Sterownik rolet STR-3D na szynę DIN

Sterownik rolet STR-3D na szynę DIN

STR-3D, 5908312597780

Opis produktu

Sterownik rolet do napędów 230V
montaż na szynie DIN 35 mm

Sterownik STR-3D przeznaczony jest do sterowania rolet okiennych zewnętrznych, żaluzji,rolet wystawowych lub innych obiektów - napędzanych silnikiem elektrycznym jednofazowym prądu zmiennego za pomocą włączników chwilowych (np. dzwonkowych).
W przypadku żaluzji steruje nie tylko ich ruchem "góra-dół", lecz także pozwala na regulowanie kąta ustawienia lamelek.


 

Działanie

Urządzenie do sterowania rolet może pracować jako sterownik samodzielny (przeznaczony do otwierania/zamykania jednej rolety). Możliwe jest również łączenie sterowników w grupy, co pozwala na centralne sterowanie wieloma roletami. Załączenie silnika rolety następuje poprzez chwilowe podanie sygnału N na jedno z wejść sterujących. Silnik załączany jest na zaprogramowany przez użytkownika czas, pozwalający na pełne podniesienie lub opuszczenie rolety. Zasilanie urządzenia do sterowania rolet sygnalizowane jest  świeceniem LED zielonej U. Praca silnika oraz kierunek ruchu rolety, sygnalizowane jest świeceniem odpowiedniej LED czerwonej lub . Istnieje możliwość zatrzymania uruchomionej rolety na wybranym przez użytkownika poziomie (niepełne otwarcie lub zamknięcie rolety).
   

Jak sterować roletami za pomocą przycisków?

Wejścia sterujące urządzenia do sterowania rolet podzielone są na dwie grupy: sterowanie lokalne i sterowanie centralne.

Sterowanie lokalne
W zależności od sposobu podłączenia urządzenie do sterowania rolet może pracować w trybie jednego lub dwóch przycisków lokalnych.
DWA PRZYCISKI LOKALNE
Każdy kierunek ruchu ma własny przycisk lokalny. Krótkie naciśnięcie (<0,5 s) powoduje załączenie rolety na ruch w zadanym kierunku przez zaprogramowany okres czasu. Jeżeli w momencie naciśnięcia przycisku roleta jest już w ruchu to nastąpi jej zatrzymanie.
Długie naciśnięcie przycisku (>0,5 s) powoduje załączenie rolety na ruch w zadanym kierunku przez cały czas gdy przycisk jest naciśnięty (funkcja umożliwia np. regulację nachylenia lamelek).
JEDEN PRZYCISK LOKALNY
Wejście sterowania lokalnego Dół podłączone jest na stałe do linii N. Do wejścia sterowania lokalnego Góra podłączony jest przycisk który przemiennie załącza roletę do pracy w jedną lub drugą stronę. Krótkie naciśnięcie przycisku (<0,5 s) załącza roletę na zaprogramowany czas. Jeżeli w momencie naciśnięcia przycisku roleta jest już w ruchu to nastąpi jej zatrzymanie. Długie naciśnięcie przycisku (>0,5 s) powoduje załączenie rolety na czas, gdy przycisk jest naciśnięty.
Każde kolejne naciśnięcie przycisku uruchomi roletę w kierunku przeciwnym do poprzedniego.

Sterowanie centralne
Urządzenie do sterowania rolet współpracuje zawsze z dwoma wejściami sterowania centralnego.
Sterowanie centralne umożliwia załączenie rolet na ruch tylko w wybranym kierunku. Zatrzymanie rolety nastąpi dopiero po upływie zaprogramowanego czasu, lub po naciśnięciu dowolnego przycisku sterowania lokalnego.
Jeżeli w trakcie wykonywania rozkazu sterowania centralnego zostanie wydany rozkaz centralny z przeciwnym kierunkiem, to najpierw nastąpi zatrzymanie rolety a następnie po przerwie 1,5s silnik uruchomiony zostanie do pracy w przeciwnym kierunku.
Czas załączenia rolety w sterowaniu centralnym może zostać losowo opóźniony (maksymalnie o 1 s) – służy to zminimalizowaniu udaru prądowego w sieci w przypadku jednoczesnego uruchomienia wielu sterowników.

Przycisk Centralny – Dół pełni dodatkową funkcję umożliwiającą zamknięcie i zablokowanie rolety w pozycji zamkniętej. Jeżeli przycisk Centralny Dół zostanie naciśnięty i pozostawiony w pozycji ON to sterownik zamknie roletę i nie pozwoli na jej otwarcie aż do momentu zwolnienia przycisku Centralny – Dół (obsługa pozostałych wejść będzie wtedy zablokowana). Funkcja ta umożliwia zablokowanie rolet w przypadku, np.: uzbrojenia alarmu, wykrycia opadów deszczu (po zastosowaniu dodatkowego czujnika deszczu STR-R) lub zbyt silnego wiatru (po zastosowaniu dodatkowego czujnika wiatru STR-W).
  

Funkcje sterownika rolet

- sterowanie lokalne i centralne
- uniwersalne sterowanie jedno- lub dwuprzyciskowe
- obsługa napędów 230V
- funkcja blokady
  trwały sygnał na wejściu Centralny Dół uniemożliwia sterowanie wszystkimi przyciskami
  do momentu zdjęcia sygnału* współpraca z zewnętrznymi czujnikami deszczu i wiatru oraz z 
  centralami alarmowymi
- pamięć kierunku
  dla sterowania lokalnego i centralnego. Jeżeli sterownik wykona rozkaz Centralny –
  góra, to kolejne naciśnięcie przycisku lokalnego uruchomi roletę w dół
- asynchroniczny start czas załączenia rolety w sterowaniu centralnym jest losowo opóźniany
  (maksymalnie o 1s) w celu zminimalizowania udaru prądowego w sieci w przypadku jednoczesnego
   uruchomienia wielu napędów
- niski pobór mocy w stanie czuwania (<0,15W)
- szeroki zakres napięcia zasilania 100÷265V AC 

Typ-funkcjeSterownik rolet na szynę DIN
Napięcie zasilania100÷265 V AC
Sterowaniewyzwalane poziomem N
Typ silnika230 V AC
Sterowanie centralnedwuprzyciskowe
Sterowanie lokalnejedno lub dwuprzyciskowe
Sygnał sterującyN
Czas załączenia - programowanyod 1 s do 15 min.
Element wykonawczyprzekaźnik
Obciążenie styku AC-1 / AC-38 A / 1,5 A
Przyłączezaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający0,4 Nm
Pobór mocy czuwanie/praca0,15 W/0,6 W
Temperatura pracy-15 ÷ 50°C
Wymiary1 moduł (18 mm)
Montażna szynie 35 mm
Stopień ochronyIP20

Sterownik rolet STR-3D schemat wejść-wyjść
Sterownik rolet STR-3D proste sterowanie roletami

Sterownik rolet STR-3D proste sterowanie roletami

Sterownik rolet STR-3D sterowanie grupowe roletami

Sterownik rolet STR-3D sterowanie grupowe roletami