ASP - Automatyczny System Przeciwzalaniowy

ASP - Automatyczny System Przeciwzalaniowy

ASP,

Opis produktu

Automatyczny System Przeciwzalaniowy.

Automatyczny system przeciwzalaniowy ASP jest autonomicznym systemem zapobiegającym zalaniu budynków mieszkalnych jedno- oraz wielorodzinnych. Stosuje się go w celu kompleksowej ochrony mienia przed skutkami zalania.

Działanie
Automatyczny system przeciwzalaniowy ASP w sposób ciągły kontroluje poziom wilgotności w zabezpieczanych pomieszczeniach. Automatycznie odcina dopływ wody w przypadku wykrycia zalania pomieszczenia. Sterownik umożliwia również ręczne otwieranie i zamykanie zaworu. Ponowne otwarcie dopływu wody możliwe jest dopiero wtedy, gdy poziom wilgoci będzie niższy od poziomu alarmowego.     
    

Elementy systemu
1) Skrzynka rozdzielcza zawierająca: centralny sterownik SAM-01, zabezpieczenia obwodów elektrycznych oraz akumulator podtrzymujący pracę ukladu przy krótkich zanikach napięcia zasilania.
2) Elektrozawór o rozmiarze 1" lub 3/4" - ZAW-1CAL / ZAW-3/4CAL - 1 szt.
3) Sonda do wykrywania wilgoci w kotłowni SON-K - 1 szt.
4) Sonda do wykrywania wilgoci w pomieszczeniach mieszkalnych SON-M - 2 szt.

Uwagi

  • System ASP posiada zasilanie rezerwowe w postaci akumulatora 12 V/1.3 Ah umożliwiające podtrzymanie pracy systemu przy krótkotrwałych zanikach głównego napięcia zasilania. Czas podtrzymania akumulatorowego zależy od wielu czynników (między innymi czasu eksploatacji akumulatora) i dla nowego akumulatora wynosi on ok. 72 h.
  • W przypadku niskiego napięcia na akumulatorze sterownik przechodzi w stan czuwania: Zawór zostaje zamknięty, wszystkie kontrolki wyłączone poza kontrolką „Zasilanie”, która krótko mruga co 10-15 s. W takim wypadku zaleca się wyłączenie zasilania systemu (ustawienie przełącznika S1 w pozycji OFF), w celu zabezpieczenia akumulatora przed zupełnym rozładowaniem.
  • Akumulator w systemie ASP musi zostać bezwzględnie wymieniony po okresie 36 miesięcy eksploatacji.
  • System ASP przeznaczony jest do pracy tylko z dedykowanymi do niego sondami oraz elektrozaworami. Podłączenie innych elementów może doprowadzić do nieprawidłowej pracy i/lub uszkodzenia sterownika.

Konsultacje techniczne:
e-mail: usm@fif.com.pl
tel: (+48) 669 135 111
     


Napięcie zasilania230 V AC/DC
Czułość - regulowana1÷100 kΩ (domyślna wartość 100 kΩ)
Opóźnienie alarmu10÷180 s (domyślna wartość 10 s)
Styk wyjścia alarmowego1 NO/NC, maks. 4 A
Zasilanie cewek elektrozawrów12 V
Zasilanie sond pomiarowych5 V / 2 mA
Akumulator12 V / 1,3 Ah
Pobór mocy≤ 2 W
Temperatura pracy5 ÷ 50 °C