Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-319 TRMS

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-319 TRMS

CKF-319-TRMS, 5902431672571

Opis produktu

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-319 TrueRMS 
Do zabezpieczania silników elektrycznych zasilanych z sieci trójfazowej.


Czujnik kolejności i zaniku fazy
zadziała w przypadku zaniku napięcia w co najmniej jednej fazie lub gdy wystąpi  asymetria napięć między fazami. Czyli wtedy, gdy pojawia się zagrożenie zniszczenia silnika. CKF-319-TrueRMS kontroluje również kolejność faz zasilania, uniemożliwiając wirowanie silnika w nieprawidłowym kierunku.


Jak czujnik kolejności i zaniku fazy zabezpiecza silnik elektryczny?

Czujnik kolejności i zaniku fazy CKF-319 TrueRMS przeznaczony jest do zabezpieczenia silnika elektrycznego zasilanego z sieci trójfazowej w przypadkach, gdy nastąpi:
zanik napięcia w co najmniej jednej fazie;
spadek napięcia w co najmniej jednej fazie poniżej 150 V;
wzrost napięcia w co najmniej jednej fazie powyżej 280 V;
asymetria napięć między fazami powyżej ustawionej wartości;
nieprawidłowa kolejności faz.ckf_sch.jpg
 

Działanie
Prawidłowe napięcie zasilania sygnalizowane jest świeceniem zielonej diody LED. Spadek napięcia poniżej 150 V lub wzrost powyżej 280 V na co najmniej jednej, dowolnej fazie, lub asymetria napięciowa powyżej ustawionej wartości sygnalizowana jest brakiem świecenia diody zielonej.
Obie z powyższych anomalii (przekroczenie progu napięciowego, asymetria) powodują wyłączenie przekaźnika urządzenia, a w efekcie odłączenie silnika.
W przypadku asymetrii odłączenie realizowane jest z ustawionym opóźnieniem w celu uniknięcia przypadkowych wyłączeń dla chwilowych zakłóceń w sieci.
W przypadku spadku napięcia poniżej 150 V lub wzrostu powyżej 280 V odłączenie realizowane jest po czasie 1 s. Odliczanie do wyłączenia sygnalizowane jest poprzez miganie diody zielonej.
Ponowne załączenie przekaźnika następuje automatycznie kiedy powrócą prawidłowe parametry sieci (histereza napięciowa wynosi ok. 5 V).
W przypadku zmiany kolejności faz przed czujnikiem powodującej niepożądaną zmianę kierunku wirowania silnika, czujnik nie pozwoli na uruchomienie silnika (świeci czerwona dioda i przekaźnik jest wyłączony). Ponowne załączenie jest możliwe po powrocie właściwej kolejności faz.
W przypadku błędnego podłączenia przewodów wejściowych (faza w miejscu przewodu neutralnego), diody migają w kolejności czerwona, zielona sygnalizując błąd podłączenia (w takiej sytuacji przekaźnik wyjściowy również nie zostanie włączony).

Dzięki pomiarowi rzeczywistej skutecznej wartości napięcia (TrueRMS) czujnik gwarantuje poprawne działanie również w przypadku pracy w mocno zakłóconej sieci zasilającej.
Napięcie zasilania3 × 400 V + N
Współpraca z agregatami prądotwórczymiNIE
Kontrola zaniku / asymetrii fazTAK
Kontrola kolejności fazTAK
Kontrola styków stycznikaNIE
Element wykonawczyprzekaźnik
Maksymalny prąd obciążenia2 × 8 A
Konfiguracja styków2 × NO/NC
Separacja stykuTAK
Asymetria napięciowa zadziałania20÷80 V
Histereza napięciowa5 V
Kontrola zasilania2 × LED
Opóźnienie wyłączenia przy asymetrii i zaniku1÷10 s
Opóźnienie wyłączenia przy braku fazy1 s
Przyłączezaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający0,4 Nm
Pobór mocy1,6 W
Temperatura pracy-25÷40°C
Wymiary1 moduł (18 mm)
Montażna szynie 35 mm
Stopień ochronyIP20
TrueRMSTAK
CKF-319 TRMS schemat podłączenia