięcia (np. oświetlenie żarzy się).