Sterownik rolet STR-4D na szynę DIN 35 mm

Sterownik rolet STR-4D na szynę DIN 35 mm

STR-4D, 5908312597971

Opis produktu

Sterownik rolet do napędów 12/24V
montaż na szynie DIN 35 mm


STR-4D pozwala na sterowanie roletami- otwieranie i zamykanie-  oraz innymi obiektami (np. bramy) napędzanymi silnikiem elektrycznym prądu stałego zasilanego napięciem 12V lub 24V. Sterowanie roletami odbywa się  za pomocą włączników chwilowych (np. dzwonkowych).


 

Działanie sterownika do rolet

Sterownik do otwierania i zamykania rolet może pracować jako urządzenie samodzielne (przeznaczone do sterowania jedną roletą), jak również możliwe jest łączenie sterowników w grupy, umożliwiające centralne sterowanie wieloma roletami. Załączenie silnika rolety następuje poprzez chwilowe podanie sygnału + na jedno z wejść sterujących. Silnik załączany jest na zaprogramowany przez użytkownika czas, pozwalający na pełne zasłonięcie lub odslonięcie rolety. Zasilanie sterownika sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Praca silnika oraz kierunek ruchu rolety, sygnalizowane jest świeceniem odpowiedniej LED czerwonej lub . Istnieje możliwość zatrzymania uruchomionej rolety na wybranym przez użytkownika poziomie (niepełne zasłonięcie lub odslonięcie rolety).
   

Sterowanie roletami

Wejścia sterujące sterownika do rolet podzielone są na dwie grupy: sterowanie lokalne i sterowanie centralne.

Sterowanie lokalne
W zależności od sposobu podłączenia sterownik do rolet może pracować w trybie jednego lub dwóch przycisków lokalnych.
DWA PRZYCISKI LOKALNE
Każdy kierunek ruchu ma własny przycisk lokalny. Krótkie naciśnięcie (<0.5 s) powoduje załączenie rolety na ruch w zadanym kierunku przez zaprogramowany okres czasu. Jeżeli w momencie naciśnięcia przycisku roleta jest już w ruchu to nastąpi jej zatrzymanie.
Długie naciśnięcie przycisku (>0.5 s) powoduje załączenie rolety na ruch w zadanym kierunku przez cały czas, gdy przycisk jest naciśnięty (funkcja umożliwia np. regulację nachylenia lamelek).
JEDEN PRZYCISK LOKALNY
Wejście sterowania lokalnego Dół podłączone jest na stałe do linii + (plus). Do wejścia sterowania lokalnego Góra podłączony jest przycisk który przemiennie załącza roletę do pracy w jedną lub drugą stronę. Krótkie naciśnięcie przycisku (<0.5 s) załącza roletę na zaprogramowany czas. Jeżeli w momencie naciśnięcia przycisku roleta jest już w ruchu to nastąpi jej zatrzymanie. Długie naciśnięcie przycisku (>0.5 s) załącza roletę powoduje załączenie rolety na czas gdy przycisk jest naciśnięty.
Każde kolejne naciśnięcie przycisku uruchomi roletę w kierunku przeciwnym do poprzedniego.

Sterowanie centralne
Sterownik współpracuje zawsze z dwoma wejściami sterowania centralnego.
Sterowanie centralne umożliwia załączenie rolet na ruch tylko w wybranym kierunku. Zatrzymanie rolety nastąpi dopiero po upływie zaprogramowanego czasu, lub po naciśnięciu dowolnego przycisku sterowania lokalnego.
Jeżeli w trakcie wykonywania rozkazu sterowania centralnego zostanie wydany rozkaz centralny z przeciwnym kierunkiem, to najpierw nastąpi zatrzymanie rolety a następnie po przerwie 1.5s silnik uruchomiony zostanie do pracy w przeciwnym kierunku.
Czas załączenia rolety w sterowaniu centralnym może zostać losowo opóźniony (maksymalnie o 1s) – służy to zminimalizowaniu udaru prądowego w sieci w przypadku jednoczesnego uruchomienia wielu sterowników.

Przycisk Centralny – Dół pełni dodatkową funkcję umożliwiającą zamknięcie i zablokowanie rolety w pozycji zamkniętej. Jeżeli przycisk Centralny Dół zostanie naciśnięty i pozostawiony w pozycji ON to sterownik zamknie roletę i nie pozwoli na jej otwarcie aż do momentu zwolnienia przycisku Centralny – Dół (obsługa pozostałych wejść będzie wtedy zablokowana). Funkcja ta umożliwia zablokowanie rolet w przypadku, np.: uzbrojenia alarmu, wykrycia opadów deszczu (po zastosowaniu dodatkowego czujnika deszczu STR-R)  lub zbyt silnego wiatru (po zastosowaniu dodatkowego czujnika wiatru STR-W).
 

Funkcje sterownika do rolet STR-4D

- sterowanie lokalne i centralne
- uniwersalne sterowanie jedno- lub dwuprzyciskowe
- obsługa napędów 12/24V DC
- funkcja blokady
  trwały sygnał na wejściu Centralny Dół uniemożliwia sterowanie wszystkimi przyciskami
  do momentu zdjęcia sygnału
- współpraca z zewnętrznymi czujnikami deszczu i wiatru oraz z centralami
  alarmowymi
- pamięć kierunku
  dla sterowania lokalnego i centralnego. Jeżeli sterownik wykona rozkaz Centralny –
  góra, to kolejne naciśnięcie przycisku lokalnego uruchomi roletę w dół
- asynchroniczny start
  czas załączenia rolety w sterowaniu centralnym jest losowo opóźniany (maksymalnie
  o 1s) w celu zminimalizowania udaru prądowego w sieci w przypadku jednoczesnego
  uruchomienia wielu napędów
- niski pobór mocy w stanie czuwania (<0,15W)
- szeroki zakres napięcia zasilania 10÷27V DC

Napięcie zasilania10÷27 V DC
Sterowaniewyzwalane poziomem 10÷27 V DC
Typ silnika24 V DC
Sterowanie centralnedwuprzyciskowe
Sterowanie lokalnejedno lub dwuprzyciskowe
Sygnał sterujący+
Czas załączenia - programowanyod 1 s do 15 min.
Element wykonawczyprzekaźnik
Obciążenie styku6 A / 24 V
Przyłączezaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający0,4 Nm
Pobór mocy czuwanie/praca0,15 W/0,6 W
Temperatura pracy-15 ÷ 50°C
Wymiary1 moduł (18 mm)
Montażna szynie 35 mm
Stopień ochronyIP20
Sterownik rolet schemat podłączenia


Schemat podłączenia sterownika rolet do przycisków sterujących