Licznik zużycia energii LE-03MW

Licznik zużycia energii LE-03MW

LE-03MW

Opis produktu

Zdalny odczyt. Trójfazowy. Dwukierunkowy. Taryfowy. Port RS-485 + Modbus RTU. Do pomiaru bezpośredniego.
LE-03MW jest elektronicznym, zgodnym z Dyrektywą MID, 2-kierunkowym licznikiem energii elektrycznej prądu trójfazowego przeznaczonym do pomiaru w układzie bezpośrednim.

Wbudowany zegar czasu rzeczywistego umożliwia pomiar zużycia energii z podziałem na różne strefy taryfowe. Interfejsy komunikacyjne RS-485 z protokołem Modbus RTU oraz port optyczny zgodny z normą EN62056 (IEC1107) umożliwiają zdalny odczyt i konfigurację licznika.                                  


Port szeregowy RS-485 i zaimplementowany protokół komunikacyjny MODBUS RTU pozwalają stosować wskaźnik w sieciach zdalnego odczytu danych.


     
Zgodność
Dyrektywa MID 2014/32/EC, 0120/SGS0306
Norma EN50470-1/3 

Charakterystyka urządzenia
* 3-fazowy, dwukierunkowy licznik energii elektrycznej
* pomiar bezpośredni do 80 A
* pomiar energii w czterech strefach taryfowych
* wbudowany zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym do przełączania stref taryfowych
* wbudowany zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym do przełączania stref taryfowych
* Rejestracja sumarycznego i podzielonego na taryfy poboru:
· całkowitej energii czynnej i biernej
· energii czynnej i biernej rozdzielonej na poszczególne kwadranty
* 8 harmonogramów czasowych dzielących dobę na strefy taryfowe
* możliwość rozliczania energii według innych harmonogramów dla dni roboczych oraz weekendu
* możliwość podziału roku na osiem przedziałów czasowych. W każdym przedziale energia (dla dni powszednich) może być rozliczana według innego harmonogramu.
* wskazania parametrów sieci (napięcia, prądy, moc czynna, moc bierna, moc pozorna, współczynnik mocy, częstotliwość
* obliczanie zapotrzebowania na moc dla poszczególnych taryf
* dodatkowy, kasowalny licznik zużycia energii
* zgodność z MID
* port RS-485 , protokół Modbus RTU
* optyczny port komunikacyjny zgodny z normą EN62056 (IEC1107)
* 2 wyjścia impulsowe SO z programowaną liczbą impulsów na kWh/kvarh.
* wielofunkcyjny wyświetlacz LCD.
     

Uwaga!
Licznik posiada możliwość plombowania osłon zacisków wejściowych i wyjściowych uniemożliwiające zrobienie obejścia licznika.
           

   

Program serwisowy

LE Config
Program umożliwia testowy odczyt wartości naliczonej energii oraz dokonanie nastaw podstawowych parametrów licznika energii elektrycznej.

Program LE Config > pobierz

Komunikacja PC-LE za pomocą konwertera USB CN-USB-485 
Program bezpłatny.
     

Programy do zdalnego odczytu wskazań liczników
LE-01M, LE-03M, LE-03M-CT, LE-01MR, LE-03MP, LE-1MQ, LE-03MQ, LE-03MQ-CT, LE-01MW, LE-03MW, LE-03MW-CT
  

MeternetPRO
Program MeternetPRO umożliwia zdalny odczyt stanów oraz wskazań liczników, multimetrów, przetworników pomiarowych, modułów rozszerzeń wejść/wyjść i innych urządzeń pomiarowych komunikujących się zgodnie z protokołem Modbus RTU. Aplikacja  jest integralną częścią programu Excel. Odczytane dane przedstawiane są w tabeli programu. Dane można dowolnie kształtować zgodnie z programowymi funkcjami arkusza kalkulacyjnego. Wymiana danych pomiędzy urządzeniami a aplikacją realizowana jest po sieci RS-485 lub sieci lokalnej LAN. Program wraz z bazą danych zainstalowany jest na specjalnym serwerze MT-CPU-1, który pracuje w sieci lokalnej. Programowy interfejs użytkownika jest aplikacją web'ową (stroną internetową). Dostęp do programu jest poprzez dowolną przeglądarkę internetową. W przypadku sieci LAN  z publicznym adresem IP istnieje możliwość konfiguracji pracy programu i odczytu danych poprzez internet.
 


   

Moduł rozliczeń abonentowych zużycia energii elektrycznej
Moduł rozliczeń abonentowych zużycia energii elektrycznej lub innych rejestrowanych wartości narastających, np. zużycia wody, ciepła, itp. Pozwala na wyliczanie przyrostów wartości w wyznaczonych okresach rozliczeniowych (przedziałach czasowych). Cykle: miesięczny, tygodniowy, dzienny, godzinowy. Moduł pozwala na tworzenie wielu indywidualnych i równolegle pracujących raportów.
 

   
 
 

Typ trójfazowy
Porty RS-485
Protokół komunikacyjny MODBUS RTU
Zgodność Dyrektywa MID 2014/32/EC, 0120/SGS0306, Norma EN50470-1/3
Napięcie odniesienia 3×230/400 V
Prąd bazowy 5 A
Prąd maksymalny 80 A
Minimalny prąd mierzony 0,04 A
Pobór własny licznika 10 VA; 2 W
Zakres wskazań liczydła 8 cyfr
Sygnalizacja sczytywania 2 x LED
Wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor
Napięcie podłączenia SO+ SO- maks. 30 V DC
Prąd podłączenia SO+ SO- maks. 27 mA
Klasa dokładności B
Instalacja 3-fazowa, 4-przewodowa
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Klasa ochronności izolacji II klasa
Liczba znaków LCD 8
Przeciążalność 30×lmax/10 ms
Izolacja 4 kV/1 min.; 6 kV/1 μs
Napięcie mierzone L-N 100÷289 V AC
Napięcie mierzone L-L 173÷500 V AC
Przyłącze zaciski śrubowe 25 mm²
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 76×100×65 mm (4,5 modułu DIN)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP51