Sterownik rolet STR-3P dopuszkowy

Sterownik rolet STR-3P dopuszkowy

STR-3P, 5908312597834

Opis produktu

Dopuszkowy sterownik rolet
sterownik
 żaluzji z regulacją nachylenia lamelek 
do napędów 230 V 
montaż w puszce podtynkowej Ø60

Sterowanie elektrycznymi silnikami w roletach zewnętrznych i żaluzjach.

Sterownik rolet dopuszkowy STR-3P- schemat podłączenia
 

Zasada działania sterownika rolet dopuszkowego 

Dopuszkowy sterownik rolet przeznaczony jest do otwierania i zamykania jednej rolety. Sterowniki można łączyć w grupy i w efekcie sterować wieloma roletami. Zasilanie sterownika rolet sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej. Załączenie silnika następuje przez chwilowe podanie sygnału N na jedno z wejść sterujących. Silnik pracuje przez ustawiony czas w celu podniesienia lub opuszczenia rolety. Roletę mozna zatrzymać na dowolnym poziomie (niepełne otwarcie lub zamknięcie rolety).
   

Sterowanie silnikami w roletach zewnętrznych

Wejścia sterujące podzielone na dwie grupy: sterowanie lokalne i sterowanie centralne.

Sterowanie lokalne 

Praca w trybie jednego lub dwóch przycisków lokalnych.
DWA PRZYCISKI LOKALNE
Każdy kierunek ruchu rolety ma własny przycisk lokalny. Krótkie naciśnięcie (<0,5 s) powoduje załączenie rolety na ruch w zadanym kierunku przez zaprogramowany okres czasu. Jeżeli w momencie naciśnięcia przycisku roleta jest już w ruchu to nastąpi jej zatrzymanie. Długie naciśnięcie przycisku (>0,5 s) powoduje załączenie rolety na ruch w zadanym kierunku przez cały czas, gdy przycisk jest naciśnięty (funkcja umożliwia np. regulację nachylenia lamelek).
JEDEN PRZYCISK LOKALNY
Wejście sterowania lokalnego Dół podłączone jest na stałe do linii N. Do wejścia sterowania lokalnego Góra podłączony jest przycisk, który przemiennie załącza roletę do pracy w jedną lub drugą stronę. Krótkie naciśnięcie przycisku (<0.5 s) załącza roletę na zaprogramowany czas. Jeżeli w momencie naciśnięcia przycisku roleta jest już w ruchu to nastąpi jej zatrzymanie. Długie naciśnięcie przycisku (>0.5 s) załącza roletę  na czas ciągłego naciskania przycisku.
Każde kolejne naciśnięcie  uruchomi roletę w kierunku przeciwnym do poprzedniego.

Sterowanie centralne

Sterownik rolet dopuszkowy współpracuje zawsze z dwoma wejściami sterowania centralnego.
Sterowanie centralne umożliwia załączenie rolet na ruch tylko w wybranym kierunku. Zatrzymanie rolety po upływie ustawionego czasu lub po naciśnięciu dowolnego przycisku sterowania lokalnego.
Czas załączenia rolety w sterowaniu centralnym może zostać losowo opóźniony o maksymalnie o 1 s. Służy to zminimalizowaniu udaru prądowego w sieci w przypadku jednoczesnego uruchomienia wielu sterowników.

Jakie są zalety dopuszkowego sterownika rolet STR-3P?

 • sterowanie roletami lokalne i centralne
 • uniwersalne sterowanie jedno- lub dwuprzyciskowe
 • obsługa napędów 230V
 • funkcja blokady
 • trwały sygnał na wejściu Centralny Dół uniemożliwia sterowanie wszystkimi przyciskami do momentu zdjęcia sygnału
 • współpraca z zewnętrznymi czujnikami deszczu i wiatru oraz centralami alarmowymi
 • pamięć kierunku dla sterowania roletami lokalnego i centralnego. Jeżeli sterownik wykona rozkaz Centralny – góra, to kolejne naciśnięcie przycisku lokalnego uruchomi roletę w dół
 • asynchroniczny czas załączenia rolety w sterowaniu centralnym. Czas jest losowo opóźniany maksymalnie o 1s w celu zminimalizowania udaru prądowego w przypadku jednoczesnego startu wielu napędów
 • niski pobór mocy w stanie czuwania (<0,15W)
 • szeroki zakres napięcia zasilania 100÷264V AC
 • steruje ruchem żaluzji nie tylko  „góra-dół”, lecz także umożliwia sterowanie układem samych lamelek (kąt nachylenia)

Podłączenie sterownika rolet dopuszkowego

Schematy podłączeń i konfiguracji sterownika rolet STR-3P dostępne są w instrukcji urządzenia. Instrukcja do pobrania pod linkiem: Sterownik rolet STR-3P - instrukcja.

 

Sterownik rolet z serii STR - działanie i podstawowe funkcje

Dla bezpieczeństwa własnego i swoich bliskich instalujemy w budynkach mieszkalnych i domach rolety zewnętrzne na drzwiach i oknach. Chronią nasze mieszkanie przed wścibskimi oczami sąsiadów, silnymi burzami i huraganami oraz, co najistotniejsze, przed włamaniem. Coraz częściej dla własnej wygody montowane są rolety elektryczne poruszane wbudowanym w kasetę rolety silnikiem niewielkiej mocy. Do uruchomienia i sterowania taką roletą potrzebne są odpowiednie urządzenia. Na rynku jest wiele rozwiązań, od zwykłych włączników naściennych po wyrafinowane systemy „inteligentnego domu”. Proponowane przez firmę F&F sterowniki rolet są niedrogie, a umożliwiają stworzenie układu pełnej automatyki rolet w całym obiekcie.

Sterownik do rolet zewnętrznych, sterowanie roletami za pomocą przycisków i pilotów

Sterowniki rolet STR przeznaczone są do sterowania roletami i innymi obiektami  jak bramy wjazdowe napędzane silnikiem elektrycznym jednofazowym prądu zmiennego. Pojedynczy sterownik rolet może pracować jako urządzenie samodzielne do otwierania/zamykania jednej rolety, jak również umożliwia łączenie sterowników w grupy do centralnego sterowania wieloma roletami. Jest to możliwe dzięki  impulsowemu charakterowi wejść sterujących, tzn. sterownik uruchamia roletę po otrzymaniu rozkazu, jakim jest impuls napięciowy wyzwalany za pomocą włącznika chwilowego (dzwonkowego). Każdy sterownik rolet posiada grupę wejść sterowania lokalnego oraz grupę wejść sterowania centralnego. Podanie impulsu sterującego na odpowiednie wejście determinuje określoną reakcję sterownika zgodną z opisem tego wejścia.

Jak działa sterowanie lokalne w sterowniku rolet STR

Sterowanie lokalne to podłączona grupa przycisków sterująca jedną roletą. Naciśnięcie przycisku lokalnego powoduje uruchomienie rolety w zadanym kierunku. Sterowanie centralne jest to wspólna dla wielu sterowników (minimum dwa) podłączona grupa przycisków sterująca wszystkimi roletami będącymi w układzie sterowania centralnego. Układ taki pozwala na zamykanie lub otwieranie wszystkich rolet połączonych w grupę za pomocą tylko jednego przycisku, np. umiejscowionego przy wyjściu głównym z domu.

Ze względu na typ wejścia sterowania lokalnego wyróżniamy dwie wersje sterownika rolet: ,,jednoprzyciskowe" i „dwuprzyciskowe" (wykonanie na szynę 35 mm oraz do montażu natynkowego lub bezpośrednio w kasecie rolety).

W „jednoprzyciskowych" sterowanie lokalne rolet odbywa się za pomocą podłączonego tylko jednego przycisku. Każde naciśnięcie klawisza powoduje pełny ruch rolety aż do jej zamknięcia (lub otwarcia). Kolejny impuls powoduje ruch w przeciwnym kierunku.

W „dwuprzyciskowych" mamy oddzielne przyciski dla ruchu w górę i w dół. Naciśnięcie odpowiedniego przycisku lokalnego powoduje załączenie rolety na ruch w zadanym kierunku. Jeżeli roleta znajduje się już w ruchu, to naciśnięcie przycisku sterowania lokalnego spowoduje zatrzymanie rolety (okna przysłonięte do połowy). Ponowne naciśnięcie wybranego przycisku uruchamia roletę w wybranym kierunku. Inaczej jest dla wersji „jednoprzyciskowej". Tu mamy jeden przycisk bez wyboru kierunku. Dlatego po zatrzymaniu, ponowne naciśnięcie przycisku lokalnego powoduje ruch rolety w przeciwnym kierunku.

Sterowanie centralne w sterowniku rolet STR

Naciśnięcie przycisku sterowania centralnego powoduje załączenie rolet na ruch w zadanym kierunku. Jeżeli jedna z rolet wykonuje już ruch w tym samym kierunku, to będzie on dalej kontynuowany. W przypadku, gdy wykonuje ruch w kierunku przeciwnym, to roleta najpierw zostanie zatrzymana, a następnie załączona w kierunku wynikającym z rozkazu podanego na wejście centralne. Zatrzymanie rolet nastąpi dopiero po upływie zaprogramowanego czasu. Praca taka gwarantuje, że wszystkie rolety zostaną zamknięte i przypadkowy impuls nie odwróci ich ruchu. Jedynie sygnał z przycisku sterowania lokalnego pojedynczej rolety może zatrzymać tę roletę nie przerywając ruchu pozostałych rolet. Zalecane jest instalowanie jednego sterownika dla jednej rolety, a spowodowane to jest indukcyjnym charakterem obciążenia styku sterownika. Silnik przy starcie pobiera duży prąd, kilkukrotnie większy niż nominalny. Podłączenie dwóch silników do jednego sterownika z pewnością przeciąży jego styk.

Podczas montażu sterownika rolet należy zachować szczególną ostrożność. Przy wyborze opcji sterowania z fazy (L) na wejścia sterujące należy podłączyć tą samą fazę, co na zasilanie, np. tylko fazę L 1. Do połączenia wejść sterowania z włącznikami wystarczy przewód o przekroju żyły. Silnik jest załączany na zaprogramowany przez użytkownika czas, pozwalający na pełne podniesienie lub opuszczenie rolety. Czas w zakresie od 0 sek do l0 min programujemy za pomocą przycisku umiejscowionego na czole sterownika. Sama czynność jest prosta. Wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk PROG aż do momentu, gdy LED zielona U zacznie pulsować. Powtórne naciśnięcie przycisku PROG (START) rozpoczyna odmierzanie czasu sygnalizowane szybszym pulsowaniem LED zielonej. Ponowne naciśnięcie przycisku PROG (STOP) zatrzyma i zapamięta odmierzony czas. Tryb programowania zostanie zakończony automatycznie (LED zielona U świeci ciągle). Zaleca się, aby zaprogramowany czas był dłuższy o ok. 10 sek od rzeczywistego czasu podnoszenia/ opuszczania rolet.

Sterowanie lokalne i centralne - schemat w sterownikach rolet STR

Schemat sterowania roletami, sterownik rolet

Impulsowy charakter sterowników rolet pozwala na tworzenie ciekawych układów automatyki domowej pozwalających na samoczynne opuszczanie i podnoszenie rolet.
Do instalacji sterowania centralnego rolet podłączyć można układ zegara astronomicznego (PCZ-524) i przetwornika sygnału PSl-02, który przetwarza sygnał ciągłego napięcia z zegara na impulsy potrzebne do wysterowania STR-ów. Układ taki automatycznie może zamykać rolety o zachodzie słońca i otwierać je o wschodzie. Przy zastosowaniu takiego układu nasz dom nie pozostanie „bezbronny", gdy nie zdążymy wrócić przed zmierzchem. Spokojną głowę mamy również podczas wakacyjnego wypoczynku. Automatyka rolet powoduje, że kwiaty mają dostęp do światła słonecznego za dnia, a w nocy dom jest chroniony. Poza tym codzienne samoczynne podnoszenie 
i opuszczanie rolet symuluje obecność domowników w domu.

Stosując separator sygnału wejściowego SEP-Ol, który przepuszcza sygnał tylko w jedną stronę możemy tworzyć podgrupy rolet oddzielnie sterowane lub odizolowane od układu centralnego. Na planie domu został pokazany przykład sterowania rolety drzwi balkonowych. STR załączający roletę drzwi jest odseparowany od grupy pozostałych w tym pomieszczeniu.

Przyciskiem głównym (przy wejściu do pomieszczenia) możemy załączyć wszystkie rolety, również od drzwi. Ale chcąc wyjść na taras nie musimy podnosić wszystkich, tylko indywidualnie roletę drzwi balkonowych (sygnał z włącznika jest blokowany przez SEP i nie dociera do innych sterowników). Opcja pracy ze sterowaniem centralnym daje nam bardzo dużo możliwości. Układ sterowników STR można zastosować w układach z innymi urządzeniami kontrolno sterującymi, a nawet w układach inteligentnego domu. Mając automatyczną stacje pogodową z pomiarem siły wiatru w razie nagłej wichury podany impuls z centralki na wejścia sterowników „wszystkie w dół" okna natychmiast zostaną automatycznie zasłonięte.

Podobnie z wykorzystaniem programowalnego komunikatora GSM, którego wyjście np. przekaźnikowe włączone jest w układ sterowania centralnego. W nagłych sytuacjach możemy zdalnie kierować roletami wysyłając odpowiednią komendę SMS-em, która uruchomi na wyjściu komunikatora impuls sterujący.

Typ-funkcjesterownik rolet, dopuszkowy
Napięcie zasilania100÷265 V AC
Sterowaniewyzwalane poziomem N
Typ silnika230 V AC
Sterowanie centralnedwuprzyciskowe
Sterowanie lokalnejedno lub dwuprzyciskowe
Sygnał sterującyN
Czas załączenia - programowanyod 1 s do 15 min.
Element wykonawczyprzekaźnik
Obciążenie styku AC-1 / AC-38 A / 1,5 A
Przyłącze sterowania lokalnego2× DY 1 mm² / l: 10 mm
Przyłączezaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający0,4 Nm
Pobór mocy czuwanie/praca0,15 W/0,6 W
Temperatura pracy-15 ÷ 50°C
WymiaryØ54 (48×43 mm), wysokość: 20 mm
Montażw puszce podtynkowej Ø60
Stopień ochronyIP20
Sterownik rolet dopuszkowy rysunek z opisami funkcji


Sterownik rolet dopuszkowy - STR-3P schemat podłaczenia