Licznik energii elektrycznej LE-03MB

Licznik energii elektrycznej LE-03MB

LE-03MB, 5908312599807

Opis produktu

Trójfazowy licznik energii elektrycznej. Bezpośredni, dwukierunkowy, czterokwadrantowy pomiar energii elektrycznej i parametrów sieci.
Zgodny z dyrektywą MID, interfejs komunikacyjny M-Bus.

LE-03MB jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym licznikiem energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego lub trójfazowego w układzie bezpośrednim. Służy do wskazań i rejestracji pobranej energii elektrycznej oraz parametrów sieci zasilającej z możliwością zdalnego odczytu wskazań poprzez przewodową sieć standardu M-Bus. Konfiguracja licznika odbywa się poprzez menu konfiguracyjne dostępnego z panelu czołowego oraz poprzez port komunikacyjny zgodnie z funkcjami programowymi M-Bus. 

Funkcje  licznika energii elektrycznej LE-03MB

* 3-fazowy
* dwukierunkowy (4-kwadrantowy)
* pomiar bezpośredni 100 A
* wskazanie kWh/kvar (pobrana/oddana)
* wskazania parametrów sieci
* zgodność z MID
* port i protokół M-Bus
* wyjście impulsowe SO
* podświetlany, wielofunkcyjny wyświetlacz LCD
* zabezpieczenie konfiguracji licznika hasłem
 

Mierzone wartości

Energia czynna pobrana/oddanaAE+/AE-[kWh]
Energia bierna pobrana/oddanaRE+/RE-[kvarh]
Napięcia fazoweU1, U2, U3[V]
Prądy fazoweI1, I2, I3[A]
CzęstotliwośćF[Hz]
Moc czynnaP[W]
Moc biernaQ[var]
Moc pozornaS[VA]
Współczynnik mocycosϕ 
HarmoniczneTHD 
Zapotrzebowanie na moc i prąd  


 

    

Zdalny odczyt licznika energii elektrycznej - MeternetPRO

Program MeternetPRO umożliwia zdalny odczyt stanów oraz wskazań liczników, multimetrów, przetworników pomiarowych, modułów rozszerzeń wejść/wyjść i innych urządzeń pomiarowych komunikujących się zgodnie z protokołem Modbus RTU. Aplikacja  jest integralną częścią programu Excel. Odczytane dane przedstawiane są w tabeli programu. Dane można dowolnie kształtować zgodnie z programowymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego. Wymiana danych pomiędzy urządzeniami a aplikacją realizowana jest po sieci RS-485 lub sieci lokalnej LAN. Program wraz z bazą danych zainstalowany jest na specjalnym serwerze MT-CPU-1, który pracuje w sieci lokalnej. Programowy interfejs użytkownika jest aplikacją web'ową (stroną internetową). Dostęp do programu jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową. W przypadku sieci LAN  z publicznym adresem IP istnieje możliwość konfiguracji pracy programu i odczytu danych poprzez internet.
 


   

Moduł rozliczeń abonentowych zużycia energii elektrycznej

Moduł rozliczeń abonentowych zużycia energii elektrycznej lub innych rejestrowanych wartości narastających, np. zużycia wody, ciepła, itp. Pozwala na wyliczanie przyrostów wartości w wyznaczonych okresach rozliczeniowych (przedziałach czasowych). Cykle: miesięczny, tygodniowy, dzienny, godzinowy. Moduł pozwala na tworzenie wielu indywidualnych i równolegle pracujących raportów.
 

    
 
 

Typtrójfazowy
PortyM-Bus
Protokół komunikacyjnyM-Bus
ZgodnośćDyrektywa MID 2014/32/EU
Napięcie odniesienia3×400 V+N
Prąd bazowy0,5÷10 A
Prąd maksymalny100 A
Minimalny prąd mierzony0,02 A
Pobór własny licznika10 VA; 2 W
Zakres wskazań liczydła0÷99999,99 kWh
Sygnalizacja sczytywania2 x LED
Klasa dokładnościB
Stała licznika kWh/kvarh0,01; 0,1; 1; 10; 100 imp.
Wyjście impulsowe kWh/kvarhotwarty kolektor
Napięcie podłączenia kWh/kvarhmaks. 30 V DC
Prąd podłączenia kWh/kvarhmaks. 27 mA
Czas impulsu kWh/kvarh60, 100, 200 ms
Przeciążalność30×lmax/10 ms
Izolacja4 kV/1 min.; 6 kV/1 μs
Napięcie mierzone L-N100÷289 V AC
Napięcie mierzone L-L173÷500 V AC
Przyłączezaciski śrubowe 25 mm²
Temperatura pracy-20÷55°C
Wymiary4,5 modułu (75 mm)
Montażna szynie 35 mm
Stopień ochronyIP51
230 V AC sieć 1-fazowa 2-przewodowa


3×230 V+N sieć 3-fazowa 4-przewodowa3×400 V sieć 3-fazowa 3-przewodowa (bez zera)