Licznik zużycia energii LE-02d

Licznik zużycia energii LE-02d

LE-02d

Opis produktu

Trójfazowy. Prąd 63 A.  Licznik z certyfikatem MID.
LE-02d jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym miernikiem energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie bezpośrednim.

Zgodność
Certtyfikat MID 2004/22/EC
EN 50470-1/3
   

Działanie
Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia w każdej fazie generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej w tej fazie. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem odpowiedniej LED (L1, L2, L3). Suma impulsów z trzech faz sygnalizowana miganiem LED (800imp/kWh) przeliczana jest na energię pobraną w całym układzie trójfazowym, a jej wartość wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD. Cyfry po przecinku oznaczają części setne  (.01 KWh =10 Wh).
 

Uwaga!
Wskaźnik posiada wyjście impulsowe SO+ - SO-. Pozwala to na podłączenie innego urządzenia impulsowego sczytującego (SO) generowane impulsy przez licznik. Do poprawnej pracy licznika nie jest wymagane podłączenie dodatkowego urządzenia.
Wskaźnik posiada możliwość plombowania osłon zacisków  wejściowych i wyjściowych uniemożliwiające zrobienie obejścia licznika.
  

Typ trójfazowy
Protokół komunikacyjny brak
Zgodność Dyrektywa MID 2014/32/EU
Napięcie odniesienia 3×400 V+N
Prąd bazowy 5 A
Prąd maksymalny 80 A
Minimalny prąd mierzony 0,04 A
Pobór własny licznika 10 VA; 2 W
Zakres wskazań liczydła 0÷99999,99 kWh
Stała licznika (1,25 Wh/imp) 800 imp/kWh
Sygnalizacja sczytywania LED czerwona
Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor
Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 30 V DC
Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 27 mA
Czas impulsu SO+ SO- 35 ms
Klasa dokładności B
Sygnalizacja poboru prądu 3×LED czerwona
Przyłącze zaciski śrubowe 16 mm²
Temperatura pracy -20÷50°C
Wymiary 4,5 modułu (75 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20