Sterownik do rolet zewnętrznych STR-4P dopuszkowy

Sterownik do rolet zewnętrznych STR-4P dopuszkowy

STR-4P, 5908312597988

Opis produktu

Sterownik rolet do napędów 12/24V 
Do montażu w puszce podtynkowej Ø60

Sterownik dopuszkowy do rolet zewnętrznych STR-4P przeznaczony jest do sterowania roletami z silnikiem elektrycznym prądu stałego o  napięciu 12V lub 24V za pomocą włączników chwilowych (np. dzwonkowych). Steruje także żaluzjami. Poza ruchem "góra-dół" pozwala regulować układ lamelek.


 

Jak działa dopuszkowy sterownik rolet STR-4P?

Sterownik do rolet zewnętrznych i żaluzji może pracować jako urządzenie samodzielne przeznaczone do zasłaniania lub odsłaniania jednej rolety. Możliwe jest łączenie sterowników w grupy i  sterowanie wieloma roletami. Zasilanie sterownika sygnalizuje zielona dioda LED. Załączenie silnika rolety następuje poprzez chwilowe podanie sygnału N na jedno z wejść sterujących. Silnik załączany jest na zaprogramowany przez użytkownika czas, pozwalający na pełne podniesienie lub opuszczenie rolety. Istnieje możliwość zatrzymania uruchomionej rolety na wybranym przez użytkownika poziomie (niepełne zasłonięcie lub odsłonięcie rolety).
   

Sterowanie roletami

Wejścia sterownika do rolet zewnętrznych podzielone są na dwie grupy: sterowanie lokalne i sterowanie centralne.


Sterowanie lokalne rolet

W zależności od sposobu podłączenia sterownik może pracować w trybie jednego lub dwóch przycisków lokalnych. 

DWA PRZYCISKI LOKALNE
Każdy kierunek ruchu ma własny przycisk lokalny. Krótkie naciśnięcie (<0.5 s) powoduje załączenie rolety na ruch w zadanym kierunku przez zaprogramowany okres czasu. Jeżeli w momencie naciśnięcia przycisku roleta jest już w ruchu to nastąpi jej zatrzymanie. Długie naciśnięcie przycisku (>0.5 s) powoduje załączenie rolety na ruch w zadanym kierunku przez cały czas gdy przycisk jest naciśnięty (funkcja umożliwia np. regulację nachylenia lamelek).
JEDEN PRZYCISK LOKALNY
Wejście sterowania lokalnego Dół podłączone jest na stałe do linii N. Do wejścia sterowania lokalnego Góra podłączony jest przycisk który przemiennie załącza roletę do pracy w jedną lub drugą stronę. Krótkie naciśnięcie przycisku (<0.5 s) załącza roletę na zaprogramowany czas. Jeżeli w momencie naciśnięcia przycisku roleta jest już w ruchu to nastąpi jej zatrzymanie. Długie naciśnięcie przycisku (>0.5 s) powoduje załączenie rolety na czas, gdy przycisk jest naciśnięty.
Każde kolejne naciśnięcie przycisku uruchomi roletę w kierunku przeciwnym do poprzedniego.

Sterowanie centralne rolet

Sterownik współpracuje zawsze z dwoma wejściami sterowania centralnego. 

Sterowanie centralne umożliwia załączenie rolet na ruch tylko w wybranym kierunku. Zatrzymanie rolety nastąpi dopiero po upływie zaprogramowanego czasu, lub po naciśnięciu dowolnego przycisku sterowania lokalnego.
Jeżeli w trakcie wykonywania rozkazu sterowania centralnego zostanie wydany rozkaz centralny z przeciwnym kierunkiem, to najpierw nastąpi zatrzymanie rolety a następnie po przerwie 1.5 s silnik uruchomiony zostanie do pracy w przeciwnym kierunku.
Czas załączenia rolety w sterowaniu centralnym może zostać losowo opóźniony (maksymalnie o 1 s) – służy to zminimalizowaniu udaru prądowego w sieci w przypadku jednoczesnego uruchomienia wielu sterowników.

Przycisk Centralny – Dół pełni dodatkową funkcję umożliwiającą zamknięcie i zablokowanie rolety w pozycji zamkniętej. Jeżeli przycisk Centralny Dół zostanie naciśnięty i pozostawiony w pozycji ON to sterownik zamknie roletę i nie pozwoli na jej otwarcie aż do momentu zwolnienia przycisku Centralny – Dół (obsługa pozostałych wejść będzie wtedy zablokowana). Funkcja ta umożliwia zablokowanie rolet w przypadku, np.: uzbrojenia alarmu, wykrycia opadów deszczu (po zastosowaniu dodatkowego czujnika deszczu STR-R)  lub zbyt silnego wiatru (po zastosowaniu dodatkowego czujnika wiatru STR-W).
 

Funkcje dopuszkowego sterownika rolet STR-4P

- sterowanie lokalne i centralne
- uniwersalne sterowanie jedno- lub dwuprzyciskowe
- obsługa napędów 12/24V DC
- funkcja blokady 
  trwały sygnał na wejściu Centralny Dół uniemożliwia sterowanie wszystkimi przyciskami do momentu zdjęcia sygnału
- współpraca z zewnętrznymi czujnikami deszczu i wiatru oraz z centralami alarmowymi
- pamięć kierunku
  dla sterowania lokalnego i centralnego. Jeżeli sterownik wykona rozkaz Centralny – góra, to kolejne naciśnięcie przycisku lokalnego uruchomi roletę w dół
- asynchroniczny start
   czas załączenia rolety w sterowaniu centralnym jest losowo opóźniany (maksymalnie o 1s) w celu zminimalizowania udaru prądowego w sieci w przypadku jednoczesnego uruchomienia wielu napędów
- niski pobór mocy w stanie czuwania (<0,15W)
- szeroki zakres napięcia zasilania 10÷27V DC

Jak podłączyć sterownik do rolet zewnęrznych?

Schematy podłączeń i konfiguracji sterownika rolet STR-4P dostępne są w instrukcji urządzenia. Instrukcja do pobrania pod linkiem: Sterownik rolet STR-4P - instrukcja obslugi.

Typ-funkcjeSterownik rolet do napędów 12/24 V dopuszkowy
Napięcie zasilania10÷27 V DC
Sterowaniewyzwalane poziomem 10÷27 V DC
Typ silnika24 V DC
Sterowanie centralnedwuprzyciskowe
Sterowanie lokalnejedno lub dwuprzyciskowe
Sygnał sterujący+
Czas załączenia - programowanyod 1 s do 15 min.
Element wykonawczyprzekaźnik
Obciążenie styku6 A / 24 V
Przyłącze sterowania lokalnego2× DY 1 mm² / l: 10 mm
Przyłączezaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający0,4 Nm
Pobór mocy czuwanie/praca0,15 W/0,6 W
Temperatura pracy-15 ÷ 50°C
WymiaryØ54 (48×43 mm), wysokość: 25 mm
Montażw puszce podtynkowej Ø60
Stopień ochronyIP20

Sterownik rolet dopuszkowy schemat

Sterownik rolet STR-4P dopuszkowy schemat podłączenia