Licznik impulsów MB-LI-4 Hi

Licznik impulsów MB-LI-4 Hi

MAX-MB-LI-4HI, 5908312598336

Opis produktu

4-kanałowy licznik impulsów z wyjściem MODBUS RTU.
Wejścia liczące wysokonapięciowe.

Licznik impulsów zlicza sygnały AC/DC generowane przez zewnętrzne urządzenia. Określa w ten sposób liczbę wykonanych cykli pracy i dokonuje wymiany danych za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU.

Funkcje licznika impulsów MB-LI-4 Hi

  • 4 niezależne liczniki
  • wejście licznikowe przystosowane do pracy z sygnałami AC/DC
  • nastawa współczynnika (wartość zmiennoprzecinkowa)
  • wartość przeskalowana (liczba impulsów × współczynnik)
  • wybór opcji wyzwolenia stanu 1: wysokim lub niskim poziomem napięcia.
  • wybór zbocza impulsu wejściowego (narastające lub opadające)
  • filtr częstotliwościowy, umożliwiający ograniczenie maksymalnej 
  • częstotliwości zliczanych impulsów (eliminacja zakłóceń na wejściu licznika)
  • pamięć stanu licznika po zaniku napięcia zasilania
  • funkcja wejścia cyfrowego


Działanie licznika impulsów

Moduł MB-LI-4 to 4-kanałowy, jednokierunkowy licznik impulsów. Każdy kanał jest niezależny i zlicza impulsy zgodnie z indywidualnymi nastawami. Wyniki przedstawiane są w postaci liczby impulsów oraz wartości przeskalowanej w zakresie od 0 do ~4,29 mld. Licznik posiada funkcję programową, która umożliwia wyzerowanie stanu licznika każdego kanału niezależnie. Po osiągnięciu maksymalnej liczby impulsów (przepełnieniu) licznik automatycznie resetuje się i liczy od 0. Moduł posiada konfigurowalne opcje zliczania impulsów sygnałem niskim (0 V) lub wysokim (V+) oraz zboczem narastającym lub opadającym.
Dodatkowo wejście liczące może być wykorzystywane jako wejście cyfrowe DI z możliwością odczytu jego stanu.
Odczyt wartości zliczonych impulsów, wartości przeskalowanych, nastawę wszystkich parametrów zliczania, komunikacji i wymiany danych realizujemy poprzez port RS-485 za pomocą protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU.
Załączenie napięcia zasilania sygnalizowane jest świeceniem LED zielonej U. Poprawna wymiana danych między modułem i drugim urządzeniem sygnalizowana jest świeceniem LED żółtej Tx.

UWAGA!
Do wyzwolenia wejścia w każdym wypadku potrzebne jest zewnętrzne napięcie sterujące. Jeżeli wykorzystane do tego zostanie napięcie zasilania modułu, to oznacza to, utratę separacji galwanicznej pomiędzy wejściami sterującymi oraz zasilaniem i komunikacją.

MB Config
Program umożliwia testowy odczyt wartości oraz dokonanie nastaw parametrów komunikacyjnych i konfiguracyjnych przetwornika.

MB Config

Komunikacja modułu z PC za pomocą konwertera USB  CN-USB-485
Program bezpłatny.Napięcie zasilania9÷30 V DC
PortyRS-485
Protokół komunikacyjnyMODBUS RTU
Napięcie wejścia liczącego160÷265 V AC/DC
Maks. częstotliwość zliczania100 Hz
Ilość wejść cyfrowych4
Typ pracySLAVE
Prędkość - ustawiana1200÷115200 bit/s
Bity danych8
Bity stopu1 / 1.5 / 2
Bity parzystościEVEN / ODD / NONE
Adres1÷247
Przyłączezaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający0,4 Nm
Pobór mocy0,3 W
Temperatura pracy-20÷50°C
Wymiary1 moduł (18 mm)
Montażna szynie 35 mm
Stopień ochronyIP20
Schemat podłączeniaRealizacja podłączenia wejść liczących i cyfrowych
Realizacja podłączenia wejść liczących i cyfrowych