Przetwornik napięcia MB-3U-1

Przetwornik napięcia MB-3U-1

MAX-MB-3U-1, 5908312595311

Opis produktu

Przetwornik pomiaru napięcia 3F z wyjściem MODBUS RTU.

Przetwornik MB-3U-1 do pomiaru napięcia i wymiany danych za pomocą portu RS-485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU.

Działanie przetwornika napięcia MB-3U-1
Przetwornik napięcia MB-3U-1 dokonuje ciągłego pomiaru wartości wejściowego napięcia przemiennego lub stałego (trójfazowego napięcia prądu przemiennego lub obwodów napięciowych prądu stałego). Odczyt wartości mierzonego napięcia oraz nastawę wszystkich parametrów komunikacji realizujemy poprzez port RS-485 za pomocą protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU. Załączenie napięcia zasilania sygnalizowane jest świeceniem diody LED zielonej U. Poprawna wymiana danych między modułem i drugim urządzeniem sygnalizowana jest świeceniem LED żółtej Tx.
Przetwornik dokonuje pomiaru wartości skutecznej napięcia TrueRMS.Gwarantuje to dużą dokładność pomiaru również przy przebiegach odkształconych. 

Uwagi:

  • Pomiar dla napięcia przemiennego dokonywany jest w stosunku do przewodu neutralnego N.
  • Pomiar dla napięć stałych dokonywany jest w stosunku do wspólnego punktu zasilania  lub GND.
  • Nie dokonywać jednoczesnego pomiaru napięć stałych i zmiennych!
  • Kanały pomiarowe nie są galwanicznie separowane od siebie. Kanały pomiarowe są galwanicznie separowane od wejścia zasilającego przetwornik i portu komunikacyjnego RS-485. Port RS-485 nie jest separowany od napięcia zasilania.

Reset ustawień komunikacji
Pod elewacją modułu dostępny jest przełącznik kodowy.
Szczegóły dotyczące resetowania dostępne w instrukcji.

MB Config
Program umożliwia testowy odczyt wartości oraz dokonanie nastaw parametrów komunikacyjnych i konfiguracyjnych przetwornika.Komunikacja modułu z PC za pomocą konwertera USB  CN-USB-485
Program bezpłatny.

Napięcie zasilania9÷30 V DC
Napięcie przebicia WE-WY3 kV
PortyRS-485
Protokół komunikacyjnyMODBUS RTU
Typ pracySLAVE
Prędkość - ustawiana1200÷115200 bit/s
Bity danych8
Bity stopu1/2
Bity parzystościEVEN / ODD / NONE
Adres1÷247
Maksymalny błąd pomiarowy0,5%
Błąd przetwarzania±0,5%
Zakres pomiarów TrueRMS - napięcie przemienne AC0÷285 V
Zakres pomiarów TrueRMS - napięcie stałe DC0÷400 V
Maksymalny pobór prądu50 mA
Precyzja odczytu rejestru1 V
Częstotliwość próbkowania10 Hz
Względna wilgotność powietrza (dla 30°С)85%
Przyłączezaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający0,4 Nm
Wymiary1 moduł (18 mm)
Montażna szynie 35 mm
Stopień ochronyIP20
Opis we/wy


Moduł w sieci RS-485Nastawa adresu sieciowego
Pomiar napięćReset ustawień komunikacji

Parametry protokołu MODBUS RTU