Licznik zużycia energii LE-03M CT

Licznik zużycia energii LE-03M CT

LE-03M-CT, 5908312595786

Opis produktu

Zdalny odczyt. Trójfazowy. Port RS-485 + Modbus RTU.
Do pomiaru półpośredniego. Z programowalną przekładnią.

LE-03M CT jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym miernikiem energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego mierzonej w układzie półpośrednim.

Wskaźnik przeznaczony jest do współpracy z przekładnikami prądowymi o prądzie pierwotnym Ip z zakresu 5÷6000 A i prądzie wtórnym 5 A. Maksymalny prąd mierzony układu określony jest wartością prądu pierwotnego Ip zastosowanego przekładnika prądowego. Użytkownik ma możliwość ustawienia we wskaźniku wartości przekładni zastosowanych przekładników, co pozwala na wskazania wartości rzeczywistej pobranej przez układ energii elektrycznej.


                                   

Port szeregowy RS-485 i zaimplementowany protokół komunikacyjny MODBUS RTU pozwalają stosować wskaźnik w sieciach zdalnego odczytu danych.


     
 

Działanie
Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia w każdej fazie generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej w tej fazie. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem odpowiedniej LED (L1, L2, L3). Suma impulsów z trzech faz sygnalizowana miganiem LED imp/kWh przeliczana jest na energię pobraną w całym układzie trójfazowym, a jej wartość wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD.
W pamięci wskaźnika zachowane są wartości prądów pierwotnych Ip przekładników możliwych do zastosowania. Wybór odpowiedniej wartości zgodnej z wartościami podłączonych przekładników powoduje automatyczne ustawienie właściwego współczynnika, zgodnie z którym wyliczana jest wartość rzeczywista pobranej energii elektrycznej układu. Wartość ta jest projektowana na wyświetlaczu LCD w formacie zależnym od wybranej przekładni.

Wartości prądów Ip przekładników wpisane w pamięć wskaźnika:
5, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000.
     


 


 

Uwaga!
Licznik podłączenie licznika impulsowego sczytującego (SO) generowane impulsy przez licznik. Do poprawnej pracy licznika zużycia prądu nie jest wymagane podłączenie dodatkowego urządzenia. Stała impulsowa licznika wynosi 12000imp/kWh dla maksymalnej wartości prądu wejściowego licznika, czyli prądu wtórnego przekładnika (5A). Przy zastosowaniu dedykowanych przekładników liczbę impulsów przypadających na 1kWh obliczamy z wzoru (12000 × 5)/Ip, gdzie:
Ip - prąd pierwotny zastosowanych przekładników.

Przykład:
dla przekładnika 5/5 A (Ip=5): (12000×5)/5=12000 imp/kWh
dla przekładnika 100/5 A (Ip=100): (12000×5)/100=600 imp/kWh
     

Uwaga!
Licznik posiada możliwość plombowania osłon zacisków wejściowych i wyjściowych uniemożliwiające zrobienie obejścia licznika.
           

   

Program serwisowy

LE Config
Program umożliwia testowy odczyt wartości naliczonej energii oraz dokonanie nastaw podstawowych parametrów licznika zużycia energii elektrycznej.

Program LE Config > pobierz
Komunikacja PC-LE za pomocą konwertera USB CN-USB-485 
Program bezpłatny.
     

Programy do zdalnego odczytu wskazań liczników
LE-01M, LE-03M, LE-03M-CT, LE-01MR, LE-03MP, LE-1MQ, LE-03MQ, LE-03MQ-CT, LE-01MW, LE-03MW, LE-03MW-CT
  

MeternetPRO
Program MeternetPRO umożliwia zdalny odczyt stanów oraz wskazań liczników, multimetrów, przetworników pomiarowych, modułów rozszerzeń wejść/wyjść i innych urządzeń pomiarowych komunikujących się zgodnie z protokołem Modbus RTU. Aplikacja  jest integralną częścią programu Excel. Odczytane dane przedstawiane są w tabeli programu. Dane można dowolnie kształtować zgodnie z programowymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego. Wymiana danych pomiędzy urządzeniami a aplikacją realizowana jest po sieci RS-485 lub sieci lokalnej LAN. Program wraz z bazą danych zainstalowany jest na specjalnym serwerze MT-CPU-1, który pracuje w sieci lokalnej. Programowy interfejs użytkownika jest aplikacją web'ową (stroną internetową). Dostęp do programu jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową. W przypadku sieci LAN  z publicznym adresem IP istnieje możliwość konfiguracji pracy programu i odczytu danych poprzez internet.
 


   

Moduł rozliczeń abonentowych zużycia energii elektrycznej
Moduł rozliczeń abonentowych zużycia energii elektrycznej lub innych rejestrowanych wartości narastających, np. zużycia wody, ciepła, itp. Pozwala na wyliczanie przyrostów wartości w wyznaczonych okresach rozliczeniowych (przedziałach czasowych). Cykle: miesięczny, tygodniowy, dzienny, godzinowy. Moduł pozwala na tworzenie wielu indywidualnych i równolegle pracujących raportów.
 

    
 
 Typtrójfazowy
Protokół komunikacyjnyMODBUS RTU
ZgodnośćIEC62052-11, IEC62053-21
Napięcie odniesienia3×400 V+N
Prąd bazowy1,5 A
Prąd maksymalny5 A
Minimalny prąd mierzony0,04 A
Dokładność pomiaru zgodnie z IEC62052-11, IEC62053-21klasa 1
Pobór własny licznika10 VA; 2 W
Zakres wskazań liczydłazależny od przekładni
Stała licznikazależna od przekładni
Sygnalizacja sczytywaniaLED czerwona
Wyjście impulsowe SO+ SO-otwarty kolektor
Napięcie podłączenia SO+ SO-maks. 30 V DC
Prąd podłączenia SO+ SO-maks. 27 mA
Czas impulsu SO+ SO-35 ms
Klasa dokładności1
Liczba znaków LCD7
Przyłączezaciski śrubowe 25 mm²
Temperatura pracy-20÷55°C
Wymiary7 modułów (122 mm)
Montażna szynie 35 mm
Stopień ochronyIP20
Licznik prądu schemat połączeń