Sterownik rolet STR-3 PICO miniaturowy

Sterownik rolet STR-3 PICO miniaturowy

STR-3 PICO, 5902431675992

Opis produktu

Miniaturowy sterownik rolet do napędów 230 V AC
montaż w puszce podtynkowej Ø60

Sterowanie elektrycznymi silnikami w roletach zewnętrznych i żaluzjach.

Sterownik rolet dopuszkowy STR-3P- schemat podłączenia
 

Przeznaczenie
Sterownik STR-3 Pico przeznaczony jest do sterowania rolet (góra/dół) lub innych obiektów (np. bramy), napędzanych silnikiem elektrycznym jednofazowym prądu przemiennego za pomocą włączników chwilowych (np. dzwonkowych).

Działanie
Sterownik może pracować jako urządzenie samodzielne (przeznaczone do otwierania/zamykania jednej rolety), jak również możliwe jest łączenie sterowników w grupy, umożliwiające
centralne sterowanie wieloma roletami. Zasilanie sterownika sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej. Załączenie silnika rolety następuje poprzez chwilowe podanie sygnału N na jedno z wejść sterujących. Silnik załączany jest na zaprogramowany przez użytkownika czas, pozwalający na pełne podniesienie lub opuszczenie rolety.
Istnieje możliwość zatrzymania uruchomionej rolety na wybranym przez użytkownika poziomie (niepełne otwarcie lub zamknięcie rolety).

Sterowanie
Wejścia sterujące sterownika podzielone są na dwie grupy: sterowanie lokalne i sterowanie centralne.
Sterowanie lokalne
W zależności od sposobu podłączenia sterownik może pracować w trybie jednego lub dwóch przycisków lokalnych.
Jeden przycisk lokalny
Wejście sterowania lokalnego Dół podłączone jest na stałe do linii N. Do wejścia sterowania lokalnego Góra podłączony jest przycisk który przemiennie załącza roletę do pracy w jedną lub
drugą stronę. Krótkie naciśnięcie przycisku (<0,5 s) załącza roletę na zaprogramowany czas. Jeżeli w momencie naciśnięcia przycisku roleta jest już w ruchu, to nastąpi jej zatrzymanie. Długie naciśnięcie przycisku (>0,5 s) załącza roletę powoduje załączenie rolety na czas, gdy przycisk jest naciśnięty. Każde kolejne naciśnięcie przycisku uruchomi roletę w kierunku
przeciwnym do poprzedniego.
Dwa przyciski lokalne
Każdy kierunek ruchu ma własny przycisk lokalny. Krótkie naciśnięcie (<0,5 s) powoduje załączenie rolety na ruch w zadanym kierunku przez zaprogramowany okres czasu. Jeżeli w momencie naciśnięcia przycisku roleta jest już w ruchu, to nastąpi jej zatrzymanie. Długie naciśnięcie przycisku (>0,5 s) powoduje załączenie rolety na ruch w zadanym kierunku przez cały czas, gdy przycisk jest naciśnięty (funkcja umożliwia np. regulację nachylenia lamelek).

UWAGA
Pamięć kierunku obowiązuje zarówno dla sterowania lokalnego jak i centralnego. Np. jeżeli sterownik wykona rozkaz Centralny-Góra, to kolejne naciśnięcie przycisku lokalnego uruchomi roletę do pracy w dół.

Pamięć kierunku nie zostaje zachowana po zaniku zasilania.

Sterowanie centralne
Sterownik współpracuje zawsze z dwoma wejściami sterowania centralnego. Sterowanie centralne umożliwia załączenie rolet na ruch tylko w wybranym kierunku. Zatrzymanie rolety nastąpi dopiero po upływie zaprogramowanego czasu, lub po naciśnięciu dowolnego przycisku sterowania lokalnego. Jeżeli w trakcie wykonywania rozkazu sterowania centralnego
zostanie wydany rozkaz centralny z przeciwnym kierunkiem, to najpierw nastąpi zatrzymanie rolety, a następnie po przerwie 1,5 s silnik uruchomiony zostanie do pracy w przeciwnym kierunku. Czas załączenia rolety w sterowaniu centralnym może zostać losowo opóźniony (maksymalnie o 1 s) – służy to zminimalizowaniu udaru prądowego w sieci w przypadku jednoczesnego uruchomienia wielu sterowników.

UWAGA
Przycisk Centralny-Dół pełni dodatkową funkcję umożliwiającą zamknięcie i zablokowanie rolety w pozycji zamkniętej. Jeżeli przycisk Centralny-Dół zostanie naciśnięty i pozostawiony w pozycji ON , to sterownik zamknie roletę i nie pozwoli na jej otwarcie, aż do momentu zwolnienia przycisku Centralny-Dół (obsługa pozostałych wejść będzie wtedy zablokowana). Funkcja ta umożliwia zablokowanie rolet w przypadku, np.: uzbrojenia alarmu, wykrycia opadów deszczu (po zastosowaniu dodatkowego czujnika deszczu STR-R) lub zbyt silnego wiatru (po zastosowaniu dodatkowego czujnika wiatru STR-W).Typ-funkcjesterownik rolet, dopuszkowy
Napięcie zasilania185÷265 V AC
Sterowaniewyzwalane poziomem N
Sygnał sterującyN
Element wykonawczyprzekaźnik
Obciążenie styku AC-1 / AC-33 A/1,5 A
Przyłącze sterowania lokalnego2× DY 1 mm² / l: 10 mm
Przyłączezaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający0,4 Nm
Pobór mocy czuwanie/praca0,15 W/0,6 W
Temperatura pracy-25 ÷ 50 °C
Wymiary35×36×19 mm
Montażw puszce podtynkowej Ø60
Stopień ochronyIP20