Przetwornik napięcia MB-1U-1

Przetwornik napięcia MB-1U-1

MAX-MB-1U-1, 5908312595328

Opis produktu

Przetwornik napięcia z wyjściem MODBUS RTU.
Przetwornik MB-1U-1 dokonuje pomiaru napięcia i wymiany danych za pomocą portu RS485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU.

Działanie przetwornika napięcia

Przetwornik napięcia MB-1U-1 dokonuje ciągłego pomiaru wartości wejściowego napięcia przemiennego lub stałego. Odczyt wartości mierzonego napięcia oraz nastawę wszystkich parametrów komunikacji realizujemy poprzez port RS-485 za pomocą protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU. Załączenie napięcia zasilania sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Poprawna wymiana danych między modułem i drugim urządzeniem sygnalizowana jest świeceniem LED żółtej Tx.
Przetwornik dokonuje pomiaru wartości skutecznej napięcia TrueRMS, co gwarantuje dużą dokładność pomiaru również przy przebiegach odkształconych.     

Kanał pomiarowy jest galwanicznie separowany od wejścia zasilającego przetwornik i portu komunikacyjnego RS-485. Port RS-485 nie jest separowany od napięcia zasilania.   

Reset ustawień komunikacji
Pod elewacją modułu dostępny jest przełącznik kodowy.
Szczegóły dotyczące resetowania dostępne w instrukcji.

MB Config
Program umożliwia testowy odczyt wartości oraz dokonanie nastaw parametrów komunikacyjnych i konfiguracyjnych przetwornika.
  Komunikacja modułu z PC za pomocą konwertera USB  CN-USB-485
Program bezpłatny.


Napięcie zasilania9÷30 V DC
Napięcie przebicia WE-WY3 kV
PortyRS-485
Protokół komunikacyjnyMODBUS RTU
Typ pracySLAVE
Prędkość - ustawiana1200÷115200 bit/s
Bity danych8
Bity stopu1/2
Bity parzystościEVEN / ODD / NONE
Adres1÷247
Maksymalny błąd pomiarowy0,5%
Błąd przetwarzania±0,5%
Zakres pomiarów TrueRMS - napięcie przemienne AC0÷285 V
Zakres pomiarów TrueRMS - napięcie stałe DC0÷400 V
Maksymalny pobór prądu50 mA
Precyzja odczytu rejestru1 V
Częstotliwość próbkowania10 Hz
Względna wilgotność powietrza (dla 30°С)85%
Przyłączezaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający0,4 Nm
Wymiary1 moduł (18 mm)
Montażna szynie 35 mm
Stopień ochronyIP20
Moduł w sieci RS-485

Nastawa adresu sieciowego

Reset ustawień komunikacji

Parametry protokołu MODBUS RTU

  
 


 


 

Wartość rejestru to liczba 16-bitowa, która obrazuje wartość mierzonego napięcia ze znakiem +/-. Najstarszy bit oznacza znak liczby: 0 - liczba dodatnia; 1 -  liczba ujemna. Zakres wartości liczb w rejestrze zawiera się w przedziale  -32768÷+32768.
Wartości wejściowego napięcia zapisywana jest w rejestrze w postaci liczby całkowitej krotnej 1 (np. wartość rejestru 230 odpowiada napięciu 230 V).