Licznik zużycia prądu LE-03MP zdalny odczyt, trójfazowy

Licznik zużycia prądu LE-03MP zdalny odczyt, trójfazowy

LE-03MP, 5908312597216

Opis produktu

Licznik zużycia prądu z analizą parametrów sieci.
Trójfazowy, z funkcją zdalnego odczytu, wyposażony w port RS-485 + Modbus RTU.

LE-03 MP jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym wskaźnikiem energii elektrycznej prądu przemiennego, trójfazowego w układzie bezpośrednim. Wskazuje i rejestruje pobraną energię elektryczną oraz parametry sieci zasilającej. Umożliwia zdalny odczyt wskazań poprzez przewodową sieć standardu RS-485.

schemat podłączenia licznika prądu do sieci w celu zdalnego odczytu

    

Mierzone wartości

Energia czynna  - AE+ [kWh]; Moce czynne  faz L1, L2, L3 -  P1, P2, P3 [kW];
Energia bierna  - RE+ [kvarh];  Moc czynna  układu L1+L2+L3  -  P [kW];
Napięcia fazowe  - U1, U2, U3 [V];   Moce bierne  faz L1, L2, L3 -  Q1, Q2, Q3 [kvar];
Prądy fazowe  -  I1, I2, I3 [A]; Moc bierna układu L1+L2+L3  -  Q [kvar];
Współczynniki mocy  cosφ L1, L2, L3; Częstotliwość  -  F [Hz];
(20 parametrów)
   

Funkcje

 • Wewnętrzny przekaźnik załączający obwody faz L1, L2, L3
 • Zdalne sterowanie przekaźnikiem ON/OFF
 • Zabezpieczenie nadprądowe. Nastawa wartości granicznej obciążenia
 • Energia prepaid (przedpłata). Wartość energii czynnej, przy której licznik prądu odłącza wewnętrzny przekaźnik.
 • Praca automatyczna. Aktywacja zabezpieczenia nadprądowego i funkcji prepaid.
 • Status. Aktualny stan przekaźnika [on/off]

Działanie

Licznik zużycia prądu LE-03 MP pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia dokonuje precyzyjnego pomiaru ilości pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii sygnalizuje miganie diod LED. Dla energii czynnej "800 i/kWh". Dla energii biernej "800 i/kvar". Dodatkowo licznik dokonuje pomiaru parametrów sieci zasilającej. Wartości pokazywane są cyklicznie na wyświetlaczu LCD. Zmiana parametru następuje samoczynnie co 3 sekundy. Istnieje możliwość ręcznego przełączania pomiędzy kolejnymi parametrami. Używamy do tego przycisku, który znajduje się na czole licznika prądu. Wyświetlacz pracuje tylko przy załączonym zasilaniu wskaźnika.

Licznik zużycia prądu LE-03 MP posiada wewnętrzny przekaźnik załączający obwody faz L1, L2, i L3. Istnieje możliwość ręcznego sterowania przekaźnikiem (ON/OFF).

Licznik zużycia prądu ma programową funkcję zabezpieczenia nadprądowego. Po przekroczeniu wartości granicznej obciążenia następuje otwarcie wewnętrznego przekaźnika na 5 min. Po tym czasie przekaźnik jest zamykany, a pomiar jest powtarzany.

Energia prepaid, czyli funkcja przedpłaty to ustawiana wartość przyrostu energii czynnej do wykorzystania. Po jej przekroczeniu licznik odłącza wewnętrzny przekaźnik.
Praca automatyczna to tryb pracy, w którym aktywne są funkcje automatycznego wyłączenia przekaźnika. Następuje to po przekroczeniu ustawionego prądu nadmiarowego oraz włączeniu funkcji prepaid.

Aktualny stan przekaźnika (ON/OFF) sygnalizowany jest na wyświetlaczu LCD oraz jako odpowiednia wartość rejestru modbus.

Odczytu wszystkich mierzonych przez licznik zużycia prądu wartości oraz nastaw parametrów funkcji dokonujemy za pomocą protokołu Modbus RTU.

Komunikacja ze wskaźnikiem pracującym jako urządzenia typu SLAVE odbywa się zgodnie ze standardem Modbus RTU przez port szeregowy RS-485. Odczytane wartości rejestrów, po przeliczeniu, dają wyniki zgodne ze wskazaniami na wyświetlaczu licznika. Każdy ze wskaźników identyfikowany jest poprzez unikalny adres nadawany przez użytkownika.

Funkcja IrDA (transmisja danych w podczerwieni) w obecnej wersji programowej jest nieaktywna.
    

parametry komunikacji licznika prądu ze zdalnym odczytem
 


   

Bezpłatny program serwisowy LE Config
LE Config umożliwia testowy odczyt wartości naliczonej energii oraz dokonanie podstawowych ustawień parametrów licznika prądu.

Do pobrania tu: Program LE Config > pobierz

Dla komunikacji licznika prądu LE-03MP z komputerem niezbędny jest konwerter USB CN-USB-485 ►

Poniżej okno aplikacji LE Config:
LE Config współpracuje z licznikami zużycia prądu:
LE-01M, LE-03M, LE-03M-CT, LE-01MR, LE-03MP, LE-1MQ, LE-03MQ, LE-03MQ-CT, LE-01MW, LE-03MW, LE-03MW-CT
  

MeternetPRO zdalny odczyt liczników zużycia prądu

Program MeternetPRO służy do zdalnego odczytu stanów oraz wskazań liczników prądu oraz innych urządzeń pomiarowych, które komunikują się zgodnie z protokołem Modbus RTU. Aplikacja jest integralną częścią programu Excel. Odczytane dane przedstawiane są w tabeli programu. Dane można dowolnie kształtować zgodnie z programowymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego. Wymiana danych pomiędzy urządzeniami a aplikacją realizowana jest po sieci RS-485 lub sieci lokalnej LAN. Program wraz z bazą danych zainstalowany jest na specjalnym serwerze MT-CPU-1. Serwer ten pracuje w sieci lokalnej. Programowy interfejs użytkownika jest aplikacją web'ową (stroną internetową). Dostęp do programu umożliwia dowolna przeglądarka internetowa. W przypadku sieci LAN z publicznym adresem IP istnieje możliwość konfiguracji pracy programu i odczytu danych poprzez internet.
 


   

Moduł rozliczeń abonentowych zużycia energii elektrycznej
Służy do rozliczeń abonentowych zużycia energii elektrycznej lub innych rejestrowanych wartości narastających. Np. zużycia wody, ciepła itp. Pozwala na wyliczanie przyrostów wartości w wyznaczonych okresach rozliczeniowych (przedziałach czasowych). Cykle: miesięczny, tygodniowy, dzienny, godzinowy. Moduł pozwala na tworzenie wielu indywidualnych i równolegle pracujących raportów.
 

 
 
 

LE-03MP Consol - przedpłata w liczniku zużycia prądu oraz zdalny odczyt

Program LE-03MP Consol umożliwia zdalny odczyt wskazań oraz ustawianie wartości prepaid (przedpłata) w licznikach prądu LE-03 MP (trójfazowy, pomiar bezpośredni 3 x 60 A). Maksymalna liczba obsługiwanych liczników w sieci: 247.
Dzięki funkcji "przedpłaty" można ustawić wartość poboru energii elektrycznej do wykorzystania. Po jej przekroczeniu licznik odłącza wewnętrzny przekaźnik i uniemożliwia dalszy pobór.  
 
 licznik prądu z przedpłatą - prepaid oraz zdalnym odczytem
  Typtrójfazowy
PortyRS-485
Protokół komunikacyjnyMODBUS RTU
ZgodnośćIEC61036
Napięcie odniesienia3 x 400 V
Prąd bazowy5 A
Prąd maksymalny60 A
Minimalny prąd mierzony0,02 A
Dokładność pomiaru zgodnie z IEC61036klasa 1
Pobór własny licznika10 VA; 1,5 W
Zakres wskazań liczydła0÷99999,99 kWh
Stała licznika(1,25 Wh/imp) 800 imp/kWh
Sygnalizacja sczytywania2 x LED czerwona
Klasa dokładności1
Stała licznika kWh/kvarh(1,25 varh/imp) 800 imp/kvarh
Wyjście impulsowe kWh/kvarhotwarty kolektor
Napięcie podłączenia kWh/kvarhmaks. 30 V DC
Prąd podłączenia kWh/kvarhmaks. 27 mA
Stała kWh/kvarh(1,25Wh/imp) 800imp/kWh
Czas impulsu kWh/kvarh10 ms
Przyłączezaciski śrubowe 16 mm²
Temperatura pracy-20÷55°C
Wymiary7 modułów (122 mm)
Montażna szynie 35 mm
Stopień ochronyIP20
parametry licznika prądu ze zdalnym odczytem
funkcje licznika prądu zdalny odczytwartości na wyświetlaczu licznika prądu ze zdalnym odczytem


Produkty powiązane:

 • LE Config

  Program serwisowy.

 • Meternet PRO

  System zdalnego odczytu, rejestracji i sterowania (internet / ethernet / RS-485). Program MeternetPRO umożliwia zdalny odczyt stanów oraz wskazań liczników, multimetrów, przetworników pomiarowych, modułów rozszerzeń wejść/wyjść i innych urządzeń pomiarowych komunikujących się zgodnie z protokołami Modbus RTU i M-bus.

 • MAX-CN-USB-485

  Konwerter RS-485 <=> USB.

30 innych produktów w tej samej kategorii: