Licznik zużycia energii LE-02d CT

Licznik zużycia energii LE-02d CT

LE-02D-CT, 5908312595083

Opis produktu

Trójfazowy. Do pomiaru półpośredniego. Z programowalną przekładnią.
LE-02 CT jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym wskaźnikiem energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie półpośrednim. Wyposażony w podświetlany wyświetlacz LCD.

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej przeznaczony jest do współpracy z przekładnikami prądowymi o prądzie pierwotnym Ip z zakresu 5÷6000A i prądzie wtórnym 5 A. Maksymalny prąd mierzony układu określony jest wartością prądu pierwotnego Ip zastosowanego przekładnika prądowego. Użytkownik ma możliwość ustawienia we wskaźniku wartości przekładni zastosowanych przekładników, co pozwala na wskazania wartości rzeczywistej pobranej przez układ energii elektrycznej.
  

Działanie
Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia w każdej fazie generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej w tej fazie. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem odpowiedniej LED (L1, L2, L3). Suma impulsów z trzech faz sygnalizowana miganiem LED przeliczana jest na energię pobraną w całym układzie trójfazowym, a jej wartość wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD.
W pamięci wskaźnika zachowane są wartości prądów pierwotnych Ip przekładników możliwych do zastosowania. Wybór odpowiedniej wartości zgodnej z wartościami podłączonych przekładników powoduje automatyczne ustawienie właściwego współczynnika, zgodnie z którym wyliczana jest wartość rzeczywista pobranej energii elektrycznej układu. Na wyświetlaczu LCD wyświetlana jest wartość rzeczywista pobranej energii w formacie zależnym od wybranej przekładni.
   

Wyjście impulsowe SO
Wskaźnik zużycia energii elektrycznej posiada wyjście impulsowe SO+ - SO-. Pozwala to na podłączenie licznika impulsowego sczytującego (SO) generowane impulsy przez licznik. Do poprawnej pracy wskaźnika nie jest wymagane podłączenie dodatkowego urządzenia. Stała impulsowa licznika wynosi 12000imp/kWh dla maksymalnej wartości prądu wejściowego licznika, czyli prądu wtórnego przekładnika (5A). Przy zastosowaniu dedykowanych przekładników liczbę impulsów przypadających na 1kWh obliczamy ze wzoru (12000 × 5)/Ip, gdzie:
Ip - prąd pierwotny zastosowanych przekładników.

Przykład:
dla przekładnika 5/5 A (Ip=5): (12000×5)/5=12000 imp/kWh
dla przekładnika 100/5 A (Ip=100): (12000×5)/100=600 imp/kWh
    

Programowanie
Przekładnia programowalna za pomocą przycisku umiejscowionego pod dolną osłonką zacisków licznika.

UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa rejestracji danych czynność nastawy przekładni można dokonać tylko jednorazowo.

Wartości prądów Ip przekładników wpisane w pamięć wskaźnika:
5, 25, 40, 50, 60, 75, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000.
Kolejne przyciśnięcie przycisku programowania powoduje skok do kolejnej wartości.
Po przejściu na żądaną wartość w celu potwierdzenia wybranej wartości trzymać przycisk >30s.
    
 

Format danych
Sposób projekcji danych w zależności od ustawień przekładni:

Format Prąd Ip
000000.00      5; 25; 40; 50; 60
0000000.075; 80; 100; 120; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600
00000000800; 1000; 1200; 1500; 1600; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000; 6000
      
 

Uwaga!
Licznik posiada możliwość plombowania osłon zacisków wejściowych i wyjściowych uniemożliwiające zrobienie obejścia licznika.
 

Typtrójfazowy
Protokół komunikacyjnybrak
ZgodnośćIEC61036
Napięcie odniesienia3×400 V+N
Prąd bazowy1,5 A
Prąd maksymalny6 A
Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036klasa 1
Zakres wskazań liczydłazależny od przekładni
Podświetlenie LCDTAK
Stała licznikazależna od przekładni
Sygnalizacja sczytywaniaLED czerwona
Wyjście impulsowe SO+ SO-otwarty kolektor
Napięcie podłączenia SO+ SO-maks. 30 V DC
Prąd podłączenia SO+ SO-maks. 27 mA
Czas impulsu SO+ SO-35 ms
Klasa dokładności1
Sygnalizacja poboru prądu3×LED czerwona
Prąd wtórny przekładnika5 A
Prąd minimalny wtórny0,04 A
Liczba znaków LCD8
Przyłączezaciski śrubowe 16 mm²
Temperatura pracy-20÷55°C
Wymiary4,5 modułu (75 mm)
Montażna szynie 35 mm
Stopień ochronyIP20