ASP - Automatyczny System Przeciwzalaniowy

ASP - Automatyczny System Przeciwzalaniowy

ASP,

Opis produktu

Automatyczny System Przeciwzalaniowy.

System przeciwzalaniowy ASP jest autonomicznym systemem zapobiegającym zalaniu budynków mieszkalnych. Zarówno jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. Stosuje się go w celu kompleksowej ochrony mienia przed skutkami zalania.

Działanie

Przewodowy system przeciwzalaniowy ASP kontroluje poziom wilgotności w zabezpieczanych pomieszczeniach. Automatycznie odcina dopływ wody w przypadku wykrycia zalania pomieszczenia. Sterownik umożliwia również ręczne otwieranie i zamykanie zaworu. Ponowne otwarcie dopływu wody możliwe jest dopiero wtedy, gdy poziom wilgoci będzie niższy od poziomu alarmowego. 1. Elementy systemu
  1) Skrzynka rozdzielcza. Zawiera:
 • centralny sterownik SAM-01,
 • zabezpieczenia obwodów elektrycznych'
 • akumulator podtrzymujący pracę układu przy krótkich zanikach napięcia zasilania.
  2) Elektrozawór o rozmiarze 1" lub 3/4" - ZAW-1CAL / ZAW-3/4CAL - 1 szt.
  3) Sonda do wykrywania wilgoci w kotłowni SON-K - 1 szt.
  4) Sonda do wykrywania wilgoci w pomieszczeniach mieszkalnych SON-M - 2 szt.

  Uwagi
 • System ASP posiada zasilanie rezerwowe w postaci akumulatora 12 V/1.3 Ah. Dzięki temu możliwe jest podtrzymanie pracy systemu przy krótkotrwałych zanikach głównego napięcia zasilania. Czas podtrzymania akumulatorowego zależy od wielu czynników. Między innymi od czasu eksploatacji akumulatora. Dla nowego akumulatora wynosi on ok. 72 h.
 • W przypadku niskiego napięcia na akumulatorze sterownik przechodzi w stan czuwania. Zawór zostaje zamknięty, wszystkie kontrolki wyłączone poza kontrolką „Zasilanie”. Kontrolka ta krótko mruga co 10-15 s. W takim wypadku zaleca się wyłączenie zasilania systemu (ustawienie przełącznika S1 w pozycji OFF). Zabezpieczamy w ten sposób akumulator przed zupełnym rozładowaniem.
 • Akumulator w systemie ASP musi zostać bezwzględnie wymieniony po 36 miesiącach eksploatacji.
 • Przewodowy System przecowzalaniowy ASP przeznaczony jest do pracy tylko z przeznaczonymi dla niego sondami oraz elektrozaworami. Podłączenie innych elementów może doprowadzić do nieprawidłowej pracy. I/ lub uszkodzenia sterownika.
 1. Konsultacje techniczne:
  e-mail: usm@fif.com.pl
  tel: (+48) 669 135 111

Napięcie zasilania230 V AC/DC
Czułość - regulowana1÷100 kΩ (domyślna wartość 100 kΩ)
Opóźnienie alarmu10÷180 s (domyślna wartość 10 s)
Styk wyjścia alarmowego1 NO/NC, maks. 4 A
Zasilanie cewek elektrozawrów12 V
Zasilanie sond pomiarowych5 V / 2 mA
Akumulator12 V / 1,3 Ah
Pobór mocy≤ 2 W
Temperatura pracy5 ÷ 50 °C