Meternet PRO

 Program do zdalnego odczytu Meternet PRO Zobacz większe

Meternet PRO

Meternet PRO,

Opis produktu

System zdalnego odczytu, rejestracji i sterowania (internet / ethernet / RS-485).

Program MeternetPRO umożliwia zdalny odczyt stanów oraz wskazań liczników, multimetrów, przetworników pomiarowych, modułów rozszerzeń wejść/wyjść i innych urządzeń pomiarowych komunikujących się zgodnie z protokołami Modbus RTU i M-bus.

Wyróżnienie EFEKTYWNY-2017  dla MeternetPRO przyznane przez Polską Organizację Wspierania Efektywności Energetycznej i Rozwoju za "najlepszy produkt wspierający poprawę efektywności energetycznej".        


Zapraszamy na stronę systemu MeternetPRO: https://www.meternetpro.pl/Wersja demo online:
demo.meternetpro.pl
login: user@meternet.pl
hasło: User2017

Wersja TEST online:
http://79.190.217.188/

login: admin@meternet.pl
hasło: admin
Urządzenie: LE-01MR

Parametry portu:
Prędkość 9600bps;
Bity danych 8;
Bity stopu 1;
Parzyste. 

Wsparcie techniczno-handlowe:
Krzysztof Gosławski
tel. 600231222
k.goslawski@fif.com.plPrzeznaczenie

* pomiary do audytu energetycznego
* raporty zużycia energii elektr., wody, gazu, itp.
* rozliczenia podnajemców
* analiza kosztów produkcji i eksploatacji
* wykresy mocy / prądów / napięć
* monitoring parametrów online
* nadzór nad limitami mocy (strażnik mocy)
* dopasowanie taryf energii elektrycznej    


Obszary zastosowań

* duże fabryki              
* dałe zakłady produkcyjne
* biurowce
* apartamentowce
* bloki mieszkalne
* centra handlowe
* targowiska
* budynki użyteczności publicznej
* osiedla domów jednorodzinnych
* kempingi
* ogródki działkowe


Działanie

Program MeternetPRO umożliwia zdalny odczyt stanów oraz wskazań liczników, multimetrów, przetworników pomiarowych, modułów rozszerzeń wejść/wyjść i innych urządzeń pomiarowych komunikujących się zgodnie z protokołami Modbus RTU i M-bus. Wymiana danych pomiędzy urządzeniami realizowana jest po sieciach standardu RS-485, M-bus lub lokalnej sieci komputerowej LAN. Program wraz z bazą danych zainstalowany jest na specjalnym serwerze MT-CPU-1, który pracuje w sieci LAN. Programowy interfejs użytkownika jest aplikacją WEB (stroną internetową). Dostęp do programu jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową. W przypadku sieci LAN  z publicznym adresem IP istnieje możliwość konfiguracji pracy programu i odczytu danych poprzez internet.
     


    
Aplikacja systemowa wraz z serwerem MT-CPU-1 stanowi jednostkę centralną systemu. Dla urządzeń pomiarowych spełnia ona rolę Master. Wymiana danych pomiędzy urządzeniami realizowana jest za pośrednictwem portu RS-485 wbudowanego w serwerze MT-CPU-1, standardowych konwerterów RS-485 lub M-bus na USB lub konwerterów LAN (Ethernet/TCP-IP). System nie wymaga instalacji programu na sprzęcie użytkownika. Serwer jest urządzeniem sieciowym LAN i spełnia funkcje web serwera. Aplikacja dostępna jest poprzez przeglądarkę internetową dla każdego komputera pracującego w tej samej podsieci. Wejście do systemu następuje poprzez panel logowania. W przypadku sieci LAN, z routerem z publicznym adresem IP, istnieje możliwość odczytu danych przez internet. Odczytane dane archiwizowane są w pamięci zewnętrznej (HDD/SDD, Flash) podłączonej do serwera lub wysyłane do zewnętrznej bazy danych (hosting). Dane można dowolnie kształtować zgodnie z funkcjami programowymi.Można je również importować na komputer użytkownika w postaci plików csv (otwieranych w Excel lub innym dowolnym programie bazodanowym).     

Funkcje
* system nie wymaga instalacji programów na sprzęcie użytkownika
* serwer MT-CPU-1 stanowi samodzielną jednostkę zarządzającą urządzeniami i archiwum
* obsługiwane protokoły Modbus RTU i M-bus
* porty: Ethernet RJ-45,  RS-485, USB x4
* status - panel podglądu wydajności i poprawności pracy systemu
* raporty - podgląd bieżących i archiwalnych wartości rejestrowanych (tabela wyników, wykresy), filtry raportowe, zakresy czasowe, rozliczanie abonamentowe zużycia energii, itp.
* pulpit (dashboard) - okno wskaźników graficznych, wizualizacji i paneli sterowania (webscada)
* widgets - wskaźniki graficzne przypisywane do rejestrowanych wartości (wskazówkowe, słupkowe, trendy)
* konfiguracja - proste ustawienia systemu bez umiejętności programowania, definicja nazw urządzeń, nastawy systemowe
* akwizycja danych - bezpośredni zapis do pliku .csv, transfer po sieci LAN, import danych w postaci pliku .csv na komputer użytkownika, zewnętrzne bazy danych Postgre SQL/MSSQL
* moduł programowy „matematyka” - możliwość przekształceń algebraicznych czytanych wartości
* alarmy sms/e-mail
* funkcja różniczkowania pozwala na przekształcenie wartości zużycia energii elektrycznej [kWh] na moc chwilową [kW]. W efekcie otrzymujemy graficzny profil poboru mocy pozwalający na śledzenie trendów i znalezienie szczytów mocy pobieranej.
* integracja z urządzeniami obcymi, takimi jak liczniki wody, gazu, itp.
    

Serwer sprzętowy MT-CPU-1
Komputer zarządzający systemem - odpytuje urządzenia, archiwizuje dane, zarządza komunikacją i dystrybucja danych.

Dane techniczne

napięcie zasilania9÷30V DC
pamięć systemowa8GB
zegar RTC TAK
typ baterii 2032 (litowa)
temperatura pracy-25÷50°C
przyłącze PWR/RSzaciski śrubowe 1,5mm²
wymiary6 modułów (105mm)
montaż na szynie TH-35

 

 
 

Tryby pracy i licencje
Oprogramowanie zainstalowane jest na serwerze sprzętowym MT-CPU-1. Aby uzyskać funkcjonalność programu należy zakupić licencję podstawową programu LIC-MT-B oraz licencje LIC-MT-D (token) dla każdego urządzenia wchodzące w skład systemu oraz odpowiednią liczbę tokenów potrzebnych do aktywacji wybranych modułów programowych lub archiwów dodatkowych (csv, SQL). Wersja podstawowa zawiera 10 tokenów. Liczbę tokenów dla danego urządzenia przedstawia aktualne zestawienie asortymentowo-cenowe dostępne na stronie internetowej.  

Moduły programowe i licencje

LIC-MT-B licencja podstawowa:
- rejestracja  wszystkich wybranych parametrów do systemowej bazy danych  
- status pracy systemu
- 10 tokenów
- tabela odczytów bieżących
- raporty: tabelaryczny historyczny na dany punkt czasowy, wykres historyczny dla jednego parametru za wybrany okres czasowy; eksport wygenerowanych raportów do pliku csv (otwieranych w Excel lub innym dowolnym programie bazodanowym) oraz zrzut wygenerowanych wykresów do pliku jpg
- pulpit: 1 pulpit + 3 dowolne wskaźniki (widgety)

LIC-MT-D token - licencja urządzenia:
Tokeny to tzw. punkty systemowe. Każde urządzenie dołożone do systemu lub określona licencja programowa zabiera odpowiednią liczbę tokenów. W ramach wykupionej liczby tokenów użytkownik może swobodnie zestawiać różne urządzenia w systemie, np. mając licencję na 8 tokenów możemy w systemie zestawić 4 liczniki LE-03M lub tylko jeden Licznik LE-03MP. Liczbę tokenów dla danego urządzenia lub licencji programowych przedstawia aktualne zestawienie asortymentowo-cenowe dostępne na tej podstronie w plikach do pobrania. Doładowanie do systemu zakupionych tokenów odbywa się za pomocą przesłanego kodu licencyjnego aktywowanie samodzielnie przez użytkownika lub zdalnie w programie. 

LIC-MT-R "raporty" - licencja rozszerzenia programowego
Wersja z aktywną licencją pozwala na tworzenie wielu równoległych raportów przyrostowych. Służy jako moduł rozliczeń abonamentowych zużycia energii elektrycznej (lub innych rejestrowanych wartości narastających, np. zużycia wody, ciepła, itp.). Pozwala na wyliczanie przyrostów wartości w wyznaczonych okresach rozliczeniowych. Cykle: miesięczny, tygodniowy, dzienny, godzinowy. Dodatkowo licencja uaktywnia możliwość tworzenia wykresów historyczny dla 10 dowolnych parametrów na jednej osi czasowej (np. zależność prądu od temperatury).

LIC-MT-P "pulpit" - licencja rozszerzenia programowego
Panel wskaźników graficznych bieżących wskazań wybranych parametrów. Wersja z aktywną licencją „pulpit” pozwala na utworzenie nieograniczonej ilości pulpitów i wskaźników (widgetów).

LIC-MT-M "matematyka" - licencja rozszerzenia programowego 
Moduł pozwalający na dokonanie przekształceń (obliczeń) algebraicznych rejestrowanych wartości. Wynik jest rejestrowany  jako wirtualne urządzenie i podlega wszystkim zasadom programowym, tak jak każdy wynik rzeczywistego urządzenia.

LIC-MT-K "kemping" - licencja rozszerzenia programowego 
Moduł pozwalający na wyliczenie zużycia energii elektrycznej lub innych mediów (woda, gaz, itp.) w zadanym czasie za pomocą ręcznego sterowania START/STOP i rozliczenie użytkownika z należnej kwoty zgodnie z zadana stawką. Każdy raport rozliczeniowy uruchomiony i zakończony jest drukowany do pliku PDF. Archiwum rozliczeń zachowywane jest w specjalnym pliku w zakładce Pliki z możliwością eksportu do pliku CSV. Znajduje zastosowanie przy prowadzeniu  kempingów, hoteli pracowniczych, hosteli, targowisk, punktów ładowania elektrycznego, itp.

LIC-MT-Z 
"prepaid" - licencja rozszerzenia programowego 
Moduł pozwalający na przedpłatowe zarzadzaniem odbiorem energii elektrycznej lub innych mediów (woda, gaz, itp.). Pozwala na automatyczne odłączanie źródła zasilania po przekroczeniu ustawionego progu lub ręczne sterowanie ON/OFF.

LIC-MT-I    implementacja obca
Programowe uzupełnienie biblioteki systemu o urządzenie obce, spoza produkcji F&F. Usługa na zlecenie klienta. Pozwala na zintegrowanie innych urządzeń zgodnych z protokołem Modbus RTU. Każde urządzenie będzie miało wyznaczoną indywidualną liczbę tokenów.

Akwizycja danychModuł rozliczeń abonentowych zużycia energii elektrycznej

LIC-MT-R    "raporty"
   


      

Moduł rozliczeń abonentowych zużycia energii elektrycznej (lub innych rejestrowanych wartości narastających, np. zużycia wody, ciepła, itp.). Pozwala na wyliczanie przyrostów wartości w wyznaczonych okresach rozliczeniowych (przedziałach czasowych). Cykle: miesięczny, tygodniowy, dzienny, godzinowy. Moduł pozwala na tworzenie wielu indywidualnych i równolegle pracujących raportów.
      

Schemat ideowy sieci zdalnego odczytu


Wskaźniki graficzneraport przyrostowy - rozliczenie abonentoweUkład "prepaid"Raporty "kemping"